Bijstand wordt veranderd naar slavenarbeid

Nog even en dan is het voor mensen met een bijstandsuitkering verplicht "om een tegenprestatie" te leveren.

Nu weet je ook gelijk waarom een basisinkomen geen goed idee is, want het betekent slavenarbeid voor de overheid en onvoorwaardelijk is het dus nooit.Jarenlang zijn er artikelen verschenen in vooral de alternatieve media over hoe goed het zou zijn als iedere inwoner van dit land een basisinkomen zou hebben.

Nu is dat concept inmiddels ook in de mainstream een bekend begrip en begint het er steeds meer op te lijken dat dit vroeg of laat een feit zal gaan worden, want steeds meer politieke partijen zien hier wel brood in:

De algehele weerstand tegen een basisinkomen is sinds 2016 afgenomen. Uit onderzoek bleek 45 procent toen tegen te zijn. Drie jaar later is nog 37 procent tegen het basisinkomen.

We willen je bij deze waarschuwen om je niet blij te maken met de zoveelste dooie mus, want overheid en gratis zijn twee dingen die niet samengaan in onze huidige maatschappij.

Ooit hadden wij een welvaartsstaat, waarbij zaken zodanig goed waren geregeld dat mensen die onverhoopt in een situatie terecht waren gekomen waarin ze niet (meer) in staat waren om financieel voor zichzelf te zorgen, een bijstandsuitkering kregen. Dit is een recht waarbij mensen dan misschien niet veel geld hebben, maar wel hun eigenwaarde enigszins kunnen behouden en niet het gevoel krijgen dat ze iemand daar dankbaar voor zouden moeten zijn.

Echter, het monster dat overheid heet en zich steeds meer opdringt en binnendringt in het leven van burgers is nu van mening dat een bijstandsuitkering geen recht is, maar mensen gedwongen moeten worden om een tegenprestatie te leveren voor dit gratis geld. Alsof zij vanuit de goedheid van hun hart de arme burgers in leven houden door middel van een bijstandsuitkering en dat zij derhalve het recht hebben om daarvoor iets terug te verlangen.

Bijstandsgerechtigden kunnen niet langer achterover leunen en gewoon hun uitkering behouden. Ze worden binnenkort wettelijk verplicht om een tegenprestatie te leveren.

De Tweede Kamer wilde af van die vrijblijvendheid en daarom geeft de staatssecretaris nu gehoor aan een motie van onder meer D66’er Rens Raemakers. Wel mogen gemeenten nog zelf bepalen wat precies een passend aanbod is. Voor de ene bijstandsgerechtigde zal een taalcursus beter passen, en van bijvoorbeeld mensen met jonge kinderen kan minder verwacht worden. Van Ark gaat de komende tijd met de gemeenten in gesprek over de verplichte tegenprestatie en wil de Kamer in het voorjaar informeren met een verder uitgewerkt plan.

Een overheid bestaat bij de gratie van de burgers die haar hebben gekozen en het geld dat zij tot hun beschikking hebben is geld dat ze door middel van dwang bij de burgers hebben afgeperst. En met dat geld willen ze nu mensen die financieel niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen tot werkslaaf maken.

Een overheid heeft geen enkel recht te willen beschikken over deze mensen, net zomin als ze een recht hebben om besluiten te nemen over lichamen van burgers, of dat nu organen betreft of vaccinaties.

George Orwell heeft het voorspeld in zijn boek 1984: Wij denken vrij te zijn, maar in werkelijkheid worden we door de overheid behandeld als slaven.

xxx

Het is een schending van mensenrechten als een overheid dwingt slavenarbeid te verrichten, omdat je anders niet kunt wonen of eten.

En dat heeft niets te maken met het blaten van GeenStijl:

Luie linksmensen reageerden gisteravond al woedend op de VVD-plannen.

Of met de lezers van de Telegraaf waar 81 procent van de ondervraagde lezers het volkomen terecht vindt dat de overheid deze maatregel neemt. Dit onder het motto "voor wat, hoort wat", hetgeen vrij vertaald betekent: "ik ben jaloers omdat een ander misschien iets gratis krijgt wat ik niet krijg".

Het ondersteunen van mensen in de gemeenschap die (financieel) niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen om wat voor redenen dan ook heeft niets te maken met onwil, luiheid of iets gratis krijgen, maar alles met met een fatsoenlijke maatschappij waarbij een financieel vangnet wordt geboden aan mensen die op dat moment niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Het feit dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van voorzieningen is een ander verhaal. Want ook dat geeft niemand het recht om mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen "lui" te noemen of een overheid het recht over deze mensen te kunnen beschikken. 

Echt vrij ben je pas als je vrij bent van een overheid.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl