Er is paniek bij de media want dankzij de stikstof uitspraak van de Raad van State lopen talloze projecten spaak, waaronder de woningbouw.

Er wordt driftig gezocht naar oplossingen en daarbij komen boeren prominent in het vizier.


Gezond verstand is op dit moment ver te zoeken in dit land waar men iedere dag elkaar een beetje gekker maakt met weer meer klimaatmaatregels.

We hebben zo onderhand misschien wel een miljoen regels en voorschriften en is in principe alles wat een burger doet "verboten".

Zo mag je in dit land niet zomaar je huis een vrolijk kleurtje geven. Stel je voor zeg.

Een bejaarde dame in Den Helder gaf haar huis een groene appeltjeskleur, omdat zij zegt daar vrolijk van te worden. De azijnpissers in de buurt en de welstandscommissie denken daar heel anders over en het regent dan ook klachten, met als gevolg dat een rechter hoogstpersoonlijk gaat komen kijken hoe deze dame de buurt volledig op zijn kop zet.In dit land mag je alleen een grijze muis zijn, werken van maandag tot en met vrijdag, een flink deel van wat je verdient inleveren via de overheid bij de Rothschild bankiers, je kinderen laten vaccineren, Rusland de schuld geven van alles wat er fout gaat en vooral niet zelf nadenken want dat doen de mainstream media wel voor je.

Zo zijn diezelfde media op dit moment een paniekstemming aan het creëren omdat de Raad van State de overheid heeft teruggefloten.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Ook vrijstellingen van de vergunningplicht die in het programma waren geregeld, gelden niet meer. Hierdoor kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft, terwijl dat onder het PAS niet het geval was.

Nu zou je zeggen, dat is eenvoudig op te lossen, want dat past de overheid de stikstofregels wat aan en kan iedereen verder met waar ze mee bezig waren. Vergeet het, want Nederland kan niets meer zelf beslissen, want wij zijn niets meer dan een onmachtig district in de Nazistaat Europa.

Het volgende is wat de Raad van State zegt:

Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming vooraf mag niet op grond van de Europese Habitatrichtlijn. Die eist namelijk dat vooraf vast moet staan dat de geplande maatregelen daadwerkelijk resultaat hebben.

En dus wordt er nu driftig gekeken naar oplossingen:

Daarmee zegt de partij vandaag een oplossing te presenteren voor de stikstofcrisis. Duizenden bouwprojecten zitten in de knel door een uitspraak van de Raad van State over de beperking van stikstof. Het kabinet is naarstig op zoek naar een uitweg waarbij geplande woningbouw, aanleg van wegen en andere infrastructuurprojecten toch kunnen doorgaan.

,,Van de schadelijke stikstofuitstoot binnen Nederland is ongeveer 70 procent afkomstig van de landbouw en de intensieve veehouderij’’, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. ,,Dat is enorm. Terwijl de bijdrage van de intensieve veehouderij aan de economie nog geen 1 procent is. Die verhouding is compleet zoek.’’

In haar column in de Telegraaf komt Annemarie van Gaal met het voorstel dat het beter is om veel boeren te laten stoppen en die grond te gaan gebruiken voor woningbouw.

Kortom, in ons land moet straks zo ongeveer alle groen verdwijnen en daarmee getransformeerd tot in één grote Vinex woonwijk.

We weten dat onder de plannen van eerst Agenda 21 en opvolger de 2030 Agenda de bevolking weg moet van het platteland en ondergebracht in de grote megasteden van de toekomst.

Om dat voor elkaar te krijgen, zullen niet alleen de woonruimtes steeds kleiner worden, maar zullen bepaalde gebieden op aarde worden aangewezen als megastad.

Het lijkt erop dat in die plannen Nederland is aangewezen als een Europese megastad. Een megastad zonder natuur en bossen, want dat laatste vormt alleen maar een belemmering voor 5G, een megastad waar een mengelmoes van culturen letterlijk op elkaar wordt gedumpt.

Een megastad van de toekomst wordt werkelijkheid, een megastad die al heel snel een smartcity wordt en waar burgers worden geroosterd door de intense 5G stralen. Waar alles elektrisch is en mensen alleen nog digitaal kunnen betalen. Een megastad die nooit zoals nu in Hong Kong gebeurt in opstand zal kunnen komen, want mochten burgers te baldadig worden, dan schakelt de overheid in bepaalde delen van het district de stroom uit en in no time heb je weer gehoorzame burgers.

Ons land wordt kapot gemaakt door gekochte politici die de klimaatdoctrine gebruiken om de ene na de andere ons land slopende maatregel erdoor te drukken.

Dat wij allang geen zelfstandig land meer zijn, is de meeste inwoners volledig ontgaan. Wanneer je 100 willekeurige mensen op straat vraagt of Nederland zelfstandig is, zullen er waarschijnlijk 99 “ja” zeggen.

In werkelijkheid zijn we niets van dat alles. In werkelijkheid worden we nu al geregeerd door Brussel. In werkelijkheid gaat de ellende pas beginnen nu de liegende en bedriegende Frans Timmermans de nieuwe Europese klimaattsaar lijkt te worden.