Kiezersbedrog! Forum voor Democratie valt weer door de mand

Als iets niet echt is, dan duurt het meestal niet zo lang voordat de werkelijkheid pijnlijk duidelijk wordt.

Zoals bij Forum voor Democratie waar veel mensen van hun stoel vielen toen deze tegen een Nexit stemde.

Naast de ladingen kritiek die over ons heen werden gestort en de zelfs regelrechte bedreigingen die wij ontvingen omdat wij durfden te twijfelen aan de oprechtheid van Forum voor Democratie, kregen we ook enkele steunbetuigingen (dank!).

Zoals van Bert die het volgende schreef:

Het blijft ook voor mij zeer bijzonder hoe mensen nu reageren op Baudet, in feite zien we nu precies hetzelfde gebeuren als in Amerika met Trump. Mensen begrijpen niet dat we hier te maken hebben met geniale spin doctors in de politiek en media, zij zijn degene die de situatie creëren waardoor juist een partij als de FvD zo groot worden. Onbewust wordt het groep denken van een volk aangestuurd en wordt het volk tegen elkaar opgezet.

Het is in feite zeer simpel, alles wat slaagt in de mainstream politiek valt niet te vertrouwen en dat een JFK21 het niet gaat redden is voor mij geen verassing, het systeem is zo gemaakt dat ze geen eerlijke kans krijgen.

Ik vind het heerlijk dat jullie voet bij stuk houden en het aantal likes ondergeschikt maken aan het verkondigen van de waarheid, kunnen heel veel alternatieve sites een voorbeeld aan nemen. Ik geef al jaren geen stem meer, het is voeding voor het beest en niet zomaar een beest, het is wederom de rooms katholieke kerk die een stevige vinger in de Europese pap heeft. Een vlag geeft autoriteit aan, het verteld je wie de controle heeft, de autoriteit over een volk of een stuk land. Aanschouw het gedrocht van een vlag van Europa.

xxx

Ooit bij stil gestaan waar de 12 sterren voor staan? Volgens de ontwerper zijn het de 12 sterren uit het verhaal van openbaringen 12. De 12 sterren zijn de krans om het hoofd van de vrouw die een kindje baart, het is de maagd Maria.

Zoals altijd worden we van alle kanten verneukt en houden we het niet tegen, teveel zombies....zoveel zombies om ons heen, het eet, praat en beweegt maar is ondertussen spiritueel hartstikke dood.


Tot zover Bert.

En nu we het toch over Europa hebben en Forum voor Democratie valt er iets merkwaardigs waar te nemen. Iets dat voor FvD aanhangers moeilijk te verteren zal zijn.

Het volgende is wat er staat op de website van FvD over de Europese Unie:

‘Europa’, de Europese beschaving en Europese samenwerking zijn zeer belangrijk en Forum voor Democratie is daar dan ook erg voor. Precies daarom zijn we tegen de EU. De EU is grenzeloos uitgedijd en verworden tot een volstrekt ondemocratische moloch. Het is een achterhaald bestuursmodel; een kartel bovenop het kartel. Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie.

Dus, dan verwacht je dat wanneer er in de Tweede Kamer gestemd moet worden over voor of tegen een Nexit, de keuze voor FvD niet zo moeilijk is en dat ze dus voor stemmen.

Echter, niets is minder waar:

Bij stemmingen in de Tweede Kamer heeft de tweemansfractie van Forum voor Democratie tegen een voorstel gestemd waarin de regering wordt opgedragen een Nederlands vertrek uit de Europese Unie aan te kondigen.

Alleen de PVV stemde voor de motie om een dergelijke nexit in gang te zetten, die door fractieleider Geert Wilders en PVV-Europawoordvoerder Vicky Maeijer was ingediend. De handen van FVD-Kamerleden Baudet en Hiddema bleven vanmiddag omlaag toen over Wilders’ voorstel werd gestemd. Vorig jaar stemde het tweetal juist wél voor een soortgelijke PVV-motie.


Wel slim van Wilders om op deze manier de werkelijkheid van de partij van Baudet, op dit punt, helder te krijgen.

Vorig jaar was FvD nog vóór en na de daverende verkiezingsoverwinning zijn te opeens tegen, terwijl ze op hun website de EU met de grond gelijk maken en zeggen dat ze onhervormbaar is. Nog los van het feit dat de website van de partij eerder duidelijk vermeldde dat ze vóór een Nexit zouden zijn.

Veel kiezers zullen zich hierdoor bedrogen voelen en langzamerhand zullen de eerste vraagtekens komen bij de enthousiaste volgelingen. Net zoals deze kwamen bij Donald Trump toen deze met de regelmaat van de klok 180 graden van mening veranderde.

Het script is in alle gevallen hetzelfde en Forum voor Democratie zal op termijn gewoon weer één van de vele partijen van het establisment vormen en misschien nog wel een graadje erger dan de anderen.

Zeker gezien het volgende:

Wist jij dat FvD:

Niets zegt over geldcreatie en ons financiële systeem. Niets over de criminele centrale banken. Dit is de kern van het wereldwijde probleem van de slavernij van de mens.

Pedofilie niet bespreekbaar is terwijl het DE ROT van ons hele systeem is.

Nergens spreekt over ons falende en corrupte rechtssysteem. Dat onze rechterlijke macht verweven is met de overheid en corporates, terwijl deze bij wet onafhankelijk zegt te moeten zijn.

Pro Glyfosaat en de huidige hoeveelheid megastallen is. Dierenwelzijn wel iets vindt maar geen prioriteit geeft.

De Holocaust een verplicht onderdeel van de syllabus op scholen wil maken (5b).

Meer geld voor defensie wil.

Meer (cyber)politie en meer geld voor politie wil.

Artificial intelligence promoot, vooral ook in het militaire apparaat.

Nergens spreekt over voeding en natuurlijke geneesmiddelen. Alleen een vage opmerking: minder invloed van verzekeraars.

Nergens spreekt over de erbarmelijke omstandigheden van onze ouderen en wat daaraan te doen.

Kinderbijslag na 2e kind willen afschaffen.

Toeslagen willen afschaffen.

Ze nergens spreken over 5G en de schadelijkheid van straling en het naderende gevaar van 5G en dat er NUL onderzoek wordt gedaan alvorens de hele wereld dadelijk bestraald wordt middels miljoenen zendmasten en 20.000 satellieten in low orbit. Sterker, ze willen een wereld voorbeeld maken van NL in dat opzicht. Dat wereldwijd daar dikke bomen massaal voor gekapt worden. Bomen waar mensen, dieren en planten afhankelijk van zijn voor onze gezonheid, wordt ook nergens genoemd.

Nergens spreekt over keuzevrijheid aangaande inenten.

Nergens spreekt over de criminele donorwet. Samengevat dus geen woord over fysieke integriteit van de mens.

Rijbewijzen wil afpakken bij motorclubs.

Zwaardere straffen voor delicten wil terwijl dat bewezen niets uithaalt en er ons inziens beter gekeken kan worden naar andere manieren om mensen weer "op de rit" te krijgen want dat zegt men is het doel van dat straffen. Bovendien is zwaarder straffen ook direct veel duurder voor de maatschappij.

Niets zegt over het feit dat tegenwoordig de burger zonder tussenkomst van de rechterlijke macht of medici gebrandmerkt kan worden als verward om vervolgens 3 dagen te kunnen worden vastgehouden met gedwongen medicatie en al.

En natuurlijk roepen ze allerlei dingen die goed vallen bij de burger en natuurlijk zitten daar goede dingen tussen. Uiteraard zouden we willen zeggen. Ook Trump zegt best soms goede dingen. Maar zeggen en doen, daar zit een enorm verschil tussen.

Baudet is voor meer nationalisme en minder EU en dat is iets daar zijn wij ook voorstander van. Maar vergeet niet dat het altijd de bedoeling is geweest uiteindelijk de EU te laten ineenstorten en dus past dit ook bij de trend. Wij zijn hier dus wat voorzichtig met enthousiasme omdat we niet de motivatie kennen voor deze stellingname van FvD.

En de uitingen over klimaat en de twijfel of de mens daar wel zoveel invloed op heeft? Dat is intussen zo goed als common knowledge en ook dat het de zon is die uiteindelijk ons klimaat op aarde bepaalt. Er wordt ook nergens gesproken over de invloed van de wereldwijde, super schadelijke geo engineering/chemtrails.

In onze ogen zijn het vooral wederom goed vermarkte symptoombestrijdingen en geen genezing.

Meer toezicht, meer politie, meer straffen, meer regulering, meer defensie, verplichting holocaust onderwijs, niets over (natuurlijke) gezondheid. Het gaat allemaal over bureaucratie en niet over DE MENS.

We moeten toegeven, datgene waar ze bij FvD zo trots op zijn, hun marketing, is inderdaad fantastisch!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl