Help, het land zit op slot door de stikstofcrisis (video)

Werkelijk alles en iedereen schijnt in paniek te zijn door een uitspraak van de Raad van State over de stikstof in ons land.

Gevolg is dat een groot deel van de economie straks wordt lamgelegd en de maximum snelheid op snelwegen drastisch omlaag zal gaan.

Als er ooit een mooi voorbeeld was dat Nederland zelf niets meer te beslissen heeft, dan is dat wel meer dan duidelijk met de stikstofcrisis.

Wij hebben in Nederland een systeem dat klaarblijkelijk werkt voor ons land en dat PAS heet, Programma Aanpak Stikstof.

Alles en iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat een teveel aan stikstof nu niet bepaald goed is voor onze leefomgeving. Dus, met PAS zou daar wat aan worden gedaan.

Te veel stikstof in de natuur is schadelijk voor verschillende planten en dieren. Bij landbouw wordt stikstof uitgestoten in de vorm van ammoniak: een kleurloos gas. Dit gas komt vrij bij dierlijke mest en kunstmest. Stikstof komt ook voor als stikstofoxide. Een stof die bijvoorbeeld auto’s, schepen en industrieën uitstoten.

En dus gebeurde het volgende:

Het PAS is in 2015 ingevoerd om stikstof in beschermde natuurgebieden terug te dringen. In de omgeving van 160 stikstofgevoelige natuurgebieden mochten alleen nog nieuwe economische activiteiten, zoals staluitbreidingen of wegverbredingen, worden toegestaan als de extra stikstofuitstoot daarvan werd gecompenseerd.

Maar, dan gooit de Raad van State in juni roet in het eten.

De Raad van State veegde echter de vloer aan met die volgorde: het vooruitzicht dat de milieuschade later wel wordt goedgemaakt met natuurherstelmaatregelen is te onzeker. Het houdt in dat er eerst nog stikstof bijkomt, terwijl de emmer al aan het overlopen is.

De uitspraak heeft het land op slot gezet: geen enkel project dat mogelijk ook maar een klein beetje bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning. Een hoger beroep tegen de uitspraak is niet mogelijk.


Als je het verhaal tot nu leest, dan denk je nog steeds dat je te maken hebt met Nederlandse besluitvorming en een uitspraak van de Raad van State die is gebaseerd op de situatie in ons land, maar niets is minder waar.

In de ogen van milieugroepen gleed de PAS af tot een vergunningsmachine waarbij aanvragen met een milieusausje werden overgoten. Zij stapten naar de rechter. Het Europese Hof van Justitie legde in november vorig jaar al de basis voor de uitspraak van de Raad van State. Het oordeelde dat de PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels, omdat de positieve effecten van de compensatiemaatregelen moeten vaststaan voor de overheid toestemming geeft voor nieuwe activiteiten waarbij stikstof in de natuur komt.

Het is dus wederom een Europese Verordnung die aan de basis ligt van het besluit waardoor ons land economisch volledig op slot gaat.

Want de uitspraak van de Raad van State lijkt het begin van een traject, waarbij nog veel meer dingen platgelegd zullen worden, zoals bijvoorbeeld vluchten van Schiphol en de voorgenomen Formule 1 race op Zandvoort.

En het vreemde is dat je nergens in de mainstream media leest dat als wij niet in de Europese Unie hadden gezeten, wij dit probleem niet hadden gehad en wij gewoon door hadden kunnen gaan met het huidige PAS systeem. Er was dan geen vuiltje aan de lucht geweest.

Nu kan dat niet, en zal de ramp nog veel groter worden voor mensen die geregeld op de weg zitten, want naar verwachting is de maximumsnelheid op snelwegen één van de eerste dingen die gaat sneuvelen om ervoor te zorgen dat ons land voldoet aan de Europese Verordnung.

De volgende die de pineut worden zijn de boeren, want ook zij kunnen de borst nat maken.

Het kabinet ontkomt er niet aan om de veestapel te verkleinen en de maximumsnelheid op wegen te verlagen. Oud-minister Johan Remkes adviseert ingrijpende maatregelen in de landbouw en het verkeer om de stikstofcrisis het hoofd te bieden.

In zijn advies geeft Remkes aan dat de natuur in Nederland beschermd moet worden. De Raad van State bepaalde dat veel bouwvergunningen onwettig zijn, omdat natuurgebieden door de uitstoot van stikstof worden aangetast. Het kabinet moet daarom in actie komen om de hoeveelheid stikstof te verlagen. Volgens Remkes kan dat het snelst in de landbouw en het verkeer. In die twee sectoren moet het kabinet met spoed zogenoemde ‘bronmaatregelen’ treffen.


En zo wordt ons land in alle opzichten slachtoffer van de EU. Wanneer de stikstofcrisis gaat voortduren, dan zullen grote bouwprojecten worden geschrapt en talloze faillissementen volgen. De huizenmarkt staat te schreeuwen om huizen die ook voorlopig niet gebouwd zullen worden en Schiphol kan straks ook de deuren sluiten.

De formule 1 gaat niet door, de maximumsnelheid op de 7 banen van de A2 wordt straks 80 met trajectcontrole uiteraard en D666 brult steeds luider om meer Europa.

Het valt allemaal niet mee in District Nederland van de EU.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl