Wat is er in vredesnaam van mijn vaderland geworden?

In slechts enkele jaren is ons land volkomen veranderd en vragen sommigen zich af wat er in 's hemelsnaam met hun vaderland is gebeurd.

Er zijn geen vreemde legers onze grenzen overgetrokken dit keer, maar toch zijn wij geen baas meer in eigen land.Ons land is ons land niet. Stukje bij beetje, langzaam maar zeker wordt onze maatschappij bewust zodanig veranderd dat er niets, maar dan ook echt helemaal niets over blijft van onze geschiedenis, cultuur, het traditionele gezin en uiteraard onze normen en waarden. De achtergronden over hoe dit gebeurt en waarom dit gebeurt, hebben we getracht duidelijk te maken in talloze artikelen, zoals onlangs deze.

Wanneer je constateert dat er dingen veranderen in ons land en je benoemt dat, dan wordt je automatische geclassificeerd als rechts, of zelfs extreem rechts.

In dat kader willen we eenieder aanraden om de Kamervragen te lezen die Forum voor Democratie heeft gesteld aan de nepnieuws Bilderberg minister Kajsa Ollongren naar aanleiding van het in haar opdracht uitgevoerde onderzoek naar nepnieuws in dit land. 

Vragen zoals de volgende:

Steunt u het onderverdelen van nieuwsmedia in de categorieën ‘vuilnis’ versus ‘mainstream’? Zo ja, waarom?

Dat Nederland geen Nederland meer is, blijkt ook uit de volgende foto die we kregen opgestuurd (dank!) van een tram in Amsterdam met daarop reclame van notabene het Tropenmuseum.

xxx

Het is een dure advertentie van het Tropenmuseum dat op haar website jubelend het volgende weet te vermelden:

Gender is een hot topic: gendervrije wc’s, NS met ‘beste reizigers’ en de HEMA zonder jongens- of meisjeslabels.

Let wel: we hebben het hier over een museum dat zich verder afvraagt of je gender nu wordt bepaald door je lichaam of de cultuur waarin je woont.  Ze hebben een uitgebreide tentoonstelling over onze nieuwe genderful world waar je je kan laten rondleiden door een groep die zich bezighoudt met wat ze noemen LGBT heritage, oftewel ons culture gendererfgoed. Los van een bak propaganda, wat ons betreft extreem vergezocht.

Dat is volgens de politiek correcte agenda het nieuwe erfgoed dat bewaard dient te blijven, terwijl al het traditionele erfgoed dient te verdwijnen, van Zwarte Piet tot onze geschiedenis, het wordt tijd voor een totaal nieuwe wereld.

En bij bovenstaande past het verhaal van een wat oudere lezer die zich afvraagt wat er in 's hemelsnaam met zijn vaderland is gebeurd.

Hij schrijft het volgende (dank!):

Hebt u ook “Prinsjesdag van het klimaat” gevierd met het – door de overheid gewenste - jaarlijks terugkerende tv-programma  - dat op 24 okt. 2019 voor de 1ste keer werd uitgezonden door onze staats-tv? Herhaling op 26 okt. a.s.

“Geweldig”!

De staat wil elk jaar op de 4e donderdag van oktober verantwoording afleggen (even lachen) over het terugdringen van de uitstoot van CO2 zoals afgesproken bij het klimaatakkoord van Parijs.

Het lijkt een gezellig programma, maar is in werkelijkheid het toppunt van angst zaaien en de zoveelste hersenspoeling van de massa.

Psychologie van de bovenste plank!

Afvaardigingen van o.a. het manipulerende, koninklijk weerinstituut, ons koninklijk staats olieconcern en de cornea-gecorrigeerde plastic Robbie brachten hun propaganda. Het zou me niet verbazen als er ook nog een staatsregisseur bij de opname van het programma aanwezig is geweest.

Wat me wél opviel, was dat de presentatoren meerdere keren benadrukten dat het kabinet het programma bedacht had. Dus, alsof men zelf wel wist dat de boodschap niet helemaal klopte. Tevens was de presentatie erg zenuwachtig.

Ik heb nooit kunnen bevroeden in wat voor angstige situatie wij in Nederland terecht zouden komen. Ligt het aan mijzelf – ik bedoel de angst voor deze overheid - of is dit écht de realiteit?

Steeds moet ik weer aan de uitspraak van John Lennon denken.

xxx

Maar ja, ook deze man is op een eigenaardige manier aan zijn einde gekomen.

Wat is er in vredesnaam van mijn vaderland geworden?

Zoals in het programma werd opgemerkt veranderen de weersomstandigheden en vinden er veel meer aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaats. Maar dat heeft een andere oorzaak. Echte wetenschappers kennen de oorzaak.

Maar met het misbruik door de overheid van deze veranderingen en de leugens over CO2 wordt echter een heel ander doel nagestreefd.

Ik weet heel goed dat wij ons milieu schoon moeten houden, maar het misbruik dat deze overheid van de weersverandering maakt door angst te zaaien met leugens over de staat van het klimaat, de mens een schuldgevoel aan te praten met een vals tv-programma en een manier creëert om zoveel mogelijk geld bij de burger weg te halen door extra belastingen op energie te rechtvaardigen, is levensgevaarlijk voor het Nederlandse volk!

Er ontstaat n.l. een tendens – vooral bij de schoolgaande, geïndoctrineerde jeugd; maar die is binnenkort wel 18 jaar – die vooral bij verkiezingen tot een vreselijk resultaat kunnen leiden.

Hoe lang gaat deze waanzin nog door?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl