Klimaatplan verandert Nederland in Derde Wereld land (Update + video)

Een groep van 24 Nederlandse wetenschappers slaat alarm in een manifest over het desastreuze klimaatplan en stellen dat dit van ons land een Derde Wereldland zal maken.

Een klimaatplan dat in ons land tot stand is gekomen door een Bilderberger en een pedofiel als drijvende krachten.


Update: 5 januari 2019

Normaal gesproken hebben we geen hoge pet op van de Telegraaf, maar sinds ook zij in de gaten lijken te hebben hoe het Nederlandse volk wordt gepakt door de waanzinnige klimaatvoorstellen, hebben zij dit keer iets interessants.

Uiteraard gaan zij wel grotendeels mee in het sprookje dat mensen de opwarming van de aarde veroorzaken en dat CO2 slecht is voor ons milieu, waardoor zij het accent vooral leggen op de oneerlijke lastenverdeling voor wat betreft burgers en bedrijven. En dat is een interessant gegeven om eens nader te bekijken.

Dat komt heel mooi naar voren in het volgende interview met de hoofdredacteur van de Telegraaf, Paul Jansen, die korte metten maakt met de onzinverhalen van D666 sprekende pop, Rob Jetten.Origineel artikel: 3 januari 2019

Het is wel opvallend dat nu de door de elite gewenste stappen richting New World Order de burger echt geld gaan kosten, zelfs sommigen mainstream publicaties niet langer een volledig blad voor de mond nemen zoals ze dat gewoonlijk doen.

Zo verschijnt er enkele dagen geleden een heel interessant artikel bij de Telegraaf waarin opeens dingen staan die wij al jaren schrijven, maar die door de MSM tot nu toe volledig zijn genegeerd.

In een manifest – ondertekend door 24 professoren, ingenieurs en andere experts – wordt gesteld dat de voorgestelde klimaatwet regelrecht naar een ramp leidt. ’De doelstellingen zijn onhaalbaar’, valt te lezen. ’Handhaving ervan veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derdewereldland’.

Het epistel, inmiddels verstuurd naar 380 gemeenten en 21 waterschappen, stelt dat de investeringen van mogelijk honderden miljarden euro’s kapitaalvernietiging zijn. Die moeten door de burger worden opgebracht en kunnen niet worden besteed aan bijvoorbeeld zorg, onderwijs en huisvesting.


En dan iets waar hier al heel lang over wordt geschreven bij monde van wetenschapper Guus Berkhout:

„Mensen wordt volop verteld dat CO2 de oorzaak van alle problemen is, wat gewoon niet klopt. Ik hoop dat de bevolking betere informatie krijgt, goede voorlichting. Zodat ze weten dat er ook een ander verhaal bestaat. Maar hoe kom je daar nu nog tussen? Vrijwel alle media willen er niets van weten. Als je twijfelt aan het CO2-verhaal, gaan alle deuren dicht. Terwijl het geen gifgas is, maar een fundamentele bouwsteen voor al het leven op aarde. Hoe meer CO2, hoe groener de aarde. Dat harde feit mag niemand horen.”

De klimaatplannen in Nederland berusten niet op toeval, maar worden de burger door de strot geduwd als onderdeel van de beruchte Agenda 2030. De blauwdruk van de Illuminati voor een planeet die van hen is, met een beperkt aantal slaven in megapakhuizen in steden.

Het is dan ook geen toeval dat je voor wat betreft het klimaatakkoord in Nederland iedere keer twee namen tegenkomt zoals te zien in de volgende kop uit de Telegraaf van februari dit jaar.

xxx

Nog even terug naar wetenschapper Guus Berkhout:

Volgens hem is het klimaat ’een supertechnisch en superfysisch moeilijk onderwerp’, dat bovendien helemaal niet nieuw is. „Het ’probleem’ bestaat al tientallen jaren. Alleen is het door mensen als Al Gore op de politieke wereldagenda gekomen, en door alarmisten als Ed Nijpels en Diederik Samsom op de Nederlandse agenda.”

Diederik Samson, de man van de partij die moet opkomen voor de belangen van de arbeiders, maar in werkelijk een door de vrijmetselaars opgerichte "controlled oppisition" partij is, duikt in 2014 volkomen onverwacht op bij de Bilderberg Conferentie.

Dit is een soort marktplaats voor de Illuminati waar gekochte politici hun instructies krijgen, die ze dan vervolgens trouw uitvoeren in de hoop daarvoor later beloond te zullen worden.

Een klein stukje uit een artikel dat we schreven in mei 2014:

Voor mensen zoals Diederik Samson maakt het niet uit of het een politieke partij of een activistenclub is waar ze actief zijn. Het had ook een goede doelen organisatie kunnen zijn of desnoods een religieuze club.

Voor hen is het een platform waarbij ze zich kunnen profileren en de nodige aandacht naar zich toe trekken. Mensen zoals hij kunnen zich uiterst charmant voordoen, zijn meestal niet op hun mondje gevallen en weten ogenschijnlijk vol zelfvertrouwen op iedere vraag een bevredigend antwoord tevoorschijn te toveren.

Voor de duistere zielen aan de top van de piramide zijn dit de ideale kandidaten. Ze zijn meer dan ambitieus, macht, status en geld zijn voor hen de ultieme drijfveren. Daarom worden ze, als ze een bepaalde status hebben bereikt, zoals Samson, uitgenodigd om naar de Bilderberg Conferentie te komen, waar ze worden voorbereid op de volgende stappen die ze voor en namens de elite dienen uit te voeren. Het vooruitzicht van nog meer macht, status en geld is meer dan voldoende om gewetensbezwaren, als die er al zouden zijn, overboord te gooien.


Nu kennen we de reden waarom Diederik in 2014 bij de Bilderberg Conferentie moest komen opdraven. Daar kreeg hij zijn orders voor het omturnen van Nederland naar een volkomen van elektriciteit afhankelijk land dat als blauwdruk kan dienen voor andere landen onderweg naar de NWO.

Nederland is uitgezocht als proeftuin voor dit aspect van de NWO omdat het een heel gehoorzaam volk is dat graag de machthebbers ter wille is en heel graag laat zien hoe goed en braaf ze zijn.

Waar Samsom werd gekocht om de 2030 Agenda door te voeren namens de elite, zo werd de andere klimaatpaus, Ed Nijpels, bijgenaamd Edje Raketje, waarschijnlijk gechanteerd om zijn deel te doen.

Het volgende is wat voormalig rechter Wicher Wedzinga tien jaar geleden schreef aan Micha Kat.

xxx

Ed Nijpels was niet alleen een liefhebber van purperen jurkjes, maar ook groot voorstander van seks met kinderen.

xxx

Dezelfde Nijpels die in een soort satanische twist ook nog eens voorzitter is van de Adviesraad MH17 monument.

Het zijn geen fanatieke klimaatprofeten, het zijn gekochte en gechanteerde lakeien van de elite die ons land zo snel mogelijk een volkomen afhankelijk District willen laten worden zoals we die zien in de Hunger Games.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl