Veeg D666 van de kaart voordat het ons van de kaart veegt (video)

Verreweg de meest gevaarlijke partij die ooit actief geweest is in ons land is met stip D666.

Niet alleen willen ze je organen, maar ook je leven hier zo kort mogelijk houden en zijn ze nu hard op weg om het ultieme landverraad te plegen.Dat er burgers zijn die op een partij stemmen zoals D66 is werkelijk niet te begrijpen voor mensen die niet satanisch zijn. Normale mensen voelen koude rillingen langs hun rug lopen als deze partij weer ergens in het nieuws komt.

D666 is uit op de totale vernietiging van het leven middels bijvoorbeeld actieve levensbeëindiging op een bepaalde leeftijd en met hun nieuwe wet waarmee ze je nog net niet op straat overvallen om je te beroven van je organen. En dan nu ook het leven als Nederlands burger, want ze zijn volop bezig met het ultieme landverraad, het vernietigen van ons land. Er zijn mensen geëxecuteerd voor minder dan wat de leiders van deze partij nu van plan zijn. 

D66 wil het lidmaatschap van de Europese Unie verankeren in de Nederlandse Grondwet. Dit om te voorkomen wat er in Engeland met de Brexit gebeurde. Ze doen dit zonder de burger daarover te raadplegen. De grondwet is onze meest basale bescherming waar niet lichtvaardig mee mag worden omgesprongen en dus zeker niet "even aangepast" kan worden naar believen. In onze grondwet staat dat onze nationale soevereiniteit niet zomaar aan een vreemde mogendheid (zoals de EU) mag worden overgedragen, dat staat gelijk aan landverraad. En dat weten de pluche plakkers maar al te goed en dan dus maar richting herschrijven grondwet om hun zin te krijgen.

Ze willen met de verankering in de grondwet, de beoogde wijziging dus, voorkomen dat burgers via een referendum zouden kunnen besluiten dat ze uit de Europese Unie willen stappen. Niet dat we op dit moment nog enige vorm van een referendum hebben, want zelfs het raadgevend referendum wat niet echt bindend is, is al geschrapt door de laf ondergedoken D666 Bilderberger Kajsa Ollongren.

Als het lidmaatschap van de Europese Unie eenmaal is verankerd in de grondwet, dan is het onmogelijk om of via een referendum of via een besluit van de Tweede Kamer uit de Europese Unie te treden. De enige manier waarop dit dan nog zou kunnen is als de grondwet opnieuw zou worden aangepast.

Een dergelijk voorstel is door D66 afgelopen mei ingediend en nu komen ze met het volgende jubelbericht:

De Raad van State is positief over het voorstel van D66 om het lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Het lidmaatschap hoort zonder twijfel tot ‘een van de hoofdelementen van ons staatsbestel’, aldus het adviesorgaan. Een Grondwetswijziging komt met dit positieve advies een stap dichterbij en kan nu voor behandeling naar de Tweede Kamer.

Even voor de duidelijkheid, dit is de rol van de Raad van State:

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad van State is een Hoog College van Staat. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat ook. De Raad van State is een instituut dat in de Grondwet is geregeld. Hij heeft een eigen taak in de democratische rechtsstaat, die hij onafhankelijk van de regering uitvoert.

Dit is wat de Raad van State zelf schrijft:

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk acht - uitgaande van de gebruikelijke criteria voor grondwetswijziging - opname van een op de EU toegesneden bepaling in de Grondwet begrijpelijk. Zij merkt op dat de motivering van het voorstel in dat licht bezien aanvulling behoeft. De Afdeling acht het voorts niet nodig om een aparte bepaling op te nemen over een verzwaarde procedure tot opzegging van het lidmaatschap. Als het lidmaatschap van de EU in de Grondwet is vastgelegd, dan kan het lidmaatschap pas worden opgezegd nadat de betreffende bepaling via de bestaande grondwetsherzieningsprocedure is geschrapt.

Het is uiteraard louter toeval dat D666 partijgenoot Thom de Graaf de grote baas is van de Raad van State; wie hier iets achter zoekt is een complotdenker.

Voorzitter van de Raad van State is de Koning, maar feitelijk is de vicepresident de fungerende voorzitter. Huidig vicepresident is Thom de Graaf.

Wanneer dit wetsvoorstel inderdaad wordt aangenomen, dan betekent dit in de praktijk het einde van Nederland. Niet dat dit als een verrassing komt, maar het is wel de laatste en definitieve nagel in de doodskist van wat eens ons land was.

Onze grondwet, de basis van alles, gaat bepalen dat lidmaatschap van de EU (=onderdanigheid aan Brussel) iets is waar niet aan valt te tornen. Dat het niet teruggedraaid kan worden door het volk of het parlement van het land, tenzij men opnieuw de grondwet gaat wijzigen. En dat is een heel gecompliceerde procedure die niet zomaar uitgevoerd kan worden.

Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk twee derde van de stemmen). Bovendien moet de Tweede Kamer tussen de eerste en tweede lezing opnieuw verkozen worden.

Gelukkig is het niet zover en de drempel ligt ook hoog voor de gladjakkers van de Partij des Doods omdat ook zij met hun voorstel aan bovenstaande voorwaarden moeten voldoen, maar vergeet niet dat alle gekochte en gechanteerde politici zullen kiezen voor verankering in de grondwet. Zij die voor de bühne "tegen" kiezen zullen ook maar beperkt ECHT tegen zijn. De uitslag is vooraf bekend.

Het is bovendien volslagen krankzinnig dat een ongekozen, zogenaamd onafhankelijke Raad van State kan bepalen of iets wel of niet in onze grondwet moet komen. Officieel heet het dat ze adviseren, maar een dergelijk advies wordt in de praktijk heel vaak opgevolgd. Politici kunnen zich nu prachtig verstoppen achter het advies van de Raad en later zeggen dat zij dit niet echt zo gewild hadden, maar zijn afgegaan op het advies dat deze heeft gegeven.

Het is een grof schandaal hoe een handvol psychopaten er keer op keer in slaagt om het volk te misleiden en de plannen van hun opdrachtgevers erdoor te drukken. Stem deze partij bij de volgende verkiezingen totaal weg, want gebeurt dat niet, dan zullen ze net zolang doorgaan totdat ze ons en ons land hebben vernietigd.

Ook Martin Bosma van de PVV doorziet de lelijke plannen van D666. We kunnen ten sterkste aanraden dit betoog van 15 minuten voor een lege Tweede Kamer(!) te bekijken en beluisteren. Bosma legt de infiltratie en belangenverstrenglingen van D666 helder en op humoristische wijze bloot. Schokkend!

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl