JFK leeft! (video)

De gele hesjes beweging heeft laten zien dat de bevolking het tijd vindt voor verandering.

Zou het mogelijk zijn om al die veranderingen die zij graag zouden zien te bewerkstelligen door dit van binnen uit te doen?
Enige tijd geleden schreven wij het verhaal over de onthullingen van een echte bankier (de video in dat artikel plaatsen wij onderaan dit artikel nogmaals vanwege de belangrijk- en helderheid van de boodschap). Een man die heeft gewerkt voor de grootste banken ter wereld zoals Stanley Morgan en die heeft gegeten met de toenmalige voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Janet Yellen.

We hebben het dan over de Deen Mads Palsvig die doordat hij Yellen tijdens dat bewuste diner erg kritische vragen stelde, op staande voet door zijn werkgever werd ontslagen ondanks dat hij een meer dan goed presterenende bankier was.

Dat was het punt waarop voor Mads de wereld veranderde en hij begon te onderzoeken hoe het mogelijk was dat zoiets gebeurde. Tot op dat moment wist hij niet beter dan dat Yellen een ambtenaar van de overheid was en dat hij als zodanig het recht had om haar het vuur aan de schenen te leggen voor wat betreft de handelswijze van de FED (Amerikaanse Centrale Bank).

Na 'het grote ontwaken” besloot Mads dat de enige manier waarop hij op een legale manier iets zou kunnen veranderen is door te proberen dit van binnen uit te bewerkstelligen. Het resultaat van dit alles is de nieuwe politieke partij JFK21, die aankomende juni mee gaat doen aan de Deense parlementsverkiezingen. De partij heeft als kernwaarden de aarde, kennis en vrijheid.

In het eerder door ons gepubliceerde artikel stond een interview met Mads (herplaatst onderaan dit artikel), waardoor wij zo geïnspireerd raakten, dat wij contact met hem hebben opgenomen.

Die ontmoeting verliep zo positief dat wij net terug zijn uit Denemarken en de afgelopen dagen intensief hebben gesproken met Mads en een groep van ongeveer 15 leden van zijn partij.

Het was een verademing om te zien op wat voor manier deze mensen omgingen met hun onderling op detail verschillende visies die er uiteraard altijd zijn. De partij heeft een aantal essentiele kernwaarden en daarnaast kan iedereen voor zichzelf bepalen wat ze wel of niet geloven, zonder dat dit verhitte discussies veroorzaakt over wie er nu eigenlijk gelijk heeft. Zij wensen allen hetzelfde; een vrije, schone en gezonde wereld.

De kernwaarden van de partij zijn eigenlijk heel eenvoudig en zullen ieder weldenkend mens moeten aanspreken. Een heel belangrijk onderdeel van de partij is vrijheid. Vrijheid om je leven zo in te richting dat je je niet als een angstige slaaf hoeft te gedragen/voelen.

Mads, als voormalig topbankier, is bij uitstek een financieel specialist en hij heeft berekend dat het op een vrij simpele manier mogelijk moet zijn om iedereen mee te laten delen in de welvaart van het land.

Daarvoor zijn eigenlijk maar twee stappen nodig. De geldcreatie zoals die nu gebeurt door commerciele banken daar weghalen en onderbrengen bij een nationale bank die eigendom is van het volk.

Tweede is om een fiks deel van de overheid naar huis te sturen, de inkomstenbelasting en BTW af te schaffen en die te vervangen door een belasting naar draagkracht. We verklappen nog niet hoe hij dat heeft bedacht, maar het is ingenieus. Door dit systeem komt er meer dan voldoende geld binnen om iedereen mee te laten delen in de welvaart van het land, de publieke dinesten te bekostigen en gaan ook eindelijk de multinationals die nu iedere keer ermee weg komen geen belasting te betalen, hun deel bijdragen. Je betaalt belasting die direct gerelateerd is aan je draagkracht en er is geen logge belastingdienst meer nodig om de belastingen te innen.

In het door Mads bedachte systeem wordt iedere burger automatisch aandeelhouder van het land. Dat betekent dat ook iedere burger recht heeft op een deel winstuitkering van het land, geld dat volgens het plan maandelijks wordt uitbetaald in de vorm van een dividend. Dat betekent dat wanneer JFK21 de regering zou vormen van in dit geval Denemarken, iedere Deen maandelijks een bedrag op zijn of haar rekening krijgt gestort. Een bedrag dat groot genoeg is om een fiks deel van de stress van het dagelijkse bestaan weg te halen en de noodzakelijke dingen voor het levensonderhoud garandeert.

De filosofie van JFK21 draait om het welzijn van de bevolking en niet om de belangen van de multinationals. Wat goed is voor de bevolking telt. Uiteraard dus ook zaken zoals een goede gezondheid zonder farmaceutische lobby/dwang, een land zonder 5G, en een land waar burgers in vrijheid kunnen leven zonder angst voor een spiedende overheid die iedere stap van hen wil controleren.

De filosofie van JFK21 is uiteraard dat iedereen meer dan welkom is. Ongeacht kleur, geaardeheid of religie. Dit omdat de politiek van JFK21 mensen verbindt in tegenstelling tot de huidige polarisering die overal plaatsvindt.

Wat opviel bij de leden van de partij die we hebben gesproken is dat iedereen ontzettend gedreven is, wel degelijk beseft dat ze heilige huisjes omver trappen en aan alle kanten zullen worden tegen gewerkt. Maar, als je persoonlijk ervaart hoe het voelt om in het gezelschap van dergelijke mensen te zijn, dan voel je als het ware de inspiraite door je aderen stromen.

En dan komt uiteraard de vraag naar boven of ook niet Nederland en/of België een JFK21 partij zouden moeten hebben. JFK21 Denemarken onderhoudt ook goede contacten met hun evenknie in Zweden en zouden niets liever zien dan dat dit concept zich ook verspreid naar andere landen.

Wanneer je dan bedenkt dat we heel regelmatig vragen krijgen van lezers in de trant van: “Ja, jullie schrijven dan wel over van alles wat er niet klopt, maar zouden jullie daar niet ook iets aan willen/kunnen gaan doen?”.

Wat wij dan ook graag zouden weten, is of onze lezers denken dat er plaats is in het politieke landschap voor een NL versie van JFK21? Op deze manier zou een soort Pan Europese beweging kunnen ontstaan die ook werkelijk iets kan bewerkstelligen.

Dus, doe ons een plezier en laat via de poll aan de linkerkant van dit scherm weten wat jij vindt van dit idee. En wie weet is de tijd van positieve verandering werkelijk aangebroken....


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl