Je hoeft geen econoom te zijn om te kunnen begrijpen dat de werkelijke door Den Haag doorgedrukte agenda een heel andere is dan ze ons voorspiegelen.

Terwijl in datzelfde Den Haag ongebruikte miljarden euro's op de plank liggen, worden burgers aan alle kanten extra gepakt met belastingmaatregelen.Zelfs als je goedwillend bent en de overheid het voordeel van de twijfel wilt geven, dan nog kun je tot geen andere conclusie komen dan dat men in Den Haag bewust bezig is met het volkomen onnodig nog verder belasten van burgers.

BTW was een tijdelijke crisismaatregel, niets meer en niets minder. Een maatregel die in 1934 tijdelijk werd ingevoerd om de toenmalige crisis het hoofd te kunnen bieden. Let op het woord "tijdelijk". Tegenwoordig is die tijdelijke diefstal uitgegroeid door een verdienmodel van 60 miljard euro per jaar.

Over enkele weken zal iedere burger in de dagelijkse praktijk merken dat boodschappen duurder zijn geworden. Dat komt door een megaverhoging van de BTW op primaire levensbehoeften van 50 procent. Een prijsverhoging van iets in het normale leven met 50 procent wordt, behalve in geval van overmacht, crimineel genoemd.

Dit betekent ook dat zaken die noodzakelijk zijn voor een gezonde bevolking zoals groente en fruit duurder zullen worden. Door die 50 procent BTW verhoging zal de gezondheid van de bevolking verslechteren, want mensen zullen minder geld uitgeven aan gezonde producten, simpelweg omdat alles duurder wordt.

Tegelijkertijd hebben ze in Den Haag een preventieakkoord bedisseld wat de bevolking gezonder zou moeten maken. Dit betekent dat mensen die roken straks tien euro zullen gaan betalen voor een pakje sigaretten. Nog meer geld voor Den Haag en mensen die roken zullen zich echt niet op deze manier laten dwingen om te stoppen, dus nog minder geld beschikbaar voor gezonde producten.

En dan het volgende bericht:

Kabinet laat 3,7 miljard op de plank liggen. Het kabinet laat nog meer geld op de plank liggen dan gedacht. Dit jaar blijft er 3,7 miljard euro over.

Dat staat in de Najaarsnota die minister Hoekstra (Financiën) donderdagavond naar de Kamer heeft gestuurd. Daarmee wordt de rekening van het huidige jaar opgemaakt. Het geld dat overblijft wordt voor het grootste gedeelte (2,2 miljard) ’meegenomen’ naar volgende jaren. Het kan dan bijvoorbeeld uitgegeven worden aan Defensie en Infrastructuur.


Mensen die het al niet al te breed hebben en autorijden, zullen echt geen geld hebben om een dure elektrische auto aan te schaffen. En toch gaan zij daaraan meebetalen in de vorm van, jawel, weer extra belastingen.

De accijns op benzine en diesel moet nog hoger worden om megasubsidies voor de aanschaf van elektrische auto’s uit te kunnen delen. Ook moeten mensen om die reden meer wegenbelasting gaan betalen.

Dit is de NWO (New World Order) Agenda van de VN, in ons land de Urgenda Agenda genoemd, in de praktijk. Een ander belangrijk NWO orgaan is de Club van Rome, opgericht door David Rockefeller, waarover een lezer het volgende schrijft (dank!):

Wellicht goed om de 'framing' van de NWO nog eens onder de aandacht te brengen bij de climategate: de club van Rome (Wikipedia) ja waar anders

Peccei c.s: "In searching for a common enemy against whom we can unite, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like, would fit the bill.The real enemy then is humanity itself

Dat is de werkelijke achtergrond van al die onzinnige extra kosten waar de bevolking mee wordt opgescheept. Zoals de vliegtaks die nu definitief ingevoerd schijnt te worden. Weer een extra belasting voor de burger in het kader van het "milieu". De opbrengsten zijn rond de 200 miljoen euro; een fooitje vergeleken met wat er in Den Haag op de plank ligt.

Dat deze vliegtaks ongeveer 5.000 banen gaat kosten is niet belangrijk. Wat veel belangrijker is,is dat de mens er van wordt doordrongen dat zij door hun gedrag de schuldigen zijn, net zoals al heel lang geleden bedacht door de Club van Rome.

De overheid heeft geen enkel belang bij jouw welzijn, integendeel. Zorg daarom goed voor jezelf en ook dat je zo minimaal mogelijk afhankelijk bent van door de overheid gecontroleerde systemen. Dat geldt ook voor je gezondheid en daarom nog eens de Orjana aanbieding voor Nibirulezers van deze week. Een product wat je minder afhankelijk maakt van de steeds minder goed werkende antibiotica.

Om eventuele indringers onschadelijk te maken kun je vertrouwen op de steeds slechter werkende antibiotica of je kunt gebruik maken van een oud en beproefd middel dat geen resistentie bij bacteriën veroorzaakt en dat is colloïdaal zilver.

Eén van de belangrijkste eigenschappen van colloïdaal zilver is dat het in staat is dodelijke pathogenen zoals de Methicilline-resistente Staphylococcus aureus of MRSA te doden.

Eigenlijk zou dit middel standaard aanwezig dienen te zijn in ieder huishouden.

En daarom goed nieuws voor Niburulezers, want zij kunnen het nieuwe, zeer zuivere Orjana Colloïdaal Zilverwater van 20 PPM deze week kopen met tien procent introductie-korting. Orjana staat synoniem voor kwaliteit en ook dit product is van top kwaliteit. Voer bij het afrekenen de code "jippie10" in en pak je voordeel. Actie is geldig tot en met volgende week maandag 3 december.