Niemand ziet dat wij geen zelfstandig land meer zijn

Je moet het ze nageven, ze doen het zo slim dat het overgrote deel van de bevolking niet eens door heeft dat we geen soeverein land meer zijn.

Onze voorouders hebben lang gevochten voor onze vrijheid, maar de landverraders uit Den Haag hebben ons verkocht en verkwanseld.We heten een vrij en soeverein land te zijn. We zijn geen van beiden.

Van oorsprong zijn we een trots volk dat ooit bereid was om te vechten voor haar vrijheid. Kijk naar onze rijke geschiedenis voordat deze volkomen werd en wordt herschreven en dan zie je dat hoe vaak vreemde machten in het verleden ook hebben geprobeerd ons te knechten,zij allemaal jammerlijk faalden (voor zover wij weten). Dat omdat we toen nog bereid waren te vechten voor onze vrijheid.

Soms ging er wel 80 jaar overheen voordat we eindelijk weer vrij waren, zoals tegen de Spanjaarden, maar opgeven deden we niet.

Nu hebben we onze vrijheid laten afpakken door een stel landverraders uit Den Haag en de meesten van ons beseffen het niet eens. Ze denken nog steeds dat ze in een vrij en soeverein land wonen.

Het wordt dan hoog tijd om in te laten zinken dat wij als onafhankelijk land totaal niets meer zijn en vooral ook niets meer kunnen.

Eerder hebben we in een aantal artikelen al laten zien hoe we onder de knoet staan van Europa. Dat er verordeningen links en rechts komen, waardoor wij als land zelfs in een heuse crisis terechtkomen omdat we zelf niet meer mogen beslissen en waar iedereen vol afgrijzen toekijkt hoe de machthebbers in Brussels ons kunnen verplichten om er een volledige administratie op na te houden voor één enkele kip.

Iedere keer gooit onze overheid de armen in de lucht en zegt dat ze er echt niets aan kunnen doen omdat het een Europese verordening betreft.

De laatste dagen is er veel commotie geweest omdat horecaondernemers zich bedonderd voelen door diezelfde overheid. Zij hebben kapitalen geïnvesteerd in rookruimtes, dit alles in overleg gedaan met de overheid en nu blijkt dat ze dat allemaal voor niets hebben gedaan.

Alle rookruimtes in de Nederlandse horeca moeten dicht. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland een rookverbod in de horeca, maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes.


Branchevereniging Horeca Nederland zegt het volgende:

"Die hebben geïnvesteerd in rookruimtes. Het valt ook moeilijk te rijmen met de afspraken die we met staatssecretaris Blokhuis hebben gemaakt in het Preventie-akkoord.

Waarom moeten die rookruimtes ineens verdwijnen ondanks eerder gemaakte afspraken met de overheid? En moeten die dan ook verdwijnen op plaatsen zoals luchthaven Schiphol?

Antirookvereniging Clear Air Nederland (CAN) stapte naar de rechter, omdat de uitzondering in strijd zou zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat ook door Nederland ondertekend is.

Dit lijkt wel weer op de zoveelste klungelige actie van de overheid die verdragen ondertekent waarvan het in de verste verte de gevolgen niet overziet en daardoor iedere keer in de problemen komt.

Dat is het echter niet, het zijn welbewuste acties die er ondertussen voor hebben gezorgd dat de Nederlandse soevereiniteit stap voor stap is verkwanseld en verkocht door de landverraders uit Den Haag.

Enerzijds wordt Nederland als land volkomen lamgelegd door de groeiende stapel verordeningen uit Europa waar wij ons aan moeten houden en anderzijds wordt steeds vaker de rechtbank ingezet om het laatste stukje soevereiniteit weg te halen.

We hebben gezien hoe de Nederlandse staat via de rechtbank werd gedwongen door de Illuminaticlub Urgenda om steeds verdergaande klimaatregelen te nemen, we hebben gezien hoe de rechter het land lamlegt vanwege stikstof en nu zien we rookruimtes in rook opgaan omdat de rechter wederom de overheid dwingt om die op te doeken.

Het is heel jammer dat de bevolking niet begrijpt dat ons land haar soevereiniteit volkomen kwijt is. Het is nog veel jammerderderderder dat hoe langer die overheid in Den Haag ongestraft verder kan gaan met wat ze aan het doen zijn (ons land verraden en verkopen) des te moeilijker het zal het worden om ooit weer onze vrijheid terug te krijgen.

Als dit proces nog veel langer doorgaat, dan is zelfs een 80-jarige oorlog te kort om de schade te herstellen en onze vrijheid opnieuw te veroveren op de bezetters.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl