Het massaal zelf afsteken van vuurwerk in ons land is misschien geen eeuwenoude traditie, maar hoort wel formeel bij ons cultureel erfgoed.

Maar, net zoals bij Zwarte Piet wordt de roep om ook dit af te schaffen steeds luider. Als je al het vuurwerk hoort knallen op oudejaarsavond, dan denk je al snel dat we hier met een eeuwenoude traditie te maken hebben.

Dit is echter niet het geval, want in vroegere tijden was het afsteken van vuurwerk tijdens oudejaarsavond veelal voorbehouden aan de elite. Maar, dat neemt niet weg dat oudejaarsavond door de eeuwen een lawaaiig feest is geweest dat altijd voor overlast zorgde en waar vreugdevuren en het schieten met carbid de manieren waren om het nieuwe jaar in te luiden.

Net als in China heerste in Nederland de traditie om tijdens de overgang van het oude naar het nieuwe jaar veel lawaai te maken. Een gewoonte die te herleiden is op de Germaanse Joel- en midwinterfeesten. Men trok zingend door de straten, ontstak vreugdevuren en soms werd er zelfs met vuurwapens of carbid geschoten. Hierbij werd zo nu en dan ook flink gedronken. Net als nu veroorzaakten die feesten overlast, waartegen maatregelen genomen werden. Het stadsbestuur van Amsterdam probeerde in de 16e eeuw het ‘nieuwjaarszingen’ te verbieden, overigens zonder effect. Het stadsbestuur van Dordrecht deed in de 18e eeuw de vreugdevuren in de ban, uit angst dat de grotendeels houten stad in vlammen op zou gaan. Oud en nieuw bleef een lawaaiig feest dat men samen op straat vierde.

In de jaren ’70 van de twintigste eeuw werd het afsteken van vuurwerk een steeds groter onderdeel daarvan. Zowel het aanbod als de vraag naar vuurwerk groeiden snel. Siervuurwerk werd makkelijker verkrijgbaar waardoor de hoeveelheid vuurwerk die verkocht werd elk jaar groter werd. Hoewel in andere Europese landen tijdens oud en nieuw ook vuurwerk afgestoken wordt, zijn de Nederlanders de grootste vuurwerkconsumenten. In geen enkel ander land wordt per hoofd van de bevolking zo veel geld uitgegeven aan vuurwerk.

En, als wij iets doen, dan doen we het goed:

Vorig jaar gaven Nederlanders zo’n 68 miljoen euro uit aan vuurwerk. Hoeveel? Jawel, 68 miljoen. Miljoenen die in zo’n acht uur in rook opgaan, met een piek rond de jaarwisseling. Vuurwerk afsteken is immers alleen toegestaan tussen 18.00 uur op 31 december en 2.00 uur op 1 januari.

Dat niet alleen, inmiddels vormt het afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond onderdeel van ons cultureel erfgoed.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland erkent de traditie van Nederlanders om zelf massaal vuurwerk af te steken met Oud & Nieuw inmiddels als cultureel erfgoed.

Echter, zoals met alles in dit land, datgene wat in de verste verte lijkt op traditie, cultuur of historie dient te verdwijnen dus komt er nu een steeds luidere roep om het zelf afsteken van vuurwerk compleet te verbieden. 

En dus ontvangen wij via een lezer de vraag om een petitie te steunen waarin wordt opgeroepen tot een verbod op vuurwerkterreur zoals ze dat noemen. Inmiddels hebben op het moment van schrijven al bijna 100.000 mensen deze petitie ondertekend.

Niemand vraagt zich klaarblijkelijk af hoe het kan dat dit fenomeen zo onvoorstelbaar populair was en is bij een groot deel van de bevolking. Als mensen bereid zijn om er 68 miljoen euro voor neer te tellen, dan praat je toch over iets dat leeft.

Als we kijken naar ons land, dan praten we over waarschijnlijk het meest en in ieder geval een van de meest gereguleerde landen ter wereld. Alles is hier in principe al verboden, tenminste alles waar een stukje eigen vrijheid om de hoek komt kijken. En dat is nu juist iets dat gedurende die korte tijd op oudejaarsavond even niet speelt en waar mensen in ieder geval het idee hebben iets te kunnen doen wat ze niet iedere dag doen en op die manier een stuk van hun frustraties wegwerken die ze gedurende het jaar als slaaf opbouwen in dit meest gereguleerde land ter wereld.

Het is niet voor niets dat er een complete volksopstand uitbreekt in Den Haag als burgemeester Johan Remkes besluit om met keiharde hand te regeren en dan maar alle vreugdevuren te verbieden.

De bouwers van het vreugdevuur op Scheveningen overwegen om een bezwaar in te dienen tegen het besluit wat waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft genomen om geen vergunning te verlenen voor een vuurstapel tijdens de jaarwisseling.

Mensen willen helemaal niet naar een georganiseerd vuurwerk dat wordt aangestoken door professionele mensen. Men wil zelf de straat op en vuurwerk afsteken, dat is waar het om draait, dat stukje vrijheid om het zelf te doen.

Natuurlijk wordt de overlast ieder jaar erger, worden hulpverleners belaagd en gebeuren er allerlei dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren. Maar, pak dát dan aan. Kijk wie het zijn die ieder jaar opnieuw de problemen veroorzaken. Sluit die het jaar daarop voor 24 uur op en je hebt gegarandeerd weinig last op oudejaarsavond. Het gaat altijd om een relatief klein groepje wat daarbij meestal ook al bekend is bij de politie. Los daarvan hangt Nederland zo krankzinnig vol met cameras dat de betreffende lastpakken opsporen echt een eitje is.

Het is altijd hetzelfde liedje: de totale bevolking draait op voor dingen die door een piepkleine minderheid worden gedaan. Zwarte Piet wordt verboten dankzij een piepkleine groep (gefinancierde) drammers die alle ruimte en media aandacht krijgen en het vuurwerk wordt straks gegarandeerd verboten omdat een piepkleine groep aso's ieder jaar opnieuw de boel verziekt. 

Alles wordt verboten in dit land. Nu hebben ze lachgas verboten en het zal niet lang meer duren voordat het lachen zelf wordt verboten, want teveel zuurpruimen hebben daar last van, al dat gelach. Los de problemen op die er zijn, maar ontneem niet de bevolking dit laatste stukje vrijheid van een paar uur op een heel jaar slavernij. En bovendien, het vuurwerk is al zodanig in kracht verlaagd door weer eerdere verboten dat het zinnger is om dan te handhaven op de boosdoeners en het illegaal vuurwerk.

Bij de petitie om het vuurwerk te verbieden staan de volgende drie argumenten:

• dat het afsteken van vuurwerk door particulieren van onschuldig vermaak is ontaard in aan geweldpleging grenzende overlast;
• dat het belasten van het milieu met tonnen zware gifstoffen niet valt te rijmen met een verantwoord milieubeleid;
• dat het verknallen van 68 miljoen euro niet past in een wereld waar miljarden mensen met minder dan een euro per dag moeten rondkomen;

Bij argument 1: pak de raddraaiers, sluit ze na misdraging het daarop volgend jaar 24 uur op tijdens de jaarwisseling en het probleem is gegarandeerd opgelost.

En als we het dan toch over aanpakken van problemen hebben, begin dan met het vervangen van, ja alweer, D666 rechters.

Rechters (D66) willen 'maatwerk' leveren, want de ene dader die eigenlijk slachtoffer is, is de andere niet

Bij argument 2: Zijn we nu opeens zo bezorgd geworden over het milieu dat er helemaal niets meer mag?

Bij argument 3: Als mensen 68 miljoen euro van hun zuurverdiende geld in de lucht willen knallen, moeten ze dat helemaal zelf weten; dat heet vrijheid. Als je mensen wilt aanpakken, pak dan de rijke leden van de Sekte waar 26 van hen net zoveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking.

Wij vermoeden dat deel van dit aankomende "verbot" ook wel eens te maken kan hebben met het Chinese verdienmodel. Nederland verdient eigenlijk niks aan de handel. Misschien moet de overheid in het geniep gewoon zelf gaan produceren dan hoeft dat verbot er ook niet te komen. Mag je alleen nog overheidsvuurwerk kopen, precies zoals ze dat met wiet ook (gaan) doen. De ervaring deden ze ook al op met cocaïne.