Sommige mensen niet blij met Blije Bank

Al jarenlang is men bezig met het oprichten van een alternatieve bank onder de naam Blije Bank. En al jaren vragen wij ons af of iedereen er wel zo blij van wordt.

Het wordt omschreven als een burgerinitiatief van professionals, maar steeds vaker blijkt dat niet iedereen even blij is met deze bank in spé.
Wanneer de naam Blije Bank valt, dan ook eigenlijk automatisch die van de initiatiefnemer Ronald Bernard (niet zijn echte naam).

De Blije Bank is (nog) geen bank omdat ze nog geen bankvergunning hebben en wordt daarom Blije B genoemd.

Deze situatie duurt nu al jaren en er schijnt weinig echte vooruitgang geboekt te worden.

Oprichter Ronald Bernard kreeg wel wereldwijde bekendheid door zijn bekentenissen als bankier bij de elite en de vreselijke dingen die hij daar zou hebben meegemaakt.

Het probleem waar wij tegenaan liepen na die interviews en opzienbarende onthullingen, was dat er totaal niets te vinden was over die periode van Bernard. We schreven toen onder andere:

Onvrede hierover heeft inmiddels geleid tot het vertrek van zijn beoogde De Blije B. PR-adviseur en voormalig Volkskrant journalist, Sanne ten Hoove.'Ronald kon mij – ook na herhaaldelijk aandringen – geen CV overleggen. Op een gegeven moment houdt het voor mij op'.

'Ik kan me onmogelijk committeren aan iemand wiens verleden ik niet ken', aldus Ten Hoove. Doodzonde. Want ik vind De Blije B. een mooi initiatief. Ik had me er graag voor ingezet.'

De reden waarom Bernard geen CV wil overleggen is Ten Hoove onduidelijk. 'Die heeft ie niet, zei hij eerst, omdat hij als zelfstandig ondernemer nooit heeft hoeven te solliciteren. Hij vond het niet nodig om er een te maken, want niemand had er ooit naar gevraagd. Daarna wees hij erop dat hij bedreigd is in het verleden, dat hij niet wil dat het gedoe met z'n voormalige zakenpartners op straat belandt.'

De e-mailcorrespondentie tussen Ten Hoove en Bernard is in bezit van Niburu. De e-mails bevestigen Ten Hooves verhaal.

Het verleden van Ronald Bernard roept zo steeds meer vragen op. Is hij wel de persoon die hij zegt dat hij is?

Eigenlijk is er sinds die tijd niet veel veranderd, is er nog steeds niet echt iets tastbaars bekend over het verleden van Bernhard en is het vrij stil geworden in die hoek. Wel is Bernard intussen aan alle kanten door het slijk gehaald in de mainstream media omdat hij mensen aanraadde om de Protocollen van de Wijzen van Zion te lezen.

Wanneer ergens in de mainstream media die Protocollen komen bovendrijven, reageert iedereen alsof ze door een wesp zijn gestoken. Je moet je dan ook afvragen waarom?

Zo schrijft de Volkskrant het volgende:

Maar de stichting Skepsis, die de wereld van 'chemtrails', vaccinatie-critici en andere samenzweringsdenkers op de voet volgt, wijst op de reclame die Bernard maakt voor de Protocollen van de wijzen van Sion. 'Ik beveel tegenwoordig iedereen aan om dat hele oervervelende, saaie document toch maar eens te gaan lezen', zegt hij hierover.

Bernard vermeldt niet dat het een nepverslag betreft van een bijeenkomst van joodse leiders die plannen beramen om de wereld over te nemen. Begin twintigste eeuw in omloop gebracht door aanhangers van de Russische tsaar, is het geschrift populair gebleven onder uiteenlopende gezelschappen: van nationaalsocialisten tot de Palestijnse Hamas.

De werkelijkheid is zoals gewoonlijk iets anders en wat dat betreft heeft Ronald Bernard groot gelijk, maar is dit "advies" waarschijnlijk een gecalculeerde poging om hem een zweem van authenticiteit te geven. Redelijk veilig ook want de verwarring rond deze protocollen is groot en wijd verbreid.

In 1921 kwam de Engelse krant The Times met een artikel over de Protocollen en daarin vroegen ze zich verbaasd af hoe het mogelijk was dat de situatie in de wereld een exacte weerspiegeling kon zijn van de Protocollen. Met andere woorden, het kan bijna niet anders of ze moeten echt zijn.

Niet lang daarna werd de krant onder druk gezet en verscheen er een serie artikelen in diezelfde krant, geschreven door een Britse geheim agent, waarbij de Protocollen werden ontmaskerd als een geval van fraude en hoe ze absoluut niet waar zouden zijn, maar een typisch voorbeeld van antisemitisme. Net zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt door de Wikipedia.

Die geheim agent kreeg volgens Icke de benodigde informatie om dit allemaal te kunnen schrijven van niemand minder dan een frontman van de Rothschild kliek, het latere hoofd van de Amerikaanse CIA, Alan Dulles.

En zo is het verhaal in de wereld gekomen dat de Protocollen niet echt zouden zijn. Vanaf die tijd is er eigenlijk niets anders gebeurd dan dat het verhaal zoals dat door Dulles werd verstrekt aan de Britse geheim agent door alle media verplicht wordt gepubliceerd, zie punt 4 van de Protocollen hierboven. Iedere keer wordt er weer terug verwezen naar die artikelen in de Times van 1921 waarin de protocollen zouden zijn ontmaskerd.

Wie wil weten hoe de vork precies in de steel zit, raden wij aan om dit eerdere artikel te lezen.

Terug naar de Blije Bank, waar na het noemen van de Protocollen door Bernard de overheidstrollen van de club Skepsis een aantal medestanders in de Blije Bank op de korrel nemen:

Opvallende namen in de Raad van Aanbeveling zijn echter Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit, en Marleen Jansen Groesbeek, lector Sustainable Finance & Accounting aan de Avans Hogeschool. Wat doen deze personen hiertussen? En wat vinden ze van dat bizarre verhaal van Bernard?

Skepsis kwaakt om het andere woord "antisemiet" en zoals algemeen bekend werkt dit heel goed; bovenstaande personen hebben zich formeel uit de bank teruggetrokken, gepland of ongepland.

Voor zover ons bekend zijn er ondertussen geen nieuwe ontwikkelingen en is de Blije B nog steeds een bank in oprichting. En het wachten duurt sommige mensen te lang, zoals een lezer die ons het volgende bericht stuurt (dank!):

Hierbij een korte reactie op uw verslag over de BLIJEBANK.

Momenteel bevind ik mij in het Buitenland en kan daarom mijn stukken van de BlijeBank niet inzien , betreffende de juiste datum van afgifte en lezing.

De allereerste lezing van de heer Bernard over de Blije Bank was in Bergen NH bij de HARTCIRCEL.

De heer Bernard vertelde zijn levens verhaal dat hij een hoge positie had gehad in de financiële wereld en met een burnout eruit was geraakt.

Tijdens deze periode was hij gaan nadenken over zijn positie in de financiele wereld en kwam tot de conclusie om een bank te gaan oprichten met een totaal ander oogmerk wat niet op winst uit was.

De zeer  uitgebreide  spreekstof van de heer Bernard liep uit waardoor erop het eind geen tijd meer was om vragen te stellen.

Wel heeft de heer Bernard nog kunnen uitleggen dat men certificaten kon kopen die levenslang waren en overdraagbaar waren om het nodige kapitaal bij elkaar te krijgen om deze bank te kunnen oprichten.

Na zijn emotionele uitleg over zijn ervaringen en burnout en de doelstellingen besloot ik de dag na deze lezing een Certificaat  als inleg tekopen voor € 100,00 .

Twee jaar later dacht ik laat ik dit CERTIFICAAT maar inleveren en wat anders gaan doen met dit geld want ik hoorde er niets meer over.

Als reactie kreeg ik te horen dat dit niet mogelijk is en een Certificaat voor het leven is.

Hierop heb gereageerd dat ik nooit geen bijsluiter heb ontvangen en er geen tijd was om vragen te stellen en ook geen nieuwsbrieven had ontvangen over de vorderingen van het oprichten van de bank.

De heer Bernards reageerde hierop furieus en stuurde mij alsnog de Bijsluiter en dat ik wel terdege nieuwsbrieven zou hebben ontvangen. Voor vragen moest ik mij niet meer rechtstreeks  naar hem wenden maar naar het secretariaat.

Na die reactie heb ik tweemaal een nieuwsbrief ontvangen en verneem al die jaren niets meer van deze BLIJEBANK.

Ik voel mij overdonderd en belazerd door  zijn uitgebreide ( emotionele ) lezing zonder dat er vragen zijn gesteld.

Het lijkt duidelijk dat het aantal van 10.000 deelnemers dat nodig is om een bankvergunning aan te vragen nog niet is gehaald.

Door één of meer ELC’s te kopen van het B of Joy platform maak je een onomkeerbare verandering in de financiële wereld mede mogelijk. Een bijdrage van € 100,- of meer is, vanwege de werkkapitaal eis, een zeer belangrijke stap in het proces van de internet bankvergunningaanvraag. Bij 10.000 ELC houders wordt de bankvergunning aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag is men, mits voldaan aan alle voorwaarden, verplicht om binnen afzienbare tijd de bankvergunning af te geven. Daarna wordt B of Joy operationeel als bank.

Zolang dat niet het geval is, zijn de mensen die wel een dergelijk een certificaat gekocht hebben hun geld kwijt zonder dat ze daarvoor iets concreets hebben gekregen. Als het aantal Certificaathouders blijft steken op zeg 8.000, dan wordt er geen bankvergunning aangevraagd, maar hebben de initiatiefnemers wel minimaal 800.000 euro van deelnemers opgehaald. Wat gebeurt er als vervolgens als die grens van 10.000 deelnemers niet op een redelijke termijn wordt gehaald? Wie controleert verder al deze verhalen? Vragen, vragen en nog meer vragen die niet concreet worden beantwoord.

Ook lijkt duidelijk uit het bericht van de lezer dat er weinig wordt gecommuniceerd, wat uiteraard ook niet bevorderlijk is voor de leden. 

Mochten er mensen zijn die meer concrete informatie hebben aangaande de situatie rond de Blije B, laat het ons weten, zodat wij het verhaal compleet kunnen maken.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl