Het grootste gevaar voor overheden is de waarheid, want als ooit de waarheid naar buiten zou komen is het over en sluiten voor ze.

Dus wordt van de waarheid een vijand gemaakt waartegen “wij” ten strijde moeten trekken.
Zoals met alles is het belangrijk om te begrijpen waarom er bepaalde dingen gebeuren.

Waarom hebben wij overheden? Alleen al het woord impliceert dat er een hogere macht hoort te zijn die over ons wel en wee kan beslissen.

Overheden zijn in het leven geroepen met maar één doel voor ogen en dat is om het volk, namens de werkelijke machthebbers, onder controle te houden en voor zoveel mogelijk opbrengsten uit te knijpen.

Wij mensen verkeren vaak nog steeds in de illusie dat wanneer we maar de juiste mensen kiezen, een overheid er écht voor ons zal zijn. Zij beseffen niet dat een overheid “controlled opposition” is en ontworpen om gerund te worden door psychopaten die als primaire taak hebben de satanische (kinderslachtende) elite te beschermen.

Het meest gevaarlijke element voor overheden is dan ook de waarheid. Want, als de waarheid over alle verzwegen zaken naar buiten zouden komen, dan zou er een woedende volksmassa, gewapend met hooivorken, richting Den Haag trekken.

Naarmate de mens meer mogelijkheden krijgt om achter die waarheid te komen, onder andere door internet, wordt het zaak voor overheden om er alles aan te doen om te voorkomen dat mensen zomaar de waarheid gaan publiceren.

De oplossing is dan ook voor de overheid om waarheid “nepnieuws” te noemen. Hiermee hebben ze dan een nieuwe vijand gecreëerd die bestreden kan worden. Een vijand die op alle mogelijke aangepakt gaat worden door onze Minister van Binnenlandse Gestapo, sorry, Zaken, Kajsa Ollongren.

En dus het volgende soort koppen in de media:

Ollongren bindt via campagne strijd aan met nepnieuws.

Een tweede element dat je altijd terugziet bij die nieuwe “vijand” is het verder demoniseren van Rusland. Het volgende is wat Ollongren aan de Tweede Kamer schrijft:

De verspreiding van desinformatie met als doel de democratische rechtsorde te ondermijnen en destabiliseren is een reële dreiging. Deze dreiging manifesteert zich veelal online. Het kabinet ziet de verspreiding van desinformatie als een multi-stakeholder probleem waarbij van verschillende partijen in de samenleving gevraagd wordt dat zij hun verantwoordelijkheid nemen.

De inzet van het kabinet is daarbij gericht op het tegengaan van heimelijke beïnvloeding van de publieke opinie door statelijke actoren (of actoren die aan statelijke actoren zijn te relateren). De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft onder meer in zijn jaarverslag over 2017 aandacht gevraagd voor het heimelijk digitaal beïnvloeden van (politieke) besluitvormingsprocessen, beeldvorming en publieke opinie door statelijke actoren. Het Rathenau Instituut heeft in haar bovengenoemde rapport gewezen op onderzoeken naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en op diverse onderzoeken die wijzen op desinformatie en trollen in het publieke online debat rond Franse, Duitse en Zweedse verkiezingen en het Brexit referendum. Het kabinet benadrukt het belang van de bescherming van vrije en eerlijke verkiezingen. 


Ollongren heeft een missie. Een missie die ze opgedragen heeft gekregen bij de Bilderberg Conferentie in 2016 toen ze daar als een volslagen onbekende, althans voor de massa, wethouder van Amsterdam opdook.

xxx

Alhoewel ze voor het grote publiek een onbekende was, was ze dat in politieke kringen allerminst en is er jaren aan voorbereiding vooraf gegaan voordat ze bij de Bilderberg Conferentie kwam om haar opdrachten in ontvangst te nemen en op het grote toneel te verschijnen. Ze werd in 2011 zelfs uitgeroepen tot de machtigste vrouw van Nederland:

Bernard Wientjes is de invloedrijkste Nederlander. De VNO-NCW-voorman staat voor het tweede achtereenvolgende jaar op de eerste plaats in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De hoogst genoteerde vrouw is niet langer FNV-voorzitter Agnes Jongerius, maar Kajsa Ollongren. Zij is als secretaris-generaal van Algemene Zaken de hoogste ambtenaar van het land en rechterhand van premier Rutte.

Deze blondine heeft in het geheel niets te maken met “het vertegenwoordigen van het volk”, maar alles met uitvoeren van de wensen van de elite.

xxx

Ollongren heeft haar ziel verkocht aan de werkelijke machthebbers achter de Bilderberg Conferentie. Er wordt altijd gesproken over Bilderbergers als de machtige mensen die dingen in de achtergrond bepalen, maar uiteraard is de Bilderberg Conferentie niets anders dan een front voor werkelijke machthebbers.

Het besturend orgaan van deze club bestaat dan ook ongeveer voor de helft uit leden van de Chazaarse Mafia en voor de andere helft uit mensen die vanwege andere (zakelijke) belangen of chantage (kindermisbruik wordt hiervoor veel gebruikt) volledig in de tang zitten van diezelfde mafia en geen kant op kunnen.

En ontstaat de strijd tegen de waarheid, nepnieuws genoemd:

„Hiermee wil het kabinet in februari 2019 burgers meer bewust maken van het fenomeen van desinformatie en de eigen verantwoordelijkheid in het herkennen daarvan”, stelt Ollongren over de bewustwordingscampagne over nepnieuws. „De bescherming van de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke journalistiek staan hierbij voorop”.

Het is de volgende stap van een overheid die steeds verder zal ingrijpen in het privéleven van burgers; denk aan de sleepwet, waar diezelfde Ollongren ook weer een prominente rol speelde. Een overheid die steeds verder en steeds rigoureuzer op alle fronten censuur gaat toepassen om de waarheid verborgen te houden.

Ollongren is het prototype van een functionaris in een Orwelliaanse wereld, waar alles precies omgekeer is van wat men zegt, zoals „Oorlog is Vrede. Vrijheid is Slavernij. Onwetendheid is Macht.”

xxx