Wanhoopskreet uit een psychiatrische inrichting (Update)

Op maandag begint voor de meeste mensen een nieuwe werkweek en denken sommigen dat ze het op die dag heel zwaar hebben.

Maar niet zo zwaar als iemand die tegen zijn wil zit opgesloten in een psychiatrische inrichting en niet langer wil leven als hij niet zijn vrijheid terugkrijgt.

Update: 30 augustus 2019

De situatie voor Bernd Ebbo Visser lijkt tot nu toe van kwaad tot erger geworden. Er is op dit moment nog geen enkel zicht op zijn vrijlating en alle informatie wordt afgeschermd, bezoek wordt in zijn geheel geweigerd tot totale toegansverboden ingevoerd op basis van onware aantijgingen.

De verzoeken om de documentairemaker te benoemen tot contactpersoon worden systematisch genegeerd, de advocaat van Bernd gooit de hakken in het zand en weigert iedere medewerking en daar bovenop komt nu het volgende dreigement van het hoofd van de afdeling waar Bernd zit bij Pro Persona Braamburg in Arnhem.

Zij zeggen in het onderstaande bericht dat werd ingesproken op onze telefoon dat ze aangifte zullen doen wegens het publiceren van een gesprek met een behandelaar zoals die in het originele artikel (onderstaand) voor komt vergezeld van deze tekst:

"Wij gaan met de documentairemaker op bezoek bij Bernd die wij niet mogen zien en de toegang tot de afdeling waar hij verblijft wordt ons niet verschaft. Op een later moment stellen we een aantal vragen aan de behandelaar die toevalligerwijze op dat moment net langs komt wandelen naar aanleiding van een poster die in de openbare gang hangt aangaande de aanbouw van nieuwe isoleercellen (HIC). Vragen onder andere over de isoleercel en verplichte medicatie in algemene zin zoals gehanteerd in de Braamberg, zonder dat daarbij specifieke patiënten worden besproken of de naam van de behandelaar wordt genoemd."

Er wordt niet normaal gesproken en er wordt geen verzoek gedaan tot verwijdering; nee, er wordt een mededeling gedaan dat er aangifte zal volgen. En dat terwijl er geen enkele overtreding is begaan.

Wat ons betreft prima en we zien die aangifte en een eventueel verhoor/rechtszaak vol vertrouwen tegemoet, maar het toont wel weer aan dat Pro Persona denkt zelf boven de wet te staan door alle basisrechten van patiënten systematisch te negeren en alles en iedereen denkt te kunnen intimideren.Origineel artikel: 27 augustus 2019

In dit landje is alles ogenschijnlijk heel goed geregeld, behalve als je aan de verkeerde kant komt te staan van de macht en bijbehorende uitvoerders.
Dan kan je zomaar door een arrestatieteam worden opgepakt om vervolgens niet in een normale gevangeniscel te verdwijnen, maar in een psychiatrische inrichting waar je tegen je wil kunt worden vastgehouden.

Het verhaal begon voor ons toen we het volgende bericht ontvingen van een Nederlandse documentairemaker.

Bernd Ebbo Visser, sjamaan, is door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald en in een psychiatrische kliniek Pro Persona in Arnhem tegen zijn wil geplaatst. Hij krijgt daar verplicht anti psychotica en andere medicijnen met dreigement dat hij anders weer terug de isoleercel in gaat. Hij heeft al 4 dagen in de isoleercel doorgebracht.

Hij heeft hepatitis c en een aangetaste lever door zijn verleden. De medicatie is een aanslag op zijn lever. Hij wordt met de dag geler. Zijn familie heeft hem in de steek gelaten. Een groepje vrienden, waaronder ik, nemen het voor hem op. Er zijn meer misstanden in die kliniek en dat willen we aan de kaak stellen. Sowieso is de isoleercel een omstreden middel waarvan de uitwerking onder discussie staat. Maar om hier niet alleen mee te dreigen maar ook uit te voeren is schandalig.

Redactie: Om dit eerste verslag van gebeurtenissen leesbaar te houden laten we hier achterwege wat de rol van de woningcorporatie is geweest die ervoor gezorgd heeft dat Bernd uit pure wanhoop zijn bezittingen over de railing van de gallerij voor zijn woning heeft gekieperd om te proberen te voldoen aan allerlei eisen waaraan uberhaupt niet te voldoen was. Ook heeft Bernd nog nooit eerder in een psychiatrische inrichting gezeten zoals nu het geval.

Bernd Ebbo Visser is een kleurrijk en vrij bekend iemand in Arnhem en omgeving. Jaren geleden (2006) verscheen er al een artikel over hem in de Volkskrant toen hij als straatdichter actief was in de stad en tegenover de ingang van Albert Heijn zijn eigen dichtbundels aan de man bracht.

Jaren later is de situatie veranderd en schrijft een goede kennis in 2013 het volgende op zijn blog:

We praatten alsof ik het land niet was uit geweest. Dichter noemt hij zich niet meer. Ebbo maakte rond de eeuwwisseling zogenoemde ‘wegwerppoëzie’ en die is nu, naar zijn zeggen, inderdaad weggeworpen. Op Loesje maakt hij geen aanspraak; hij is winkelier noch minnaar noch filmmaker meer. Zijn vrouw heeft hem verlaten. Hij wil vader zijn voor zijn kinderen, die wil hij opvoeden door ze niet op te voeden (zijn oudste zoon is graffiti-kunstenaar). Hij is in een nieuwe fase beland, zegt hij, waarin hij ‘alleen nog maar Bernd’ wil zijn.

Visser vergelijkt zijn levenstalent met die van een sjamaan – een persoon die in het geestelijke donker stapt om er licht te brengen. Er is niets romantisch aan; het is een laf en ziek en angstig donker. Hij heeft geleerd ermee om te gaan, met zijn en andermans donker. Velen gaan ervoor op de vlucht; hij zoekt het juist op, zegt hij. Bernd vertelt dit alles met zijn karakteristieke lieve en bevroren glimlach.


Kortom, Bernd Ebbo Visser is het soort mens dat graag zijn eigen leven invult en zich niet (volledig) conformeert aan het sociaal wenselijke gedrag zoals de maatschappij dat verlangt en van burgers verwacht. Daarmee verword je namelijk tot een doorsnee Rothschild slaaf die iedere dag braaf aan het werk gaat en een fiks deel van zijn of haar inkomen afstaat aan de bankiers.

Er speelt historisch nog veel meer rondom Bernd Ebbo Visser, maar voor nu is het belangrijk om het accent te leggen op de huidige situatie, waarbij hij letterlijk in levensgevaar verkeert.

Na ontvangst van de eerste mail zijn wij samen met de documentairemaker richting Arnhem getogen waar Bernd Ebbo Visser is opgesloten bij Pro Persona/Braamberg. Deze instelling is gevestigd in een luguber uitziend gebouw in Arnhem en is de afgelopen jaren diverse malen negatief in het nieuws geweest.

Het gezelschapsspel Wie is de Mol wordt in Wolfheze dagelijks gespeeld. In wandelgangen. Op fluistertoon. Wie kun je nog vertrouwen, is de vraag binnen de hoofdvestiging van Pro Persona.

In deze tijd van rijksbezuinigingen, reorganisaties en 'management nieuwe stijl' durft vrijwel niemand binnen deze grootschalige instelling voor de geestelijke gezondheidszorg nog openlijk kritiek te uiten over de gang van zaken, uit vrees voor baanverlies. Op verschillende afdelingen heerst met de komst van de zogenoemde high potentials (talentvolle leidinggevenden) sinds 2015 een angst-, klik- en afrekencultuur.

Dat beeld rijst op uit brieven, mails en interne memoberichten waarover deze krant beschikt. En uit de persoonlijke verhalen van meer dan twintig (ex-)medewerkers van verschillende afdelingen van de Pro Persona-locatie in Wolfheze.

Het is in deze instelling dat Bernd veel van zijn tijd doorbrengt afgezonderd van de rest van de groep in wat hij noemt een isoleercel. Een van de behandelaars van Bernd wil niet spreken van een isoleercel omdat zoiets thuishoort bij Justitie volgens hem, maar spreekt over EBK’s; extra beveiligde kamers (of separeer).

Hoewel het isoleren van de groep ook binnen de gezondheidszorg wordt gezien als een traumatische ervaring, vindt de behandelaar van Bernd dat het op sommige momenten echt niet anders kan en dat mensen dan afgezonderd moeten worden van de rest.

Hierna twee korte opnames die Bernd een aantal dagen geleden van zichzelf heeft gemaakt vanuit de isoleercel/separeer zoals hij dat noemt, of de EBK zoals zijn behandelaars dat noemen. Houd daarbij in je achterhoofd dat Bernd zijn kunstgebit niet in heeft en dat hij zwaar gedrogeerd is door de farmaceutische medicijnen die hij via dwang krijgt toegediend.

Wij gaan met de documentairemaker op bezoek bij Bernd die wij niet mogen zien en de toegang tot de afdeling waar hij verblijft wordt ons niet verschaft. Op een later moment stellen we een aantal vragen aan de behandelaar die toevalligerwijze op dat moment net langs komt wandelen naar aanleiding van een poster die in de openbare gang hangt aangaande de aanbouw van nieuwe isoleercellen (HIC). Vragen onder andere over de isoleercel en verplichte medicatie in algemene zin zoals gehanteerd in de Braamberg, zonder dat daarbij specifieke patiënten worden besproken of de naam van de behandelaar wordt genoemd.

Een gesprek is opgenomen en te beluisteren via de volgende onderstaande video.

De geluidskwaliteit is af en toe wat minder door de achtergrondgeluiden, maar in principe is het gesprek goed te volgen. Op de vragen over de isoleercel komt de behandelaar met een geruststellend verhaal over wat zij dan Extra Beveiligde Kamers noemen en doet het voorkomen alsof het allemaal best meevalt. Zoals je in de video’s hierboven kunt zien valt het helemaal niet mee.

Op onze vraag of we misschien wat natuurlijke middelen aan Bernd mogen geven in verband met de voorgeschreven medicijnen en zijn leverprobleem, krijgen we het antwoord dat dit uitgezocht zal worden en voorgelegd aan de psychiater. Bij vragen zouden we gebeld worden, wat uiteraard nooit is gebeurd. Van Bernd weten we intussen dat de psychiater het niet heeft genoemd tijdens gesprekken met hem, zoals ons wel was beloofd, en dat de informatie dus bewust wordt weggehouden bij Bernd en waarschijnlijk niet eens bekeken wordt. Er wordt gespeeld met zijn leven. Op de bijsluiters van de middelen die Bernd slikken moet en bij weigering ingespoten, staat duidelijk vermeldt dat bij leverproblemen deze middelen niet geschikt zijn. Het natuurlijke middel waar we de instelling op attendeerden helpt de lever te ontlasten van de gifstoffen die deze middelen in zich hebben.

Over de verplichte medicatie en de daarvoor algemeen geldende regels weet de behandelaar, in de opname die op een later moment is gemaakt, te vertellen dat de patiënt altijd het recht heeft op een second opinion, een beroep en zelfs gerechterlijke stappen kan ondernemen en dat ze echt niet zomaar dingen tegen de wil van de patiënt doen. Dit gebeurt dus wel degelijk, want als je niet meewerkt spuiten ze het gewoon naar binnen en/of sluiten ze je in volledige afzondering op. Bernd heeft voor zover wij weten van hem, niet een van deze rechten kunnen gebruiken om zichzelf te beschermen.

Eén van de medicijnen die Bernd verplicht moet slikken is haloperidol, ook wel haldol genoemd. Niet alleen is dit soort medicijnen een aanslag op zijn toch al aangetaste lever,  hij heeft Hepatitus C, het heeft ook nog eens een lijst van bijwerkingen die langer is dan de filemeldingen in Nederland op een regenachtige dag.Dan weet Bernd eergisteren, op zondagavond, het volgende bericht naar buiten te smokkelen.

U hebt dit bericht doorgestuurd op 25-8-2019 16:42

Ik ben in hongerstaking gegaan omdat ik van mijn vrijheid en vrijheid van meningsuiting ben beroofd door IBS nadat ik door een arrestatieteam met mitrailleurs uit mijn (redactie: huis ben) gesleept omdat ik wat vuilnis van drie hoog naar beneden heb geflikkerd. Onder invloed van 52 x de treshhold dosis knettergoede LSD.

Ik zit nu vanaf 7 augustus op de gesloten afdeling van de braamberg pro Persona afdeling volwassenen.

Vanaf toen meer in de sepereercel gezeten dan op een normale kamer omdat ik het spelletje van cliënt versus personeel niet meespelen omdat ik twee keer een raam eruit heb gehaald van andere kamers.

Afijn. Ik ben van mening dat ik niet langer onder invloed ben van LSD na twee weken en daardoor dus ook weer volledig toerekeningsvatbaar ben en dus nu vrijgelaten zou moeten worden. Daar de oorzaak van de psychische ineenstorting weg is. Uit de urine testen blijkt dit ook.

Ik ben vanaf 18:18 in honger en dorst staking. Ik ga niet eerder beginnen met eten of drinken voordat ik weer vrij ben.

Voor vragen kunt u Eline visser of heidy van velzen of pro Persona bellen. Aangezien mijn officiële status bij de afdeling " nul vrijheden" is kan ik zelf niet internetten of bellen.

Zeg het voort. Schakel alle media in. Dit is ernst. Geen grap.

Red mij.

Liefs,

Bernd ebbo


Een wanhoopskreet van iemand die tegen zijn wil is opgesloten, nog nooit eerder in een dergelijke situatie heeft verkeerd, die totaal geen uitweg meer ziet en weet dat hoe meer hij tegenstribbelt en dingen doet die niet zijn “toegestaan” des te kleiner de kans wordt dat hij ooit nog op vrije voeten komt. Vanuit het oogpunt van het laatste heeft Bernd inmiddels weer wat gegeten en gedronken gelukkig! Met de hoop dat hij dan kan laten zien dat hij niet in de war is of een gevaar voor zichzelf en/of zijn omgeving.

Bernd heeft gevraagd om zijn zuster Eline te schrappen als contactpersoon, omdat hij meer vertrouwen heeft in de documentairemaker, die overigens in samenspraak met Bernd heeft besloten voorlopig te stoppen met de documentaire totdat Bernd weer op vrije voeten is.

Deze wijziging van contactpersoon wordt volledig genegeerd door Pro Persona hoewel ze in eerste instantie aan de telefoon weten te vertellen dat Bernd zelf besluit wie zijn contactpersoon is. Wanneer de documentairemaker vervolgens diverse keren belt om uitleg te vragen waarom hij wordt geweigerd, wordt de hoorn schreeuwend op de haak gegooid, wordt hij onbeschoft toegesproken en worden terugbel toezeggingen niet uitgevoerd. Inmiddels hebben de gelederen zich gesloten, uiteraard na intern overleg in de tijd die gecreëerd is met alle negeerpraktijken, en is de wens van Bernd en de documentairemaker niet ingevuld.

Men vindt bij de Braamberg/Pro Persona dat Bernd niet goed reageert op contact met hem of ander bezoek. Bernd zit dus opgescheept met een contactpersoon, een familielid, die geen goeds met hem voor heeft en alle verdere bezoek is hem ontzegd, ook hier omdat hij er niet goed op zou reageren. Dit is op geen enkele manier te controleren, alles wordt hermetisch afgeschermd.

Ergens eind deze week of misschien maandag, we weten het nog niet precies, is er weer een rechtszitting waarbij de rechter uitspraak zal doen of Bernd in vrijheid wordt gesteld of nog langer in deze hel moet blijven. Wij doen onze uiterste best te achterhalen waar, wanneer en hoe laat deze zitting is en of Bernd vertegenwoordigd wordt op z'n minst door een advocaat. Die informatie wordt stelselmatig verborgen gehouden. Tevens is het heel lastig gebleken een advocaat te vinden, een andere dan die de staat hem gratis geeft, die Bernd wil vertegenwoordigen. Als iemand dit leest die dit zou kunnen en willen dan zouden we dat heel graag vernemen. Mailen kan naar redactie (apenstaart) niburu.co.

Deze zaak heeft alle kenmerken van het topje van de ijsberg wat hier boven water komt. Dat wordt ook duidelijk uit de familieleden van ook andere gevangenen van Pro Persona die zich roeren en nu uit pure wanhoop proberen politiek Den Haag in beweging te krijgen. Ook de eerdere publicaties over misstanden rond dit instituut spreken boekdelen. Er speelt nog veel meer in de achtergrond wat op dit moment nog niet helemaal duidelijk is en het zou bovendien voor nu te ver voeren om daar verder op in te gaan. 

De eerste prioriteit is nu het redden van het leven van Bernd en daarna de vervolgstappen.

Aan het eind van deze week of maandag vindt er opnieuw een rechtszaak plaats en dan zal worden besloten of Bernd weer vrij man wordt of niet.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl