Dankzij walgelijk gedrag OM wordt officier niet vervolgd voor kindermisbruik

Wanneer trekt de bevolking massaal naar het Malieveld om te protesteren tegen het walgelijke gedrag van het Openbaar Ministerie.

We hebben al veel meegemaakt met het OM voor wat betreft het beschermen van pedofielen, maar wat we nu zien is ronduit walgelijk.


In april 2017 schudde Nederland weer eens op haar grondvesten, want hoofdofficier van Justitie Vincent Leenders werd gearresteerd op verdenking van pedofilie. In dit specifieke geval ging het om betaalde seks met minderjarige jongens. 

Zijn baas was destijds Herman Bolhaar die zei "geschokt te zijn" door hetgeen er was gebeurd:

„De hele zaak ligt mij als een steen op de maag. Dit raakt onze professionaliteit en verantwoordelijkheid. Het Openbaar Ministerie en zeker de leidinggevenden horen een voorbeeldfunctie te vervullen”, laat Bolhaar weten op vragen van De Telegraaf over de verdenking van L. (44), die tot deze week plaatsvervangend hoofdofficier was bij het in fraude gespecialiseerde Functioneel Parket.

Later gooide Bolhaar er nog een schepje bovenop:

Dit raakt onze professionaliteit en verantwoordelijkheid. Zedenzaken, zeker als er minderjarigen bij zijn betrokken, zijn voor ons een speerpunt. We nemen deze kwestie zeer hoog op.

Er waren in totaal 11 verdachten in deze zaak, waarvan er inmiddels 10 zijn veroordeeld. De zaak tegen Vincent Leenders nam meer tijd in beslag. Omdat men, naar eigen zeggen, iedere schijn van belangenverstrengeling wilde voorkomen had de Hoge Raad de zaak overgedragen aan de rechtbank in Den Haag met daarbij de uitdrukkelijke voorwaarde dat de zaak ook zou worden behandeld door Haagse Officieren van Justitie.

En wat gebeurt er vervolgens:

Het OM dacht het oordeel met een slimmigheidje te omzeilen: het liet de zaak bij dezelfde Amsterdamse officieren, die als ‘plaatsvervangend officieren in Den Haag’ opereerden. Iets dat ze volgens hun functieomschrijving ook mogen doen, maar volgens de Haagse rechtbank in flagrante strijd is met de wet.

Volgens de Haagse rechtbank heeft het OM door de uitspraak van de Hoge Raad niet uit te voeren ‘de kernwaarden van het wettelijk systeem’ opzettelijk genegeerd ,,en wel door de vervolging voort te zetten op een wijze die in strijd komt met het waarborgen van een onpartijdige vervolging en berechting.” De rechtbank vervolgt dat een verdachte officier van justitie ,,moet worden vervolgd op zo’n manier dat de schijn van bevoordeling of benadeling van hem wordt vermeden. Dat is hier nu niet gebeurd.” Als het OM gelijk zou krijgen, was de wet ‘een dode letter’ geworden.

Het gevolg is dat het OM niet ontvankelijk is in de vervolging van de 46-jarige L. en deze nu definitief op vrije voeten is. Het OM heeft betoogd dat de fout nog kan worden hersteld, maar de rechtbank meent van niet. Het OM kan nog wel in hoger beroep tegen de beslissing, maar gezien de vernietigende uitspraak lijkt dat weinig kansrijk. Het OM was overigens ondanks herhaaldelijk proberen onbereikbaar voor een reactie.


Dit heeft slechts minimaal met een slimmigheidje te maken, maar wel álles met een voorbedachte en doeltreffende manier om ervoor te zorgen dat een lid van hun pedoclub niet wordt veroordeeld.

Het is één grote gore kliek die elkaar de hand boven het hoofd houdt, net zoals dat in alle andere landen ook gebeurt. We hebben de farce gezien rondom "de vervolging" van de voormalig secretaris generaal van Justitie, Joris Demmink, waarbij zelfs moord niet wordt geschuwd om de pedodoofpot in stand te houden.

In Amsterdam werkte Vincent Leenders samen met Herman Bolhaar waarover wij eerder het volgende schreven:

In februari 2018 wordt Corinne Dettmeier als Nationaal Rapporteur opgevolgd door Herman Bolhaar. Zou deze nieuwe benoeming nu eindelijk eens iemand zijn die niet de pedo’s de hand boven het hoofd houdt?

Helaas pindakaas:

Net als bij het OM waar hij ooit de baas was gaat Bolhaar als ‘nationaal rapporteur mensenhandel en geweld tegen kinderen’ gewoon door met het faciliteren van de pedonetwerken * Bolhaar is de opvolger van Demmink-vriendin Dettmeijer die in Washington samen met Bolhaar een lans brak voor ‘s lands opper-pedo * Bolhaar was de leerling van kindermoordenaar Rolph Gonsalves die weer de mentor was van Demmink

Dit is dezelfde Bolhaar die eerder al probeerde te verbergen dat hij ambassadeur was van het Marokko Fonds. We hebben in Amerika gezien hoe de Clinton Foundation zich bezighoudt met kinderhandel vanuit Haïti (en hoe ook Nederland hier een dikke vinger in de pap heeft); iets dergelijks schijnt er ook aan de hand te zijn met het Marokko Fonds.

Micha Kat vindt dat er opvallend veel baby's en kinderen voorkomen in een promotievideo van het Marokkofonds en denkt er het volgende van:

Wat hebben die top-juristen toch met kinderen uit landen rond de Middellandse Zee? We laten Agnes Jongerius en Lodewijk de Waal hier maar even onbesproken maar ook deze twee namen stinken. Ze deugen niet. Wie denk er nou werkelijk dat al deze hotemetoten werkelijk begaan zijn met het lot van Marokkaanse kinderen?

We hebben een baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar, die klaarblijkelijk niet wil weten dat hij in zijn vrije tijd ambassadeur is bij het Marokkofonds. Wij hebben meerdere lieden in navolging op het Amerikaanse Pizzagate die betrokken zijn bij de rechterlijke macht of het Openbaar Ministerie die een opmerkelijke belangstelling hebben voor Marokko.

Bolhaar was ook degene die grotendeels verantwoordelijk is voor het beschermen/afdekken van Joris Demmink, de voormalig Secretaris Generaal van Justitie, waardoor deze nooit voor een rechtbank is verschenen in verband met beschuldigingen van pedofilie en verkrachting.

Dezelfde Bolhaar die jarenlang de rechterhand was van een beruchte Nederlandse oorlogsmisdadiger.

Bolhaar begon dertig jaar geleden als rechterhand van de toenmalige hoofdofficier in Almelo Rolph Gonsalves. Hij ging mee met Gonsalves toen deze in 1986 PG werd in Den Bosch. ‘Bolhaars leermeester’ werd de ijzeren PG genoemd omdat hij keihard de georganiseerde misdaad wilde te lijf gaan.

De naam ‘Gonsalves’ doet alle alarmbellen die er bestaan subiet rinkelen. Gonsalves, de man die op Nieuw Guinea zo sadistisch te keer ging tegen de inheemse bevolking dat zijn bijnaam destijds luidde ‘Gunsalvo’.

Uit Wikipedia: Hij was verantwoordelijk voor martelingen, brandstichtingen, en het op de vlucht neerschieten van personen, liep te pas en te onpas met een pistool rond, en schoot eigenhandig tenminste twee Dani dood. Zijn gedrag leverde hem de bijnamen “Godzelves” en “Gunsalvo

Al het bovenstaande impliceert uiteraard niet dat Herman Bolhaar ergens schuldig aan zou zijn, maar een aantal dingen roept wel op tot nader onderzoek.

Waarom het Marokkofonds proberen te verbergen en waarom al die belangstelling voor Marokko (kinderen)? 

Dit alles is nog slechts het topje van de ijsberg. De enorme pedoberg die zich verstopt net onder het oppervlak van de samenleving. Die het Openbaar Ministerie gebruikt als dekmantel voor haar activiteiten en die er zorg voor draagt dat er nooit iemand uit hun eigen pedo gelederen ergens voor zal worden veroordeeld.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl