Niet zo koninklijke familie geen slachtoffer belastingdienst (video)

Duizenden mensen hebben te kampen met de gevolgen van terreur door de Nederlandse belastingdienst omdat ze ten onrechte zijn uitgemaakt voor fraudeur.

De niet zo koninklijke familie die wel fraudeert wordt echter ongemoeid gelaten en bereidt zich voor een zeer prettig en rijk kerstfeest waarbij de bevolking weer mag genieten van een jaarlijkse toespraak.


Als je de pech hebt tot het gewone volk te behoren dan ziet het er beroerd voor je uit in dit land. Dan ben ja al heel snel doelwit van de terreurdienst van ons land, ook wel belastingdienst genoemd. In naam der koning bonken zij op je deur als je niet snel genoeg afstand neemt van je geld en als ze een persoonlijke vete met je uitvechten, dan ben jij degene die failliet wordt verklaard.

Voormalig advocaat Bram Moszkowicz is donderdagmiddag door de rechtbank Lelystad persoonlijk failliet verklaard. Zijn geplande terugkeer als advocaat is daarmee vrijwel zeker van de baan. Hij gaat tegen de uitspraak in beroep. De fiscus vroeg het faillissement van de flamboyante ex-strafpleiter aan omdat hij zich niet aan een betalingsregeling voor een oude belastingschuld zou hebben gehouden.

Opmerkelijk, maar volkomen toevallig volgens sommigen, vroeg de belastingdienst zijn faillissement aan direct nadat ze hadden vernomen dat Bram een aanvraag had ingediend om weer als advocaat te mogen werken. De Nederlandse staat was het kenelijk niet eens met zijn voornemen en besloot het varkentje op deze manier te wassen.

We vertellen dit verhaal omdat het aantoont hoe rancuneus en willekeurig dit staatsterreurapparaat te werk gaat. Als het hen zo uitkomt kunnen ze zich totaal niets herinneren, verbergen zich en willen geen enkel contact, maar als het wel uitkomt dan weten ze opeens alles en slaan genadeloos toe.

In schrille tegenstelling tot het verhaal van de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire, staat het verhaal van de dopedealers van Oranje. De voormalige eigenaren van de Nederlandse Cocaïnefabriek hadden ook iets met de belasting, maar zij zijn allesbehalve slachtoffer geworden dankzij een frauduleuze truc.

De wet is de wet en zo kwam het dat ook de Oranjes na de dood van Juliana te maken kregen met erfbelasting. Iets waar normale mensen niet zo vaak mee te maken krijgen, omdat zij niets of nauwelijks iets erven. Voor koninklijken ligt dit anders, want die erven een aardige grijpstuiver (het woord grijp is in dit verband heel toepasselijk).

De koninklijke familie heeft na het overlijden van prinses Juliana een megadeal met de fiscus gesloten over de erfenis. Een deel van de erfbelasting die over het enorme vermogen betaald moest worden, is niet met geld maar met kunst betaald. In totaal zeker 8,8 miljoen euro. Maar volgens betrokken ambtenaren is de inventarisatie en de taxatie van de kunststukken niet volgens de regels gegaan.

Als partijen handelen zonder inachtneming van de geldende regels dan heet dat frauderen. Normaal fraudeert alleen de belastingplichtige, maar in dit geval fraudeert zowel de belastingplichtige als de belastingontvanger en de benadeelde is de domme burger die met een vlaggetje zwaait op koningsdag.

Een voorbeeld van de fraude die is gepleegd is het volgende:

Het duurste kunstwerk dat de overheid uit de erfenis van Juliana van de Oranjes kocht, is een penschilderij van de 17-eeuwse schilder Willem van de Velde. Het schilderij ‘Schepen op het water’ is destijds getaxeerd op 2,5 miljoen euro. Het was privé-bezit van Prinses Juliana.

De commissie die het Rijk, na het overlijden van Juliana, adviseerde over de kunstvoorwerpen van de Oranjes, drong erop aan de pentekening te kopen. Maar alleen als het in een museum komt te hangen. In het taxatierapport van de commissie staat zelfs dat plaatsing in een museum ‘noodzakelijk’ is met de toevoeging: “Anders wordt aanbevolen de Regeling voor dit schilderij niet toe te passen.” Het schilderij kwam uiteindelijk terecht in de werkkamer van koning Willem-Alexander, de Secretarie van het Paleis op de Dam en die kamer is niet toegankelijk voor publiek.


Dus in plaats van dat er iemand bij Willem Alexander op de stoep staat met een dwangbevel in naam des konings (of liever: des volks) om die miljoenen snel op te hoesten, krijgt hij een duur schilderij in zijn werkkamer. Het schilderij waarmee hij zijn belastingschuld zou hebben betaald. Deze truc kom je zelfs in het programma Mindfuck niet tegen.

Of zou het misschien een soort onderhandse betaling zijn voor het verraad van zijn land? Het verraad aan de Europese Unie?

Net voor het Britse referendum in 2016 sprak Willem Alexander het Europese Parlement toe en uit de woorden die hij sprak bleek duidelijk dat hij verkiezingen en referenda als iets beschouwde dat behoorlijk roet in het eten kon gooien met betrekking tot de grotere agenda. De agenda waarbij landen hun soevereiniteit opgeven ten gunste van de Europese Unie. Dat heet verraad van je eigen land. Zo zei hij onder andere:

Als direct gekozen instelling van de Europese Unie, heeft U hierbij een bijzondere verantwoordelijkheid. Ten opzichte van Uw kiezers, maar ook ten opzichte van de velen die hun stem in Europa alleen via nationale verkiezingen laten horen. De uitslag van verkiezingen en referenda - ook in mijn land - kan ontwikkelingen in Europees verband gecompliceerd maken. Maar het Europese verhaal kan alleen samen worden geschreven. Het kan alleen verder worden gebracht als kiezers en gekozenen naar elkaar willen luisteren, in Europa en in eigen land.

De wet geldt alleen voor hen die niet behoren tot de uitverkorenen in ons land. Zij die dat wel doen, hoeven zich uiteraard niet aan de wet te houden en zullen zeker niet worden kaalgeplukt door de staatsterreurdienst. Zij mogen zich voorbereiden op een rijk beladen eettafel met kerst en daarbij het volk toespreken. Een volk dat ademloos luistert en maar wat blij is met zo’n koninklijke familie.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl