Het is "ons kent ons" en nooit of te nimmer zal er iemand vanuit het netwerk meewerken om een ander iemand uit datzelfde netwerk veroordeeld te krijgen.

Ook nu komen er weer schokkende details naar buiten over een liegende Haagse rechter die de pedo’s uit alle macht beschermt.Het is misselijkmakend als je ziet hoe de top in Nederland elkaar de hand boven het hoofd houdt. Ze kunnen de meest smerige misdaden begaan, maar ze lopen gewoon vrolijk rond en niemand doet ze wat.

We hebben in december een uitgebreid artikel gepubliceerd over het meisje Lisa uit Den Haag, dat door haar vader en andere mannen zwaar is misbruikt. Hierna een klein deel uit dat artikel:

Als je altijd al hebt willen weten hoe zoiets in de praktijk werkt, luister dan naar de hieronder geplaatste recente radio uitzending van Argos van de VPRO met wat zij noemen "het bizarre verhaal" van Lisa.

Het volgende is de beschrijving van de VPRO bij het verhaal:

Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een cafe in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan duiken er bewijzen op die Lisa’s verhaal ondersteunen.

Als je luistert zal je verbijsterende details horen. Alle deskundigen zijn het erover eens dat Lisa zwaar getraumatiseerd is door seksueel misbruik en dat het vaststaat dat zij zwanger is geweest en op natuurlijke wijze een kind ter wereld heeft gebracht. Als zij haar verhaal vertelt aan de politie dat ze bevallen is in een bos en het kind daar ook begraven ligt, wordt dat door een expertiseteam van de politie afgedaan als een poging van de grootmoeder en moeder om de vader zwart te maken.

De vader die na de scheiding inmiddels samenwoont met een Haagse rechter en waar alle door Lisa genoemde namen van verkrachters allemaal één ding gemeen hebben. Ze zijn allen lid van de Leidse studentenvereniging Minerva, waar ook Joris Demmink en Ivo Opstelten prominente leden waren.

Ook Joris Demmink wordt genoemd als één van de schuldigen in de uitzending, alleen noemen ze hem niet bij naam, maar als "een topambtenaar van Justitie". Uit het verloop van de uitzendingen en de beschrijving van eerdere poging tot vervolging van deze man, blijkt dat het ontegenzeglijk gaat om Joris Demmink.

De beerput die open gaat in de hierna volgende uitzending is met geen pen te beschrijven. Hoe een rechter die zelf keer op keer de dans ontspringt voor kindermisbruik, Jan Wolter Wabeke, het besluit heeft genomen dat er verder niemand aangepakt en/of vervolgd gaat worden in de Lisa zaak.


Wabeke is heel snel na dit besluit met pensioen gegaan omdat de grond hem toch wat te heet onder de voeten werd, want keer op keer duikt zijn naam op bij allerlei onfrisse praktijken.

Zo staat er nu het volgende in een artikel van Koen Voskuil in het AD:

Een Haagse rechter ligt onder vuur vanwege zijn rol in een vermeende misbruikzaak waarin ook oud-topambtenaar van justitie Joris Demmink wordt genoemd. Een foto toont aan dat de rechter Jan Wolter Wabeke privécontact had met Demmink. Volgens hoogleraar Theo de Roos had de rechter zich daarom uit de zaak moeten terugtrekken.

Wabeke zou tegen het radioprogramma hebben gezegd dat hij Demmink helemaal niet kende. Later veranderde hij die uitspraak, toen bleek dat Argos een privéfoto uit de jaren negentig in handen heeft waarop Demmink bij Wabeke thuis te zien is.


En zo hebben we dus een liegende rechter, want als homo’s onder elkaar, kennen Jan en Joris elkaar heel goed en delen ze zelfs pornovideo’s.

Het volgende is wat Henk Krol in 2014 verklaarde in de rechtbank:

Zo komt ook Joris Demmink in beeld. Andere homo's noemen hem als 'hoerenloper' én volgens Krol wordt zelfs Demminks rijkspasje van het ministerie daar in het gras gevonden. Wanneer Krol met vrienden praat over Demmink, gebeurt er volgens hem iets opmerkelijks. Een vriend van Krol, Jan Wolter Wabeke, geeft hem een video. Die heeft Wabeke op zijn beurt gekregen van Demmink als 'cadeautje' voor hem en zijn vriend, zo vertelt Krol in de rechtbank. Het blijkt een pornofilm te zijn waarin volgens Krol de toenmalige Tsjechische vriend van Demmink een hoofdrol speelde. 'De titel was Das Fickende Klassenzimmer,' herinnert Krol zich. 'Of het minderjarige jongens waren weet ik niet. Maar zijn vriendje was jong, de kinderen in de klas nog jonger.'

En het is deze Wabeke die als rechter van de Haagse rechtbank besluit dat er in de zaak Lisa, waar vriend Demmink in voor komt, niemand vervolgd gaat worden.

Het is waarschijnlijk ook dezelfde Wabeke die heeft besloten dat Joris Demmink niet vervolgd zou worden voor zijn misbruik van jongens:

Nu hebben de pedofielen het zo gespind dat super-kinderverkrachter wabeke moet beslissen over de vervolging van zijn pedo-rolodex-billenmaat joris demmink * daarbij was wabeke ook nog eens een van de drie pedo-hoofdofficieren die de vervolging door het om onmogelijk maakte wegens mede-daderschap * nu begrijpen we ook waarom het haagse hof niet heeft willen tornen aan de positie van wabeke: hij moest blijven om demmink definitief wit te wassen

Nu dat extra onderzoek volgens het OM niets heeft opgeleverd, moet de aanklager weer terug naar het gerechtshof om de beslissing tot seponeren (stopzetten van vervolging) voor te leggen. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet vervolgen van Demmink is nu dan ook aan het gerechtshof in Den Haag. De verwachting is dat dit zeker nog enkele maanden zal duren. (bron: Chris Klomp). Wij weten dat Wabeke bij het Haagse Hof de man is die ‘gaat over’ de artikel 12-zaken. In your face. ZO ARROGANT ZIJN DE PEDOFIELEN DAT ZE DIT GEWOON DOEN! De boodschap aan de burger: fuck de rechtstaat! Wij beslissen en bepalen wat er gebeurt en wij verkrachten net zoveel kinderen als we willen!

En zo wordt de doofpot wederom in stand gehouden en hebben de slachtoffers het nakijken.