De klimaathysterie is in het leven geroepen voor de grotere agenda van de elite, maar dit geeft ook talloze mensen de kans om op een ongegeneerde manier hun zakken te kunnen vullen.

Eén van hen is de Bilderberger Diederik Samsom, die denkt slim bezig te zijn en niet beseft dat klokkenluiders zijn gedrag meer dan zat zijn.

 
 
Je hebt de echte elite die de klimaatopwarming hoax heeft bedacht en dit in 1992 heeft gelanceerd als onderdeel van de beruchte Agenda 21, de weg naar de communistische wereldregering.

Agenda 21 is het beleidsplan voor Duurzame Ontwikkeling in de 21 eeuw, ontworpen door de Verenigde Naties en vastgesteld tijdens de Conferentie in Rio de Janeiro 1992. Deze strategie richt zich op natuurbescherming en duurzaamheid, maar heeft een onderliggend veel belangrijker doel; het weghalen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek.

Onder deze groene deken zijn door de VN, specialisten van milieustichtingen, natuurfondsen en ngo’s (non overheidsorganisaties) ingezet, die op alle niveaus wereldwijd opereren. Essentiële instrumenten van NGO’s die leiden tot succes, behelzen ondermeer machtsgebruik door het aansturen van: gemeenschappen, de media, wetenschap en regeringsbevoegde deelname van publieke forums.

En nu komt zoals gewoonlijk weer het misselijkmakende gedeelte (al vinden wij het tot hier ook al pittige kost). Er is natuurlijk helemaal niets mis met groen en duurzaam leven. We willen allemaal graag in een gezonde leefomgeving wonen waarbij iedereen rekening houdt met het welzijn van de planeet en alles wat daar op leeft. Het is de manier waarop dit gegeven wordt misbruikt om een volkomen andere agenda te dienen. De verwoestende effecten van Agenda 21.

Het is een onvoorstelbaar slim plan, laten we dat vooropstellen. De clou zit hem namelijk in het feit dat iedereen die op aarde leeft, invloed uitoefent op zijn of haar omgeving en daardoor valt onder de wereldwijde regelgeving van Agenda 21. Daardoor kan iedere activiteit van ieder persoon op deze wereld in een categorie worden gerangschikt onder het kopje: duurzame ontwikkeling. En laat nu één van de speerpunten van die duurzame ontwikkeling zijn: de controle van de wereldbevolking".


Enkele jaren geleden is de volgende fase richting wereldregering gelanceerd door de paus en is Agenda 21 opgevolgd door de 2030 Agenda.

Net onder die elite zit een laag van pyschopatische uitvoerders. Zij vormen geen onderdeel van de elite maar worden gebruikt, omdat ze de perfecte werktuigen zijn voor de uitvoering van dit duivelse plan.

Ze worden gelokt met dingen zoals geld en macht en je vindt ze terug bij overheden en allerlei overheidsinstanties.

Eén van die mensen is Diederik Samsom die in 2014 mocht komen opdraven bij de Bilderberg Conferentie in Kopenhagen, waar wij toen het volgende schreven:.

Voor de duistere zielen aan de top van de piramide zijn dit de ideale kandidaten. Ze zijn meer dan ambitieus, macht, status en geld zijn voor hen de ultieme drijfveren. Daarom worden ze, als ze een bepaalde status hebben bereikt, zoals Samson, uitgenodigd om naar de Bilderberg Conferentie te komen, waar ze worden voorbereid op de volgende stappen die ze voor en namens de elite dienen uit te voeren. Het vooruitzicht van nog meer macht, status en geld is meer dan voldoende om gewetensbezwaren, als die er al zouden zijn, overboord te gooien.

Zo hebben we de situatie dat honderdduizenden arbeiders en armen op de Partij van de Arbeid hebben gestemd met Diederik Samsom aan het hoofd, in de hoop dat deze man erin zal slagen hun lot te verbeteren en vol overgave voor hun belangen op zal komen.

In werkelijkheid hebben ze hun ziel en zaligheid gegeven aan een psychopaat die precies het tegenovergestelde gaat doen van wat hij had moeten doen. Wie wil weten hoe je een psychopaat kunt herkennen verwijzen wij naar een eerder artikel.

Je mag Diederik Samsom typeren als een psychopaat om de simpele reden dat iemand die beschikt over gevoel en empathie, als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse nooit een uitnodiging voor één van de meest elitaire en besloten clubs ter wereld zou kunnen aannemen. Een club waarvan eenieder die een klein beetje onderzoek doet, kan weten dat deze in het belang werkt van een kleine elitaire groep en niet voor de arbeidersklasse die door Samsom wordt vertegenwoordigd. Een oprecht mens zou dit nooit met zijn geweten in overeenstemming kunnen brengen. Het staat gelijk aan verraad aan de mensen die je vertegenwoordigt en die jouw salaris betalen. Voor een psychopaat spelen dergelijke details geen enkele rol.


Door hun posities kunnen ze de bestaande systemen op allerlei manieren leegroven, wat Samsom en collega’s dan ook gretig doen, zoals deze week in het nieuws te lezen was.

Ed Nijpels, Diederik Samsom en de overige door het klimaat aangestelde klimaatvergadertijgers hebben zelf niet zo’n last van alle nieuwe klimaatbelastingen: voor hun voorstellen om Nederland kaal te plukken ter ere van het klimaat, is de Klimaattafelbende van Zes vorstelijk beloond van ons belastinggeld.

“Ed Nijpels en zijn vijf tafelvoorzitters hebben voor bijna een kwart miljoen euro gedeclareerd tijdens de onderhandelingen voor het klimaatakkoord. Het gaat om reiskosten, werkzaamheden en andere uitgaven.

De bedragen voor onder meer ’zitgeld’ en vervoer lopen uiteen van ruim twintigduizend euro tot slechts enkele honderden euro’s. Specifieke bonnetjes of facturen heeft minister Wiebes niet vrijgegeven. Het totaalbedrag komt 237.732 euro en 43 cent.”


Schaamteloos is een woord dat past bij de gewetenloze graaiers hierboven, maar het is slechts het topje van de ijsberg.

Mensen zoals Samson weten hoe ze de subsidiepotten voor het klimaat kunnen leegroven en een deel daarvan in eigen zak steken. Ze doen dit onder andere door op te treden voor louche zakentypes die opeens allerlei groene projecten gaan beginnen met door Samson verzorgde subsidies uit Den Haag en waarbij uiteraard een aanzienlijke vergoeding richting hem stroomt.

We nemen even één voorbeeld en zo zullen er talloze zijn met allerlei figuren die rond de Haagse subsidiepotten zweven als bijen rondom bloemen.

Zo heb je in het noorden van Friesland het stadje Dokkum, waar ene Symen Jellema grootse plannen heeft:

Vanuit een sjofel kantoortje in Dokkum is Symen Jellema druk bezig de zonnekoning van Nederland te worden. Zijn zonneparken moeten zo groot worden als de binnenstad van Amsterdam, zijn omzet nadert de 25 miljoen.

Symen Jellema is niet het type opschepper. Tot 2012 was hij een 'kleine projectontwikkelaar', zegt hij, die 'niks opzienbarends' afleverde. Een bedrijfsgebouwtje hier, een woonwijkje daar, niets om je druk over te maken.

Maar nog even en dezelfde Jellema is de zonnekoning van Nederland.

En dan verder (we spreken hier over 2017):

Waar het bij Powerfield echt om draait, dat is honderden hectares land, honderden miljoenen euro's en duizenden megawatts stroom van zonneparken. Jellema: 'Vorig jaar hadden we 2,5 miljoen euro omzet, dit jaar halen we al 25 miljoen en volgend jaar 250 miljoen.' Hij heeft al subsidietoezeggingen liggen voor 150 miljoen euro.

Van een klein onbenullig bedrijfje plots met honderden miljoenen euro’s subsidies een enorme grote speler worden op de duurzaamheidsmarkt (het werkterrein van hen die de klimaat hoax misbruiken om burgers geld uit de zak te kloppen).

Komt dit doordat de tot dan toe stuntelende Jellema zo’n fantastisch zakenman was, of was er iets anders dat hem omhoog stuwde?

En dan komt het antwoord van een klokkenluider zich bij ons meldt (dank!):

Bij deze een app van onze kant aangaande het klimaatkliekje. Diederik Samsom heeft voor een bedrijf uit Dokkum gelobbyd. De zonnekoning (Siemen Jellema) heeft een tijd gebruik van de diensten van Samsom gemaakt. Samsom regelde de subsidies (Wij hebben begrepen meer dan 250 miljoen) er is zelfs een bv samzon bv genaamd. Ach ja dan hoef je naast Nijpels en cs ook geen topsalaris meer maar je kent alle kastjes van de keuken wel ...En anders is er wel iemand welke de weg kan wijzen.

Een bedrijf dat Samzon BV heet en is gevestigd in Dokkum:

xxx

En welke bedrijven hebben nog meer een onderkomen gevonden op ditzelfde adres?

Oh, wat een toeval, Powerfield van Symen Jellema zit ook bij het groepje:

xxx

Ook toevalligerwijze heeft er afgelopen week een bestuurderswisseling plaatsgevonden bij Samzon BV, waarmee de originele bestuurders uit Aruba uit beeld zijn verdwenen.

Terwijl de Samsommen van deze wereld hun zakken vullen over de ruggen van burgers met hun klimaatidiotie om de grotere agenda van hun superieuren er doorheen te drukken, ontvangen wij het volgende advies:

Zou het geen tijd worden je hardnekkige klimaatprobleem ontkenning en de rol van de mens daarin eens grondig te heroverwegen ? Ook jij hebt niet altijd gelijk. Zulke erkenning zou van grootheid van geest getuigen. Tegen beter weten in toch door blijven drammen bewijst juist het tegenovergestelde.

Hoe de hele klimaathoax tot stand is gekomen en hoe dit heeft geleid tot het plan voor de nieuwe communistische wereldregering met de overgebleven bevolking in reservaten, zie je in de volgende video.