Mark Rutte is één van de ongrijpbare figuren die als het ware in 2007 vanuit het niets opduiken en voordat je amen kon zeggen premier van Nederland was.

Echter, als je wat verder in de achtergronden van onze premier duikt, komen er een aantal bizarre zaken aan het licht.
Het verhaal over premier Mark Rutte begint met de intrigerende introductie van een artikel op de website van Micha Kat.

de sleutel tot de oplossing van het ‘mysterie mark rutte’ is te vinden bij het bedrijf arcadis -vroeger de heidemaatschappij * klokkenluiders bieden een verbijsterend inzicht in de ware achtergronden van onze mp * ‘de opa van rutte was close met prins hendrik en bezocht het ronde huis in nunspeet’

Dat is natuurlijk genoeg om eenieder wakker te schudden, want als dit waar is, dan zijn dit met recht meer dan schokkende onthullingen.

Dan gaat het artikel verder met de uitleg over hoe Rutte op de troon is gehesen op een manier die zeker het daglicht niet kan verdragen en hoe het in 2007 eigenlijk Rita Verdonk had moeten zijn die benoemd had moeten worden als lijsttrekker van de VVD.

De elite greep echter in en zorgde dat de tot dan toe onbekende Mark Rutte op de troon werd gehesen en daarmee kon Rita Verdonk het veld ruimen.

De afbeelding op de video hieronder zou je satanisch kunnen noemen. Het is het moment waarop Rita Verdonk letterlijk wordt afgeserveerd door de twee poortwachters van de satanische Nederlandse elite, Piet Hein Donner links en de inmiddels beruchte voormalig Secretaris Generaal van Justitie, Joris Demmink, rechts.

Micha schrijft het volgende:

Het is allemaal begonnen met de zaak-Lisa en de evidente bescherming door Mark Rutte van de daders en van de babymoord-witwas-rechter Wabeke, een best friend van onze PM. Hierover heeft deze site uitgebreid bericht. Op grond van deze berichten meldden zich klokkenluiders die met verbijsterende informatie komen over de (familie)achtergronden van Mark Rutte waaruit we de conclusie kunnen trekken dat de ‘staatsgreep’ in 2007 die Rutte op de troon bracht en waarover we onderstaande video maakten werd aangestuurd door het koninklijk huis en werd uitgevoerd door de ‘koninklijke executives’ Donner en Demmink.Waar je dus met recht kunt spreken van een zogenaamde Manchurian candidate, een puppet van de ons vijandig gezinde satanische elite.

Micha gaat verder:

Vrijwel alles aan Mark Rutte is geheim -net als bij deep state-leiders als Marcon en Obama. Maar nu kunnen we belangrijke tipjes van de sluier oplichten. De grootvader van Mark Rutte van moederskant is de oprichter van de Heidemaatschappij. Onze bron geeft als naam Allink, maar ook wordt als naam genoemd Lovink. Zijn moeder werkte toen Mark werd geboren als secretaresse in dienst van haar eigen vader bij de Heidemaatschappij. Zijn vader was toen 58 jaar en verwekte voor Mark zes andere kinderen waarvan drie bij de zuster van Mark’s moeder. Over deze broers en zussen van Mark is niets bekend behalve dat een broer overleed aan aids. Dit vertelde Rutte zelf in 2006 aan De Volkskrant: Ik ben een kind van oudere ouders. Dat heeft voordelen, ik werd erg vrij gelaten. Vriendjes moesten economie gaan studeren want daarmee kon je een baan krijgen. Ik mocht geschiedenis gaan doen. Nadeel was dat ik, toen ik nog jong was, mijn vader en mijn broer verloor. Mijn broer is aan aids overleden, ik was toen 22. Dat was heel zwaar. Hij was achttien jaar ouder, mijn grote voorbeeld.

Cruciaal is de rol van de grootvader van Rutte, de oprichter van de Heidemaatschappij (thans Arcadis) die dus zijn dochter -en Mark’s moeder- als zijn secretaresse liet werken. Op 5 januari 1888 werd de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem opgericht als een vereniging met als doelstelling het adviseren bij en het stimuleren van de ontginning van woeste gronden en het aanleggen en in stand houden van bossen. Erevoorzitter werd Prins Hendrik. Frank van Vloten kocht in 1895 de gronden bij Nunspeet waarop vanaf 1906 het fameuze Ronde Huis zou verrijzen waar volgens tal van bronnen onbeschrijfelijke sekuele gruweldaden werden gepleegd. Volgens deze bron bekleedde ook Van Vloten een ‘beleidsfunctie bij de Heidemaatschappij’. Het kan niet anders of de Heidemaatschappij (en dus Rutte’s opa van moederskant) hebben een cruciale rol gespeeld bij de aankoop van de (heide)gronden bij Nunspeet waarop Het Ronde Huis werd gebouwd. Het kan ook niet anders dat dat de grootvader van Rutte (oprichter van de Heidemaatschappij), erevoorzitter Prins Hendrik en ‘beleidsman’ Frank van Vloten nauwe banden onderhielden. Van Prins Hendrik is ondermeer door Micha aan het licht gebracht dat hij een kind verwekte bij zijn eigen dochter Juliana.


Micha schijnt aan zijn informatie te komen via klokkenluiders, maar daar zitten wel een aantal onvolkomenheden in.

De grootvader aan moeders kant van Mark Rutte, was Klaas Dilling en deze was niet één van de oprichters van de Nederlandse Heidemaatschappij, maar was daar vanaf rond 1900 wel bij betrokken en heeft voor zover wij dat na hebben kunnen trekken, wel degelijk een belangrijke rol gespeeld.

We komen zijn naam bij de Heidemij voor het eerst tegen in 1903 toen hij daar als jongeman met succes een opleiding had gevolgd. In het jaarverslag van de Nederlandse Heidemij uit 1974 blijkt dat de man nog springlevend was en ook aanwezig bij een studiedag.

Op deze geslaagde studiedag bemerkten wij onder de toehoorders ook de krasse nestor van de afgestudeerden van de "Heidemijcursus" , de heer K. Dilling, afgestudeerde van de cursus 1903. Onze Vereniging schonk bij die gelegenheid aan de School een gong met inscriptie "opdat een vertrouwd geluid blijvend moge klinken".

Het gaat voorspoedig met de carrière van de opa van Rutte bij de Heidemij, zoals bij Arcadis te lezen:

Op 20 juni 1910, bezocht Z.K.H. Prins Hendrik, beschermheer van de Nederlandsche Heidemaatschappij, het project.

De Heer K. Dilling, hoofdopzichter en later Inspecteur van de Heidemaatschappij had de algemene leiding. Hij schreef er ook een boekje over getiteld “ De ontginning”, het Zeijerveld in Drenthe.


Alhoewel bij Kat een aantal feitelijke onjuistheden staan, klopt het wel dat de opa van Mark Rutte langdurig werkzaam was bij de Heidemij, daar zeker vanaf de vorige eeuwwisseling kind aan huis was en vooral later in zijn functie als inspecteur zeker in contact kwam met de elite en ook contact had met prins Hendrik.

Bekend is dat opa in 1979 is overleden, maar waar wij tot nu toe niet achter kunnen komen is tot welk jaar opa Dilling werkzaam is geweest voor de Heidemij. Dit is belangrijk, want in de Tweede Wereldoorlog heeft deze zelfde Heidemij een smerige rol gespeeld bij de Jodenvervolging.

De Joodse werkkampen vormen een vrijwel onbekend stuk geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Zelfs het aantal werkkampen is onbekend. Ook ontbreekt informatie over de juiste locaties en het aantal dwangarbeiders per kamp.

De werkverrruimingskampen waren aan het eind van de crisisjaren dertig van de vorige eeuw door de “Rijksdienst voor de Werkverruiming” gebouwd om werklozen in het kader van de werkverschaffing te huisvesten. Een aantal van deze kampen werd in 1942 ontruimd om plaats te maken voor werkloos geworden Joodse mannen. Deze kampen blijken uiteindelijk een voorportaal te zijn van deportatie naar kamp Westerbork en vandaar naar de vernietigingskampen in het Oosten van Europa.

De mannen, eerst voornamelijk uit het westen van het land, later uit heel Nederland, moesten huis en haard verlaten om ver weg te gaan werken in de meer dan veertig werkverruimingskampen vooral in Noord- en Oost Nederland. Zij verrichtten werkzaamheden van algemeen belang, zoals ontginningswerkzaamheden en bosbouw , o.a. voor de toenmalige Heidemaatschappij.


Opa Dilling had de leiding over de voor Heidemij belangrijke projecten, maar er is eigenlijk niets te vinden over of deze man wellicht ook betrokken was bij het runnen van deze werkkampen. Het lijkt alsof zijn bestaan volledig is gewist...

Terug naar Micha Kat, die schrijft:

Mark Rutte maakt dus onderdeel uit van een van de meest geheime en ook duistere hoofdstukken uit het geschiedenisboek van onze koninklijke familie. De relatie tussen zijn moeder en haar vader die dus midden in de Ronde Huis-kliek zat en tevens voor hem werkte als ‘secretaresse’ roept alarmerende vragen op, zulks temeer omdat hij eerder was getrouwd met haar zus die volgens Wikipedia ‘overleed in Japanse gevangenschap’ -een model dat we ook tegenkomen bij Rutte’s voorganger als VVD-leider Hans Wiegel.

De Heidemaatschappij, zo melden onze bronnen, heeft in de tweede wereldoorlog een uiterst kwalijke rol gespeeld als uitbater van Joodse werkkampen -opnieuw een deel van de geschiedenis dat in nevelen is gehuld. De mannen, eerst voornamelijk uit het westen van het land, later uit heel Nederland, moesten huis en haard verlaten om ver weg te gaan werken in de meer dan veertig werkverruimingskampen vooral in Noord- en Oost Nederland. Zij verrichtten werkzaamheden van algemeen belang, zoals ontginningswerkzaamheden en bosbouw , o.a. voor de toenmalige Heidemaatschappij. Ook lezen we via deze bron: Door steeds strenger wordende regels van de nazi’s raakte de Joodse gemeenschap in Nederland in de eerste oorlogsjaren meer en meer onderdrukt. In 1942 zijn de nazi’s begonnen met de daadwerkelijke “Judenendlösung”, het vernietigingsplan waarbij uiteindelijk 6.000.000 joden, onder wie 105.000 Nederlandse Joden, zijn vermoord. De werkkampen hebben in dit vernietigingsplan een belangrijke rol gespeeld om de Joodse mannen van hun gezinnen te isoleren. Door de maatregelen van de nazi’s waren alle Joden werkloos geworden. Begin 1942 kregen de Joodse mannen een oproep om gekeurd te worden voor tewerkstelling in de werkkampen. Deze keuring stelde weinig voor. Vrijwel iedereen, hoe arbeidsongeschikt ook, werd goedgekeurd. Het is niet bekend of de grootvader van Mark Rutte en de oprichter van de Heidemaatschappij hierin een beslissende rol heeft gespeeld.


Tot zover Micha Kat.

Het vreemde is dat wanneer je in Google gaat zoeken op trefwoorden als “opa rutte” “joodse werkkampen”, er wel enkele hits komen, maar wanneer je daar dan op klikt staat er geen verdere tekst of als het een video betreft, is deze verwijderd.

De vraag of opa Dilling aan moeders kant betrokken was bij de Joodse werkkampen, wordt helemaal interessant wanneer je bedenkt dat Mark Rutte via vaders kant waarschijnlijk zelf Joods is. In 1836 trouwde Johannes Rutte met Johanna Been, dochter van Izaac Been en Johanna van Munster. Zij kregen een zoon in 1843, Izaac Rutte. Zowel Been als Van Munster zijn bekende Joodse familienamen en omdat zijn moeder Joods is, is ook hun zoon Izaac dat. De naam Izaac gaat verder en de laatste in lijn die Izaac heet is de vader van Mark. Echter, aangezien de moeder van Mark niet Joods is, zou hij volgens de geldende regels geen Jood zijn. Daar is echter ruim tien jaar geleden verandering in gekomen.

Was voorheen een joodse moeder een noodzakelijke voorwaarde om joods te zijn, vanaf april worden ook kinderen met alleen een joodse vader als jood erkend.

Als dus de opa van Mark aan moederskant namens de Heidemij betrokken zou zijn geweest bij de Joodse werkkampen in de Tweede Wereldoorlog en Mark zelf blijkt uiteindelijk Joods te zijn, dan is er sprake van een aardig bizarre situatie.

Een ander feit is dat je tot op de dag van vandaag nog in de problemen komt als je op zoek gaat naar de restanten van het beruchte Ronde Huis in Nunspeet, zoals een aantal lezers aan den lijve ondervonden. 

De Nederlandse Heidemij loopt als een soort rode draad door de bizarre satanische connecties en feit is dat de opa van Rutte daar ontzettend goed was ingeburgerd.

En moeten we daar de reden zoeken voor de opkomst van deze man uit het niets en zijn niet aflatende bescherming van pedofielen?

Tenslotte nog een vreemde toevalligheid. In de Wikipedia pagina van Mark Rutte stond dat zijn moeder de dochter was van de oprichter van de Heidemij. Dat is na publicatie van het artikel van Kat veranderd naar de correcte term "opzichter". Micha stelt nu dat dit bewijs is dat men probeert dingen via de Wikipedia te verdoezelen (red.: dit is zeker geen ongebruikelijkheid) en dat dit eens te meer het bewijs is van de kwalijke rol van de opa van Rutte bij de Heidemij.

Echter, een klein beetje onderzoek leert dat opa Dilling nooit oprichter geweest zou kunnen zijn, omdat deze in 1888, het jaar van oprichting van de Heidemij, pas zeven jaar oud was. Nog wat verder onderzoek leert dat er in 2016 ook al oprichter stond in de Wikipedia en dat dit pas na 2014 is toegevoegd, omdat er toen niets werd vermeld over opa Dilling. In 2014 stond er alleen dat zijn moeder secretaresse was. Dus waarom na 2014 een zin toevoegen die niet juist is, "oprichter" in plaats van "opzichter", en daarmee juist de aandacht vestigen op iets wat je liever zou verbergen. Dat klinkt niet echt logisch en de meest voor de hand liggende conclusie is dan ook dat men ergens na 2014 die toevoeging heeft gemaakt met een tikfout (1 letter) en die nu heeft hersteld. Mocht iemand een betere theorie hebben, dan horen we die graag.

En verder, mochten er klokkenluiders zijn die over meer informatie beschikken, dan horen wij dat uiteraard ook graag en dat contact kan, indien nodig, verlopen via beveiligde mailbox niburuco (apestaart) protonmail.com (geschreven als normaal emailadres). Of, zoals Micha suggereert, misschien kan Mark onderste steen Rutte zelf een verklaring hierover afleggen.