Waarom mogen asielzoeker stelen en verkrachten?

Dit situatie in de buurt van sommige asielzoekerscentra wordt dusdanig heftig dat zelfs burgemeesters aan de bel trekken.

Zo ook de burgemeester van Harderwijk, die alarm slaat om de “onaantastbare” asielzoekers in zijn gemeente.
In een uitgebreid artikel in de Stentor wordt dieper ingegaan op de enorme problemen die worden veroorzaakt door het plaatselijke asielzoekerscentrum.

Burgemeester Harderwijk slaat alarm om criminele asielzoekers: ‘Ze wanen zich onaantastbaar’

De toenemende criminaliteit op en rond het asielzoekerscentrum in Harderwijk baart burgemeester Harm-Jan van Schaik grote zorgen. En dat terwijl de invoering van het snelrecht is vertraagd. ,,Daar zit mijn frustratie.’’


Goedwillende burgemeesters zitten met de handen in het haar en begrijpen niet wat Den Haag bezielt om dit allemaal te tolereren.

Sinds de opvangcapaciteit van het centrum met 800 plaatsen in het najaar van 2018 volledig wordt benut ‘constateren wij dat er meer en meer alleengaande jonge mannen uit veilige landen zijn ingestroomd en op het azc verblijven’, aldus Van Schaik. ‘In het azc en daarbuiten namen de problemen navenant toe.’

Hij sprak daar in oktober vorig jaar al over met politie, Openbaar Ministerie en het COA. Maar nadien is de situatie alleen maar verslechterd.


Wat die burgemeesters niet weten of misschien niet willen weten is de werkelijke oorzaak van de dingen die er nu gebeuren.

Het waarom wordt in het onderstaande stuk uitgebreid beschreven door Evert Jan Poorterman (dank!) die dit stuurde in reactie op bovenstaand artikel in de Stentor.

Maar wij Nederlanders zagen dat al

Het mag duidelijk zijn dat overal in Nederland bestuursorganen, zoals burgemeester en wethouders, politie, coördinatoren van AZC's en COA's alsook de juridische betrokkenen en niet te vergeten de vele hulpverleners die rijden op de taxi's, bussen en ambulances, werken als schoonmakers, koks en onderwijzers door de Nederlandse Regering aan hun lot worden overgelaten. Onze regering werkt namelijk dapper mee aan de 'omvolking' van ons land, zoals vrijwel alle Europese regeringen dat doen. Er is geen tot weinig kritiek, iedereen lijkt te slapen en vindt het wed best en zo loopt langzaam maar zeker de samenleving vast.

De regeringen hebben ook al dertig jaren geen antwoord op de ontspoorde 'multi-culti-samenleving', die duidelijk, ondanks het leuke en prettig klinkende salsa-woord, geen antwoord op de problemen die voornamelijk door Turkse, Antilliaanse en Marokkaanse jongeren wordt veroorzaakt. Overal waar grote AZC's zijn neergeplempd zijn ook grote problemen. Onderlinge geschillen worden uitgevochten; de leiding heeft er weinig invloed op, politie en justitie zijn gebonden aan regels (uit Den Haag), personeel wordt geïntimideerd, buschauffeurs, zoals we weten, worden belaagd en zijn het doelwit van het tuig.

Daar gaat Den Haag niets aan doen. Den Haag heeft namelijk baat bij onrust. Daarom ook krijgt u een bon voor een kapot achterlichtje van uw fiets, terwijl de zwarte auto's vol drugshandelaren, dieven en ander tuig ons om de oren rijden. Dat moet voortwoekeren om de bevolking murw te maken en om de onrust te doen stijgen. We moeten in Europa naar een kookpunt toe waarbij de inlandse bevolkingen komen te staan tegenover de groeiende aantallen buitenlanders die hier min-of-meer gaan bepalen (dankzij Den Haag, Brussel) wat zij willen... en dat is dit land, dit continent en ook nog eens islamitisch!

De individuele vrijheid van de 'westerse mens' is verkwanseld door onze regeerders. Eeuwen van strijd, door bloed, zweet en tranen bevochten op de machthebbers maakte van Europa een actief opverend en bruisend gebied, waar de kerk nog wel heel veel invloed had, maar er waren en kwamen steeds meer mogelijkheden om te groeien en te ontwikkelen. Dat is nu voorbij. In het Oosten hebben ze alle verworvenheden van de westerlingen ook ontwikkeld (met onze hulp en financiële steun – China had nooit zo snel kunnen verrijzen zonder de honderden miljarden 'westerse input') en zij zullen blijven groeien. Europa mag...

en moet een stap terug doen en de eigen bevolkingen (blank) zullen worden overgenomen door de eindeloos instromende buitenlanders die eeuwen en eeuwen achterstand hebben op ons omdat zij nog nooit voor hun vrijheid hebben gevochten, hun geloof nog niet afgeworpen hebben of tenminste de vrijheid hebben om zelf te beslissen wel of niet een religie aan te hangen. Zij hebben geen industriële revolutie doorlopen, zij hebben nog maar net hun oude bestaan en levenswijze afgeworpen; donker Afrika leefde vierhonderd jaren nog grotendeels in de steentijd; arme boertjes, jagers en verzamelaars die woonden in...

hutten met kralen met wat vee. Ze leefden in hun eigen tempo. Wij hebben ze uit hun tijd gehaald door onze contacten. En wij menen velen zijn hen schatplichtig en daarom moeten we hen helpen. Nou eindeloze stromen geld en goederen zijn naar Afrika gestuurd, leerplannen bedacht, ondersteuning geboden, maar niets hielp. Wij moeten erkennen dat zij een andere ontwikkeling doormaken en we moeten ons niet de schuld in de schoenen laten praten van de slavernij. Het Nederlandse aandeel was klein. Wij deden het niet eens zelf, maar werden aangespoord door de Portugese en Spaanse 'joden'. En dan komen we weer uit...

bij de Jews, de nepjoden ofwel de Khazaren/Chazaren die we ook kennen als de Asjkenazi en ook als de 'jiddische joden' en de 'jooddietsen'. Dat zijn geen afstammelingen van Juda, maar hangen het Joodse Geloof aan... om onder die dekmantel de wereld over te nemen. Zij werken voor de hoofdgroep van de 'anunnaki', de amfibische reptielen, onder leiding van EN.LIL.. Dat is de jongere dommere halfbroer van EN.KI., de schepper en de Vader van de mens. En die Enki en zijn team van wetenschappers bleven werken aan het product 'mense'. Om deze te verbeteren in functionaliteit, nut, kracht, inzet voor zijn slavenwerk.

Omdat de kanteling van de planeet, die de 'zondvloed' tot gevolg had aangekondigd was door de Galactische Federatie... althans dat is mijn versie van het verhaal, moest Enki maatregelen treffen. Hij was in elk geval wèl op de hoogte van de komende acties van de Galactische Federatie en daarom ontwikkelde hij de blanke mens. Noach was de eerste blanke. Alle mensen tot aan de zondvloed waren bruin/zwart. Enki had een ander type nodig; eentje die zelf kon denken en doen en geen aansturing nodig had. Een aanpakker, een pionier die onvervaard zijn blik richtte op de toekomst en die die toekomst ook vorm kon geven.

Noach kreeg de opdracht van Enki, geheel tegen afspraken van de Raad van Grote Goden in, om een groot zeewaardig schip te bouwen. Tegen niemand zeggen waarom. Laat ze maar denken dat je een mafketel bent! Enki gaf Noach de instructie het schip naar zijn maten te bouwen. Enki had beloofd de aanstaande ramp niet te delen met de mensheid. Ook alle andere 'anunnaki' hielden dit voor zich, maar die hadden dan ook geen voeling met de mensheid. In hun ogen was (en is) de mensheid louter vee. Dierlijke slaven. Maar Enki zag zich zelf terug in de mens. Die was namelijk geboetseerd naar het beeld van hem.

Enki zag in de kleine halfapen wel degelijk de kenmerken van de 'anunnaki'. Het waren bovendien speelse donderstenen, inventief, ondernemend, brutaal, maar ook ongecontroleerde projectielen. Ze hadden duidelijk sturing nodig en een harde hand. Dat de slaven niet zo gemotiveerd waren mogen we gerust aan nemen. Maar dat deerde de 'anunnaki' niet. Enki had ze zo gemaakt dat ze opdrachten konden begrijpen en uitvoeren, maar je moest geen eigen initiatief verwachten. Daar waren ze niet voor gemaakt; wel voor hard werken. Verwacht geen inspraak, reken niet op meedenken, want dat konden ze niet.

Uit berekeningen kwam naar voren dat bij de volgende voorbijgang van hun ster met zijn vier planeten, de ijskap van de toenmalige zuidpoolkap, zou kunnen beschadigen. Kennelijk was de ijskap instabiel en vertoonde die breuken en scheuren. Zodoende wist Enki dat hij hard aan de slag moest om maatregelen te nemen. Ik vermoed dat de Galactische Federatie de 'anunnaki' hier heeft gespot op deze planeet. Zij hebben hen gedwongen de planeet te verlaten of... zouden hen een handje helpen. Dat laatste is gebeurd vrees ik. Zij hebben van buitenaf de ijskap zodanig bewerkt dat die instabiel werd.

Bij komende voorbijgangen van het mini-stelsel kon een breuk niet uitblijven. De gevolgen konden groot zijn. De 'anunnaki' leefden onder een zeer dichte atmosfeer. Zo dicht dat de Zon, de Maan en de andere planeten niet te zien waren evenals de sterren. Als... en dat gebeurde dan ook; een deel van de ijskap brak af en plonsde in de oceaan... en veroorzaakte een vloedgolf. Die vloedgolf klotste over de landmassa... die afkoelde. Daardoor staken winden op die het uiterst verfijnde regulatie-systeem dat de zeer dichte dampkring in tact hield, verstoorde. De dikke wolkenlaag regende neer in veertig dagen en veertig nachten.

Er kwam een abrupt einde aan de wereld van de 'anunnaki'. In één lange lange duistere nacht werden de inspanningen van 432.000 jaren (Zecharia Sitchin's telling) weg gevaagd. Bovendien kwam er een einde aan de degenererende mensheid. Oeroude verhalen van overal op de planeet vertellen ons dat er reddingsacties zijn geweest; dat mensen in grote zilveren vogels naar veiliger plekken werden gebracht. Mogelijk door de schepen van de Galactische Federatie. Enki's aanmaak van de mens Noach en diens vernuft zorgde er voor dat de nieuwe mens, de 'mens voor nà de vloed' de ramp overleefde.

Die nieuwe mens, licht van huid, met vermoedelijk meer DNA van de anunnaki/Enki, moest de wereld weer gaan opbouwen. De 'anunnaki' moesten nu ondergronds wegkruipen. Ze kunnen het felle licht van de Zon niet verdragen en ook de droogte niet; het zijn tenslotte amfibische amfibieën! Dus konden ze niet meer leven op de planeet... en daarom moesten de blanken de wereld weer vorm geven. Nu de 'anunnaki' in amper 11.000 jaren (binnenkort is het 10.800 jaren geleden dat de zondvloed plaatsvond) weer terug zijn op hun oude niveau – is de blanke mens overbodig! Niet gewenst is een betere uitdrukking!

Dat is er nu gaande. De Khazaren zijn de handlangers van Enlil, die de pestpokkehekel heeft aan het 'zaad van Enki', zijn gehate oudere en slimmere halfbroer, die de schepper en de Vader is van de blanken. Die worden wereldwijd overal vervolgd en bedreigd in zijn bestaan en aanwezigheid. Alleen al WOI en WOII heeft aan ruim 150 miljoen blanken het leven gekost. Daar tel ik de moorden van Josef Stalin (Khazaar) op de blanke Russen bij. Dit kunnen we gerust genocide noemen en de 'holocaust' of de Endlösung is daar peanuts bij. Bovendien blijkt uit officiële rapporten dat er beslist geen 6 miljoen Joden zijn vermoord!

Allemaal propaganda en deels gelogen; uiteraard zijn er Joden en joden omgekomen, maar geen 6 miljoen! Heel veel Joden en joden (Khazaren en alle afgeleiden daar van zoals ook de slavenhandelaren uit Portugal en Spanje – noemt men Sefardische Joden en dat zijn vermengde Khazaren en misschien ook wel een beetje met echte Joden van de stam Juda) gingen naar Amerika en zelfs naar het verre Siberië. Met goedkeuring van Roosevelt, Churchill, Hitler en Stalin. Met de aanstaande WOIII wil Enlil/Khazarenjoden definitief afrekenen met de blanken. Daarom MH17, de Krim-oorlog, het gedoe in de Oekraïne om de Russen...

Europeanen en Amerikanen uit te lokken tot een wereldoorlog. Hitsers zijn de Khazaren in de Amerikaanse regeringen, die in de regeringen van Europa. Daarom werkt iedereen zo lekker mee. Allemaal hebben ze hun aandeel. We zagen en zien het in de Haagse politiek; Rosemüller, Samson, Halsema, Asscher en anderen die hen voorgingen. Ze werken mee aan de groeiende macht van de Khazaren wereldwijd en aan de afbraak van de blanke suprematie in Nederland. Vooral de politici van de PvdA stonden en staan pal achter de 'multi-culti-samenleving'... en die is volgens mij alleen succesvol als verschillende bevolkingen...

naar elkaar toe groeien op een organische manier, na perioden van uitwisseling, samenwerking en gelijkwaardig onderwijs, vrijheid van godsdienst en wederzijds respect voor elkanders verschillen, elkanders kwaliteiten, inzichten en waarden. Ik wil niet multiculti met mensen van allerlei kleur en achtergrond omdat het moet, maar omdat ik het wil. Maar ik heb niks te willen. En u ook niet. Dus kleurt Europa/Amerika steeds meer en komen nieuwe kleuren en nieuwe geuren het land binnen, met de beperkte dichtgeslagen gedachten van gelovigen, voor het merendeel moslims, die hier blijven ten koste van ons. Nu weet u waarom! Door Enlil!

En ik wil u niet bang maken, maar het wordt nog veel erger! We zullen steeds minder te vertellen te hebben zoals we ook al zien in Zweden. Duitsland zal volgen en de rest van noordwest-Europa ook. De invloed van de haatdragende moslims zal met de dag groeien en u zult verbijsterd moeten toezien hoe Den Haag daar aan mee werkt! Kritiek en eventueel verzet wordt gezien als 'rechts' en 'rechtsextreem' en diegenen die hun nek durven uitsteken zullen gestigmatiseerd worden en opgepakt. We schuiven langzaam door naar een meer gecontroleerde maatschappij en daarin zullen de Khazaren de baas zijn zonder blanke concurrentie.

Tot zover het verhaal van Evert Jan.

En nu we het toch hebben over oude bloedlijnen, hierna wat een andere lezer schrijft (dank!) in reactie op het artikel over wat er gebeurt als je je ziel aan de duivel verkoopt.

Zoals ik het nu zie is het Engels koningshuis de bron van het kwaad.

Iedereen wijst altijd naar Israël maar Israël is gecreëerd door het Engels koningshuis. Ik zie niet in waarom dit geen proxystaat kan zijn en dus trouw aan Engeland.

Je hebt natuurlijk te maken met de drie steden die een eenheid vormen. Het Vaticaan is de spirituele kracht. Hier wordt duidelijk lucifer aanbeden. London vorm het financiële centrum. Geld is magie, het bestaat enkel omdat mensen er in geloven. Washington (is officieel geen onderdeel van de U.S.A.) is het militaire onderdeel. Amerika is, ondanks de onafhankelijkheidsverklaring, nog steeds belastingplichtig aan het Engels koningshuis.

Het Engelse koningshuis heeft Adolf Hitler aan de macht geholpen. In 1912 heeft hij zijn opleidingen genoten aan het Tavistock instituut. Veel hoge nazi’s trouwden met prinsessen van het Engelse koningshuis. Veel andere hoge nazi’s werden naar de Amerikaanse kolonie verplaats via operatie paperclip.

Ons eigen koningshuis gaf Adolf Hitler de olie om oorlog te kunnen voeren via de Shell. Ons koningshuis is samen met Rothschild groot aandeelhouder. Die schelp is een verwijzing naar het aanbidden van zeedierengeesten, net als de muts van de paus een verwijzing is naar een vissekop. Veel van de termen rond hun magie draaien om water. Zo kan je hypotheek onder water staan, liquide middelen, the holy see, currency, ect.

Adolf Hitler heeft meerdere expedities gedaan naar Tibet, opzoek naar deze wezens. Ik vermoed dat ze de bron gevonden hebben.

xxx

Na WO2 is alles in sneltreinvaart bergafwaarts gegaan.

Adolf Hitler komt voort uit de Rothschild bloedlijn. Angela Merkel en Theresa May zijn familie van elkaar en nazaten van Adolf Hitler. Dat klinkt vergezocht maar teken maar eens een snor op hun foto. Dan zie je direct de gelijkenis.

xxx

Er is al heel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Als je zoekt op ‘Vril lizard’ kom je heel veel tegen.

xxx

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl