Wordt 2020 het jaar van de totalitaire staat Nederland? (video)

De afgelopen jaren zie je dat de staat steeds meer macht naar zich toe trekt en volkomen maling heeft aan wat burgers willen.

Nu komt er meer bewijs boven tafel dat deze totalitaire trend zich in het nieuwe jaar onverminderd voort zal zetten.
De overheid doet het voorkomen alsof zij geïnteresseerd is in goede oplossingen voor de problemen zoals die zich voor doen in ons land.

Nu zullen we het vandaag even niet hebben over hoe het leeuwendeel van die problemen zijn ontstaan, maar over meer bewijs dat er achter die “goede bedoelingen” van de overheid een grotere agenda zit.

Zo hebben we nu te maken met het klimaatprobleem en de absurde situatie dat Urgenda een Illuminati organisatie die zich bezighoudt met het promoten van de duivelse 2030 Agenda van de Verenigde Naties (wereldregering), via de allerhoogste rechter de overheid “kan dwingen” om meer te doen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het arrest van de Hoge Raad dat de Nederlandse overheid meer CO2-maatregelen moet nemen gaat de wereld over. Milieugroepen in tal van landen putten hoop uit de overwinning van Urgenda.

Hier hebben we dan een slimme tactiek waarbij overheden de handen in de lucht kunnen gooien, want “zij kunnen er ook niets aan doen”, het is de rechter die nu de politiek in ons land aanstuurt en bevelen geeft.

Met dat gegeven zou je denken dat een overheid er dan inderdaad alles aan zal doen om die CO2 uitstoot zo snel mogelijk terug te dringen. Maar, wat blijkt? Dat is juist hetgeen wat ze weigere te doen.

Er zijn de afgelopen weken diverse publicaties geweest waarin professor Bart Somer van de TU Eindhoven pleit voor het promoten van diesels als een goede manier om de CO2 uitstoot terug te dringen.

Ondanks de negatieve connotatie die dieselmotoren inmiddels verworven hebben, stelt Bart Somers, verbonden aan het Zero Emission Lab van de TU Eindhoven, dat dieselmotoren noodzakelijk zijn om klimaatdoelen te kunnen halen. Dat stelt hij in GO!Mobility Magazine van de RAI Vereniging.

Somers noemt het onterecht dat dieselmotoren uit de gratie geraakt zijn. "Als je de nieuwste generatie dieselmotoren vergelijkt met de laatste benzinemotoren, dan zijn zelfontbranders beter", aldus Somers." Er zijn zelfs studies die aantonen dat de modernste diesels de lucht schoner maken."

Somers is als dieselexpert verbonden aan het Zero Emission Lab van de TUe. Volgens hem voldoen moderne Euro 6 dieselmotoren aantoonbaar aan nieuwe wetgeving die uitgaat van uitstoot onder daadwerkelijke omstandigheden. Uit Brits onderzoek blijkt volgens Somers zelfs dat moderne dieselmotoren meer fijnstof uit de licht filteren dan dat ze toevoegen, en dat deze motoren dus in principe de lucht zuiveren in plaats van vervuilen.

Somers stelt in het magazine ook dat "diesel echt nodig is om de klimaatdoelen te halen. Dieselmotoren zijn efficiënter dan benzinemotoren en hebben dus een lagere CO2-uitstoot. En dus is diesel een betere optie.

Dus je zou zeggen dat de overheid heel blij is met zo’n slimme professor, want hiermee kunnen ze voor een groot deel voldoen aan wat de rechter hen heeft opgedragen.

Echter, volgens een uitgebreid artikel in de gedrukte Telegraaf wil het Ministerie van Milieu, onder leiding van D666 Minister Stientje van Veldhoven, hier absoluut niets van weten, omdat volgens haar elektrisch rijden toch echt de toekomst is.

Wat zou dan de reden zijn dat deze minister zelfs maar weigert te kijken naar een goede en praktische oplossing om de CO2 uitstoot aan te pakken? De reden is eenvoudig. Met elektrisch rijden worden de burgers voor de volle 100 procent veroordeeld tot één van de twee netten waarin ze zullen worden gevangen, het elektriciteitsnet.

Naast de vernietiging van de cultuur en identiteit van de bevolking zal zij straks volkomen in de greep zijn van de overheid dankzij twee netten waarin ze gevangen zitten en waarvan voor hen geen ontsnapping mogelijk zal zijn.

De twee netten zijn internet en het elektriciteitsnet. We hebben al vaker geschreven over internet en de komst van de digitale gevangenis, maar weinig mensen beseffen dat ze straks volledig afhankelijk zullen zijn van het elektriciteitsnet.

Het is niet voor niets dat een Illuminati orgaan zoals Urgenda enorm loopt te pushen om alles en iedereen richting elektriciteitsnetwerk te duwen. Het gas zal en moet verdwijnen en dat heeft totaal niets te maken met de staat van de aarde, maar alles met het volkomen afhankelijk maken van de bevolking van het elektriciteitsnet. Alles wat niet elektrisch is, wordt straks verbannen. Een open haard met wat houtblokken op het vuur? Vergeet het! Koop maar een elektrische imitatie haard met wat kunstvlammetjes.

Alles wat de mens een klein beetje onafhankelijkheid geeft, wordt bestempeld als "slecht voor het milieu". Tot nu toe kunnen mensen nog een aantal dingen doen als de elektriciteit uitvalt. Als je tank niet leeg is, kan je nog ergens naartoe rijden. Als de centrale verwarming het niet doet, kan je je houtkachel of haard gebruiken.

Denk aan The Hunger Games, dat is het doel. Een volkomen afhankelijke bevolking.
 

Een tweede aanwijzing dat de overheid nog veel meer dictatoriale plannen heeft voor het nieuwe jaar is de uitbreiding van het verbod op bepaalde clubs.

Het wordt makkelijker om anti-democratische, radicale en extremistische organisaties te verbieden als zij een gevaar zijn voor de openbare orde. Minister Dekker gaat daarvoor de wet aanpassen. Het gaat om extremistische organisaties die aanzetten tot haat of geweld, zoals bijvoorbeeld jihadistische organisaties, motorbendes of radicale dierenactivisten.

Dit heeft natuurlijk allesbehalve met democratie te maken, maar juist alles met het ondermijnen van die democratie.

Organisaties moeten zijn toegestaan tot het moment dat zij daadwerkelijk bestaande wetten hebben overtreden en dan kunnen de overtreders worden aangepakt. Je kunt in een zogenaamd vrij en democratisch land niet bij voorbaat mensen het recht ontnemen om een organisatie te beginnen zonder dat zij één enkele wet hebben overtreden.

Dit nog los van het feit dat diezelfde overheid gaat bepalen wat wel en niet democratisch is. Een organisatie die als doelstelling heeft de overheid te ontmaskeren voor wat ze zijn, een bende liegende psychopaten, zal uiteraard worden geclassificeerd als een ondemocratische organisatie.

De grip van Big Brother op onze maatschappij wordt ieder jaar in sneltreinvaart groter en het is aan ons om daar in het nieuwe jaar wat aan te gaan doen. Zoals James Corbett zegt in onderstaande video: het is krankzinnig om te zien hoe mensen denken.

Ze geloven heel graag dat een overheid bestaat uit moordende psychopaten als je ziet hoe die zich op het wereldtoneel gedragen met het permanent oorlog voeren in allerlei gebieden, maar toch kijkt diezelfde bevolking naar diezelfde overheid omdat ze nog steeds verwachten dat diezelfde moordende psychopaten wel voor hen zullen zorgen.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl