Als een partij vanuit ogenschijnlijk het niets, als een komeet omhoog schiet, zoals dat nu is gebeurd met Forum voor Democratie, dan is dat eigenlijk altijd precies de bedoeling en anders loop je groot risico te eindigen als Pim Fortuyn.

Zoals Trump de rol van rattenvanger vervulde in Amerika en Macron in Frankrijk, zo vervult Baudet naar alle waarschijnlijkheid die rol in Nederland. De tekenen wijzen er in ieder geval op.

 
 
 
De media staan uiteraard bol van de spectaculaire winst van Forum voor Democratie tijdens de Provinciale Staten verkiezingen. Eigenlijk vanuit het niets is deze partij in een paar jaar tijd uitgegroeid tot de tweede partij van Nederland.

Het volgende is wat wij in 2017 schreven over deze partij:

Wij mensen verkeren vaak in de illusie dat wij degenen zijn die het concept overheid hebben bedacht en dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen door het uitbrengen van onze stem.

Niets is minder waar, het concept overheid zoals wij dat kennen, is afkomstig van de elite die een dergelijk instituut nodig heeft. Een overheid die per definitie moet worden gerund door psychopaten om op deze manier de pedofiele satanische (kindermoordende) elite te beschermen.

Dat is ook de reden dat mensen zoals een Joris Demmink of niet zo koninklijke kindermisbruikers en slachters en andere hooggeplaatste figuren nooit of te nimmer zullen worden aangepakt door een overheid.

Een overheid wordt per definitie gevormd door psychopaten en per definitie zullen er dan ook bepaalde doofpotten nooit door overheden worden opgelost. Dat is onderdeel van het ontwerp.

Het concept overheid is niets minder dan een psy-op, iets wat men “controlled opposition” noemt, ten allen tijde bevolkt door psychopaten.

Net zoals de arbeiders destijds de illusie hadden met de de Partij van de Arbeid dat er een partij voor hen werd opgericht, maar in werkelijk door vrijmetselaars werd opgericht en tot op de dag van vandaag wordt gecontroleerd, zo verkeert de bevolking nog steeds in de illusie dat een overheid er is voor hen, mits er maar de goede mensen worden gekozen.

Vraag jezelf eens af hoe het kan dat op het moment dat politici zijn gekozen, niemand van de bevolking zich nog in hen herkent? Hoe het opeens compleet andere wezen lijken te zijn geworden.


Zo ontstond in Nederland plotsklaps het Forum voor Democratie, met als boegbeeld de welbespraakte Thierry Baudet. Deze had het slim bekeken, want net zoals Donald Trump dat deed in Amerika, roerde hij precies die dingen aan die spelen bij een groot deel van het (ontevreden) volk en kwam ook precies met de oplossingen die zij graag wilden horen.

Het is zeker opvallend te noemen dat een partij die eind 2016 wordt opgericht, bij de verkiezingen nauwelijks een half jaar later al meteen twee Kamerzetels krijgt.

En Nederland trapte dinsdag massaal in het mooie fluitspel van Thierry Baudet.

xxx

Terwijl Baudet het boegbeeld is waar iedereen naar kijkt, zijn er twee belangrijke lieden binnen de partij die hem aansturen.

De eerste is de voormalige strafpleiter Theo Hiddema. Deze man liet al vrij snel zijn ware gezicht zien door te pleiten voor het Kalergiplan van de Illuminati, zoals wij schreven in het eerdere artikel, waar navolgende een stukje uit is:

De verkiezingen zijn achter de rug en waar komt de tweede man van de partij, advocaat Hiddema, nu plotseling mee?

Kamerlid Theo Hiddema van Forum voor Democratie pleit voor rassenvermenging om de integratie in Nederland te laten slagen. In het radioprogramma De Overnachting zei hij dat ‘als die Marokkanen zich gingen vermengen met Hollandse vrouwtjes er niks aan de hand is’.

De strafpleiter weerspreekt dat zijn opmerking racistisch bedoeld is. Volgens hem is de integratie van vroegere gastarbeiders als Italianen en Grieken juist een succes geworden doordat ze veelal met Hollandse vrouwen zijn getrouwd. Tegelijk zei hij ook niet te verwachten dat hetzelfde zal gebeuren met moslims. ,,Je hebt één categorie mensen die zich niet laat bevrijen. Dat is de islam. Die willen niet bevrijd worden. Die richten zich op hun geloof.’’

Micha Kat heeft nog een andere invalshoek gevonden waaruit de ware aard van deze man blijkt.En waarschijnlijk de meest belangrijke man binnen de partij bleef tot nu toe in de achtergrond.

Henk Otten (51) is al jaren de politieke metgezel van Thierry Baudet, de man met wie hij naar eigen zeggen ‘de wonderlijkste samenwerking’ van zijn leven is aangegaan. Samen richtten ze drie jaar geleden Forum voor Democratie op.

Zelf omschrijft Otten zich als ‘een straight shooter’. De in Groningen afgestudeerde jurist en bedrijfseconoom (‘ik heb nog met Klaas Knot in het jaar gezeten’) begon zijn werkende leven als advocaat bij een typisch Zuidas-kantoor. Daarna specialiseerde hij zich als dealmaker bij internationale telecomfusies in Hongkong en Londen. ‘Ik verkocht Ben aan T-mobile, was betrokken bij de beursgang van KPN, op m’n dertigste deed ik de deal waarbij France Télécom Casema overnam.’

Nóg een advocaat en bovendien een studiegenoot van Klaas Knot, de man die zijn ziel en zaligheid heeft verkocht aan de Chazaarse mafia en tevens de baas van de Nederlandse centrale bank.

En dan de vreemde toespraak van Baudet na zijn overwinning. Een toespraak waarvan half Nederland geen flauw benul had waarover hij sprak en waarin onder andere het volgende voor kwam:

De kiezers in Nederland hebben, net als de uil van Minerva, hun vleugels uitgespreid, hebben hun ware macht getoond.

En hiermee maakt Baudet duidelijk dat het hem als rattenvanger is gelukt om namens zijn opdrachtgevers een fiks deel van de bevolking te vangen in Forum voor Democratie, zodat ze keurig een bepaalde richting kunnen worden opgestuurd.

Dit heeft niets te maken met de wijze uil zoals het AD ons wil doen geloven, waarbij zij als voorbeeld de uil van de Fabeltjeskrant aanhalen.

De eerste gedachte die uiteraard op komt is een verwijzing naar de Leidse studentenvereniging Minerva, het broeinest van waaruit de machthebbers hun toekomstige leiders recruteren.

Omdat Baudet klaarblijkelijk geen lid is geweest van Minerva, wordt deze link al snel afgedaan als niet relevant. Natuurlijk is het een verwijzing naar Minerva en het feit dat Forum wel degelijk onder controle staat van de elite, net als de rest van de politieke partijen. Baudet heeft wel zijn proefschrift gedaan en was werkzaam aan de Universiteit van Leiden en heeft dus een duidelijke verbintenis:

"In 2007 trad Baudet in dienst van de Universiteit Leiden. Als docent en promovendus was hij verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid."

Maar, het AD komt onbedoeld wel met de beste aanwijzing:

Daarmee greep hij duidelijk terug naar een beroemde uitspraak van de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Die had het over een opstijgende uil, niet over een neergedaalde. ‘Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug’, schreef Hegel in 1821. Vertaald: De uil van Minerva begint haar vlucht pas bij het aanbreken van de avondschemering.

Hegel was niet zomaar een filosoof. Hegel was een hoge vrijmetselaar en zijn Hegeliaanse dialectiek is de tactiek die de Chazaarse Mafia heeft gekozen om haar New World Order te bereiken.

Ordo ab Chao.Henry Makow omschrijft het als volgt:

Om te verbergen dat dezelfde machten altijd de wereld regeren, hebben zij (Maconnieke Chazaar bankiers) de dialectische tegenstellingen van Hegel gebruikt om conflicten te creëren tussen landen, tussen mannen en vrouwen, rijk en arm, rassen, etnische groeperingen, religies en politieke partijen. Conflicten zijn nodig om te komen tot een New World Order en zolang jij beide kanten onder controle hebt, loop je geen enkel risico.

Een deel uit een eerder artikel over de geschiedenis van de Chazaren:

De koning mocht kiezen uit de Islam, het Christendom of het Judaïsme. De koning koos het laatste en beloofde binnen de grenzen te blijven die binnen de nieuwe religie bestonden. Ondanks deze belofte bleven de koning en zijn kring van oligarchen trouw aan de oude Babylonische godsdienst, die bekendstaat als Black Magic of ook wel als Secret Satanism. Dit geheime satanisme hield in dat er bepaalde ceremonies werden uitgevoerd waarbij onder andere kinderen werden geofferd, waarna men deze “leeg liet lopen” om vervolgens het bloed te drinken en het hart op te eten.

De koning handhaafde al dit soort occulte ceremonies die waren gebaseerd op de oeroude aanbidding van de god Baäl, iets dat ook bekendstaat als het aanbidden van de Uil (Moloch). Om de omringende landen in de waan te laten dat hij zich hield aan het gestelde ultimatum werd er een soort satanische hybride religie gemaakt, waarbij de Luceferiaanse Black Magic werden vermengd met het Judaïsme om een religie te worden die nu bekendstaat als het Babylonisch Talmoedisme.

En uit een ander artikel:

Moloch of Molech was de naam van een Ammonistische god aan wie mensenoffers werden gebracht. De Ammonieten bewoonden het zuidelijk deel van het huidige Jordanië en stamden af van Lot. In de bijbel worden deze mensenoffers aangeduid als 'de gruwelen der volken, die de Here voor de Israelieten had verdreven`. Veel Israelieten offerden waarschijnlijk hun kinderen aan Moloch door ze in het vuur te werpen

Dezelfde Moloch die je tegenkomt in het beruchte Bohemian Grove:

xxx

Dezelfde Moloch die je tegenkomt op het Amerikaanse dollarbiljet.

xxx

De uil van Baudet heeft niets te maken met de wijze uil van de Fabeltjeskrant, maar alles met weer een succesvol door de elite gecreëerd vangnet.

En in dat kader is het dan ook niet zo vreemd dat de schietpartij in Utrecht in verband wordt gebracht met de fenomenale winst van Forum voor Democratie. Laat de praktijk bewijzen wie Forum voor Democratie is.