Nederland wordt eerste land met reisbeperkingen

Nergens ter wereld houden volwassen mensen zich zo intensief bezig met kinderachtige rekensommetjes over het klimaat en milieu als in ons land.

Ze doen alsof ons voortbestaan er vanaf hangt als ze ergens "wat uitstoot" kunnen besparen, maar in werkelijkheid zijn wij (één van) de proeftuin(en) van de New World Order.


Er is niet één land ter wereld waar men zo fanatiek bezig is met het klimaat en milieu als dat van ons. Waar men zelfs zo ver gaat om een land compleet plat te leggen om de planeet te "redden".

Er is een reden dat dit in ons land wordt gedaan. Om de geplande New World Order in de praktijk te kunnen testen, zijn er een aantal landen uitgekozen om bepaalde aspecten hiervan in het dagelijkse leven te toetsen.

Om dat te kunnen doen, hebben ze een aantal landen geselecteerd; landen die allemaal één ding gemeen hebben en dat is dat ze een slaafse bevolking hebben die gemakkelijk te besturen is omdat er een groot ontzag is voor "autoriteiten".

Een dergelijk land is China waar men volop bezig is om alle aspecten van 24/7 observaties uit te testen in samenhang met een sociaal kredietsysteem. Een tweede land is Zweden waar men test hoever ze kunnen gaan met overspoelen van het land met vreemde culturen en het afschaffen van contant geld en een derde land is Nederland, waar men de bevolking allerlei beperkingen zal opleggen in het kader van "het redden van de planeet en het klimaat.

Dit, omdat de Nederlander bekendstaat als een slaafs volk dat wat maar wat graag doet wat het wordt opgedragen door de autoriteiten. Er is geen land ter wereld waar wordt gereageerd met "ik heb toch niets te verbergen" als hun privacy weer eens wordt verkracht.

Er is geen land ter wereld waar tijdens de Tweede Wereldoorlog zoveel Joden werden verraden aan de autoriteiten in ruil voor een beloning dan in ons land.

Het is februari 1943, de jodendeportaties zijn in volle gang maar de aantallen nemen af, aan oproepen wordt steeds minder vaak gehoor gegeven waardoor de Zentralstelle besluit een premie uit te loven. De Duitsers betaalden voor Joden, als je er een verraadde en die werd ook daadwerkelijk opgepakt dan kon je een premie innen. In maart 1943 werd er een beloning van 7,50 gulden in het vooruitzicht gesteld voor iedere ondergedoken Jood die kon worden opgepakt na aangifte. Nog voor het einde van het jaar werden er ruim 8.000 Joden Kopgeldopgepakt en op transport gesteld.

Kortom, het perfecte land om de klimaat- en mileu hoax uit te testen.

Het voert allemaal terug tot de Illuminati en de eerste regel van hun eed:

Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun waarneming te boven zal gaan.

Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht.

Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.

Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven te regelen.

Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een totalitaire wereldregering.

Wat we nu in ons land zien gebeuren is dat de overheid "nergens voor terugdeinst" om de klimaat- en milieudoelen te halen. Om dit alles wat gemakkelijker bij de burgers door de strot te duwen, worden tegenwoordig rechtbanken ingezet om "overheden te dwingen" deze maatregelen door te voeren.

Nergens wordt erbij vermeld dat dit altijd het plan was, maar ja, als een rechtbank dit beveelt, dan moet zelfs een overheid gehoorzamen.

Het gaat stap voor stap iedere keer een stukje verder. Ieder normaal denkend mens weet dat een autoloze zondag geen enkel effect zal hebben op wat er op deze aarde gebeurt. Totaal niets, nul komma nul. Maar toch staan de media bol van de verhalen over autoloze dagen.

De stikstofproblematiek dwingt het kabinet om onorthodoxe maatregelen te nemen. Dinsdag bleek dat het kabinet een maandelijkse autoloze zondag als serieuze oplossing ziet. „Hoe we nu omgaan met consumeren en het gebruikt van de auto is niet houdbaar. Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om dit probleem op te lossen.”

Het gaat hier niet om autoloze zondagen. Waar het hier om gaat is de bevolking psychologisch voor te bereiden op het feit dat er straks "dwingender" maatregelen genomen zullen moeten worden om het klimaat en de planeet te redden. Er zal, dat gaat absoluut volgen, helaas paal en perk gesteld moeten worden aan het zomaar ergens naartoe vliegen om vakantie te vieren.

Er zullen een x aantal reizen per jaar beschikbaar zijn om "binnen de vastgestelde norm" voor ons land te blijven en om die eerlijk te verdelen zullen burgers met een uitstekende staat van dienst voorrang krijgen bij de toewijzing ervan. Zijn al jouw belastingaangiften en betalingen up to date en laat je je via sociale media of websites niet negatief uit over de autoriteiten, dan doe ook jij mee met de loting voor die felbegeerde reistoestemmingen.

Als je denkt dat dit sciencefiction is, kijk dan goed met wat voor idioterie ze zich nu al bezighouden in dit land. Denk voor geen seconde dat het hier stopt. Het is pas het begin en misschien is er nu nog een kans om het tij te keren, maar echt veel tijd is er niet meer, voordat ook de slapende bevolking beseft dat ze letterlijk aan handen en voeten zijn gebonden door "autoriteiten".
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl