Waarom mag schrijfster Saskia Noort ongestraft haatzaaien? (video)

Misschien een goed idee voor Saskia Noort om zich voortaan bezig te houden met fiction verhalen, in plaats van haatzaaien.

In een ongekende aanval op de Vrijeschool vergelijkt ze deze met de rassenleer en gebruiken van de Nazi’s.
In de Linda stond drie dagen geleden een artikel met de titel: Vrijeschool steeds populairder en onderwijsinspectie is daar niet blij mee.

Nu komt Saskia Noort met een column in het AD waar de honden geen brood van lusten met als titel: Vrije school is vooral een witte school. Even later noemt ze het een linkse witte bubbelschool.

Bij een Vrijeschool zijn de doelstellingen iets anders dan bij een reguliere school:

Het vrijeschoolonderwijs (Nederland) ook bekend als Waldorf onderwijs of steineronderwijs (Vlaanderen), is gebaseerd op de educatieve filosofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Zijn pedagogie streeft ernaar, de intellectuele, artistieke en praktische vaardigheden van leerlingen op een geïntegreerde en holistische manier te ontwikkelen. Het ontwikkelen van de verbeeldingskracht en creativiteit van de leerlingen staat centraal.

In een artikel in de Volkskrant wordt gekeken naar wat voor soort mensen hun kinderen naar een Vrijeschool sturen.

Preciezer geformuleerd: hoogopgeleide ouders. De onderwijsinspectie schrijft in haar jaarlijkse verslag De Staat van het Onderwijs dat ‘leerlingen van montessori-, jenaplan- en vrije¬scholen gemiddeld hoger opgeleide ouders hebben dan het landelijke gemiddelde.’ Bovendien hebben leerlingen op vrije scholen minder vaak een niet-westerse migratieachtergrond.

En het is vooral dat laatste dat Saskia Noort heel erg dwars zit.

,,Vrijeschoolouders hebben er wél vertrouwen in dat hun kind een weg vindt in de samenleving’’, zegt lector en onderzoeker Aziza Mayo in de Volkskrant. Ja natuurlijk. Want de vrijeschoolouder heeft die weg reeds geplaveid, met zijn hoogopgeleidheid. In mijn oude dorp Bergen (NH) staan de SUV’s bij de Adriaan Roland Holst School in rijen opgesteld om het ongevaccineerde kroost af te zetten. ,,Op de vrije school zitten kinderen van bijzondere ouders’’, zei Tommy Wieringa ooit en dat klopt. Bijzonder witte ouders.

Wat het mens hierboven uitkraamt is niet alleen te classificeren als racisme, maar ook als haatzaaien. Racisme tegenover blanke mensen en haatzaaien tegen witte mensen.

En passant wordt daar ook nog even “ongevaccineerd kroost” tegenaan gekieperd, wat dat hoort nu eenmaal bij hoger opgeleide mensen.

Saskia gaat vrolijk verder met racisme en haatzaaien:

Feit is dat op de vrije school het woord neger nog lang gebruikt werd: ,,Negers bevinden zich in een ontwikkelingsfase van een kind tussen 0 en 7’’, aldus Rudolf Steiner, oprichter en grondlegger van de antroposofie. Mijn nichtje, met een zwarte vader, mocht 25 jaar geleden niet in de familiewieg van mijn antroposofische tante, want ‘als een zwangere vrouw te veel zwarte mensen tegenkomt, zou ook haar kind negroïde trekken kunnen krijgen.

En ze gaat maar door:

De vrije school staat niet alleen kritisch tegenover rassenvermenging, maar ook tegenover vaccineren.

Rudolf Steiner heeft in zijn oorspronkelijk werk een redelijk uitgesprorken positie aangaande het mixen van rassen, een beetje zoals je een poedel niet mixt met een tekkel en als dat wel gebeurt dan pleegt men het produkt een asbakkenras te noemen.

Inmiddels is dat deel van de leer van Steiner niet langer onderdeel van de uitgangspunten en leerdoelstellingen van de moderne Vrijeschool. En wanneer ouders besluiten om hun kind niet te vaccineren, is dat hun keuze en heeft dat ook niets te maken met een type school waar hun kinderen naartoe gaan. Voorstelbaar is het wel dat je als ouder graag een school kiest waar gelijkgestemden naartoe komen. Dat is ook de reden dat het in Nederland nog steeds is dat men vrij kan kiezen voor een bepaald soort onderwijs. Moslims doen dat, Christenen doen dat en zo ook mensen die voor de Vrijeschool kiezen. 

Uit ervaring weten wij dat er wel degelijk gekleurde kinderen naar Vrijescholen gaan. Misschien wat minder dan in het reguliere onderwijs, maar dat ligt niet aan beperkingen die door de Vrijeschool worden opgelegd, maar aan ouders die hun kinderen daar niet aanmelden.

Saskia Noort beschouwt ouders die hun kinderen niet laten vaccineren als een elitaire linkse club die leven in een bubbel, wars van iedere realiteitszin.

In het Volkskrant artikel staat het volgende:

De ondergaande zon geeft de spelende kinderen van basisschool Tiliander langgerekte schaduwen. Over het veld in Haaren trekt de geur van brandend hout, als voorbode voor het hoogtepunt van dit Sint Jansfeest: een heuse sprong over het kampvuur. Verderop staan tussen de wuivende grashalmen zes jutezakken met joelende kinderen erin klaar voor een race met andere sprongen.

Bij Saskia Noort staat dit:

De enige andere plek waar men met de zonnewende over een vuur sprong, was in de tuin van de weduwe Rost van Tonningen. Denk daar maar aan, met je madeliefjes in je haar.

De haat spat er letterlijk vanaf bij Saskia Noort. Haat tegen mensen die zelf nadenken en voor een ander onderwijssysteem kiezen dan het reguliere en haat tegen witte mensen.

Als ze dit allemaal zelf heeft bedacht, dan heeft ze dringend psychische hulp nodig en als ze gebruikt of gekocht is om dit soort haatzaai stukjes te schrijven, dan is het helemaal walgelijk.

Zoals bekend staat het grotere plan voor Europa bekend als het Kalergiplan. De verplichte vermenging van allerlei rassen en culturen in Europa zodat de originele (hoofdzakelijk blanke) bewoners iedere vorm van identiteit, cultuur en historie verliezen en daardoor geen bedreiging meer vormen voor de machthebbers.

En wanneer die vermenging dan ergens een keer niet voor komt, dan is de wereld te klein en moet dat “Nazi bolwerk” hoe dan ook worden gesloopt, zodat ook daar de verplichte vermenging kan plaatsvinden.

Misschien een goed idee om alle voorstanders van het Kalergiplan te verplichten te luisteren naar de bekende zwarte bokser Cassius Clay, ook bekend als Muhammad Ali, en wat hij zegt over rassenvermenging.En na deze verhelderende video tot besluit nog een klein stukje video waaruit blijkt hoezeer Saskia Noort de blanke mens/mens haat.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl