Alarm; laatste kans om overheid te stoppen met uitrol 5G (video)

Als wij nu niet heel snel in actie komen is het over en sluiten en heeft de overheid er een wet doorheen geramd, waarbij gemeenten en burgers buitenspel staan.

De overheid heeft geleerd van de weerstand die er ontstond bij de implementatie van 4G en dit gaat ze geen tweede keer overkomen, dus alarmcode rood.


De klok voor het tegenhouden van 5G staat letterlijk op 1 minuut voor 12.

Burgers en ook lokale overheden kunnen grote obstakels worden bij de invoering van 5G, behalve als ze monddood worden gemaakt door een nieuwe wet.

Een wet die bevoegdheden van gemeenten gaat beperken, waardoor de overheid haar deals met de grote telecombedrijven kan nakomen.

Er ligt nu een wetsvoorstel voor wijziging van de Telecomwet, waar het volgende aan wordt toegevoegd:

“Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokjes en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells”

Provincies, gemeenten en waterschappen hebben dan in feite niets meer in te brengen en kunnen de uitrol van 5G niet meer tegenhouden omdat ze door de wet worden gedwongen mee te werken.

Echter, tot 9 september aanstaande kunnen mensen reageren op dit wetsvoorstel via deze website van de overheid. Op dit moment hebben nog slechts enkelen honderden mensen gereageerd en dat moeten er tienduizenden, honderdduizenden en het liefst miljoenen worden. Die website moet worden gebombardeerd met bezwaren van burgers die niet willen dat 5G wordt uitgerold totdat er onderzoeken komen naar de gevolgen voor de volksgezondheid die er tot nu toe nog nooit zijn geweest.

Op deze website vonden we een goede samenvatting en nog veel meer tips en links naar interessante artikelen:

Met deze wetswijziging is er dus geen beletsel meer om 5G zonder enige vorm van verzet landelijk uit te rollen. Burgers en lokale overheden hebben geen mogelijkheden meer om dit tegen te houden. Er zullen op ongeveer elke honderd tot tweehonderd meter antennes worden geplaatst, in lantaarnpalen, putdeksels, bushokjes en ander ‘straatmeubilair’. Daarmee kan niemand meer aan stralingsbelasting ontsnappen. Dit terwijl telecomproviders, naar aanleiding van de eis van de Amerikaanse senator Blumenthal om de veiligheid van 5G aan te tonen, hebben erkend dat deze technologie niet op gezondheidsrisico’s is getest

Een extra probleem, als de door het Ministerie van EZK voorgestelde wetswijziging erdoor komt, is dat het moeilijker wordt om een beroep te doen op de rechter, vanwege artikel 120 in de Grondwet, waarin staat: “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.” Wat erop neerkomt, dat de rechter niet tegen wettelijke kaders in kan gaan. Wel is het zo dat de Grondwet boven alle andere wetten staat, dus er blijven wel mogelijkheden om aan te tonen dat de wetgeving in strijd is met de Grondwet. Maar beter nu gehandeld.


Als je wel wilt reageren, maar niet weet hoe dan kan je hier kijken naar de reacties tot nu toe. Klik op een bepaalde naam om de inhoud van een reactie te zien en gebruikt dat als inspiratie, of kopieer desnoods een aantal zaken.

Hoe de overheid er een enorm belang bij heeft om de burger de mond te snoeren, blijkt ook uit het volgende video fragment uit het programma Zembla. Ze hebben geleerd van de eerdere uitrol van 4G en dit zal ze niet nog een keer overkomen.

Deze overeenkomst van het Ministerie van Economische Zaken met Telecom-bedrijven, moest er voor zorgen, dat de Nederlandse bevolking geen bezwaar kan maken tegen implementatie van 4G en 5G netwerken. Middelen hiervoor zijn oa. - stralinglimiet zo hoog stellen, dat elke klacht ongegrond verklaard kan worden. - antennes vergunningsvrij maken.Laat dit niet gebeuren. Ga naar de site van de overheid en laat je stem horen en laten we dit keer sociale media gebruiken in plaats van dat zij ons gebruiken om te bespioneren. Deel en verspreid deze boodschap waar je kunt, want er is nog maar weinig tijd om iets te doen.

Meer informatie over straling:


En vul de 5G poll in op onze homepage in de linkerkolom, duizenden deden dat al.

En meldt bomenkap bij het bomenkapmeldpunt; bomen worden massaal geslacht voor al dit 5G kwaad.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl