Ons land staat bekend om haar doofpotten, maar die van de ING spant de kroon met alles wat we tot nu toe hebben gezien.

Keiharde criminelen die het mogelijk maken dat er via hun bank miljarden euro’s worden witgewassen blijven buiten schot, terwijl de officier die hen wil vervolgen het veld moet ruimen.


 

Update: 10 december 2020


Terwijl iedereen de witwasaffaire van de ING en de enorme schikking van 775 miljoen euro alweer een beetje was vergeten, komt het volgende bericht.

Oud-ING-topman Ralph Hamers wacht strafrechtelijke vervolging vanwege zijn rol bij de witwasaffaire bij de bank. ING kreeg daar eerder een recordboete van 775 miljoen euro voor opgelegd. Tot nu toe bleef Hamers buiten schot. Waarom komt vervolging nu wél ter sprake? En wat betekent dat voor vergelijkbare zaken?

Het gerechtshof in Den Haag kwam tot de strafrechtelijke vervolging na een zogeheten artikel 12-procedure, aangespannen door financieel activist Pieter Lakeman. Hamers zou persoonlijk op de hoogte moeten zijn van de witwaspraktijken bij ING. Eerder is er met hem persoonlijk geen schikking getroffen, en hij heeft persoonlijk geen verantwoording af moeten leggen.

De publieke perceptie is dat er nu dan misschien eindelijk recht zal worden gedaan en dat de grote baas achter de schermen ook niet onaantastbaar blijkt.

In het originele artikel hieronder wordt precies beschreven wat de werkelijke achtergronden zijn bij dit ING schandaal. Dat de sporen zoals heel vaak weer terugleiden naar de pedofielen aan de top en hoe Marianne Bloos, de officier van Justitie die vastbesloten was om Hamers te vervolgens, op een smerige manier op een zijspoor werd gezet.

Hoe er vervolgens “gebrek aan bewijs” werd aangevoerd, net zoals dat gebeurde in een eerdere zaak tegen de beruchte Joris Demmink, waar het hof ook opdracht gaf hem te vervolgen. Hoe ook daar bleek dat er “na grondig onderzoek” geen spoor van bewijs was.

Hetzelfde zal er gebeuren in deze zaak. Als een Officier van Justitie met lichtsnelheid aan de schandpaal wordt genageld en wordt uitgeschakeld omdat ze de man wil vervolgen, wat is dan de kans dat dit alsnog gaat gebeuren?

Waarschijnlijk nihil en zal er uiteindelijk een conclusie komen zoals in de zaak Demmink waar de advocaat van de slachtoffers concludeerde dat het OM had gevochten als een leeuwin om Demmink niet te hoeven vervolgen.

Ook dit is een show voor de bühne die zich jarenlang gaat voortslepen en op een gegeven moment totaal niet meer relevant is als de geplande Great Reset eenmaal een feit is.

Origineel artikel: 4 januari 2020

Het verhaal over één van de grootste doofpotten die ons land ooit heeft gekend, begint in maart 2016 met een FIOD inval bij de Nederlandse ING bank. Dit in verband met witwaspraktijken van een aantal grote ING klanten.

Hoofdofficier Marianne Bloos van het in fraudebestrijding gespecialiseerde Functioneel Parket zegt in een interview met het FD dat faciliterende partijen zullen worden aangepakt. Zij noemt daarbij expliciet Nederlandse banken en advocatenkantoren, zonder individuele namen te noemen.

De ING bank begint zelf ook een intern onderzoek en denkt volgens de krant het FD op dat moment dat de schade wel meevalt, omdat zij zeggen dat uit hun onderzoek is gebleken dat de bank weliswaar incompetent heeft gehandeld op een aantal gebieden, maar zelf niet actief heeft meegewerkt aan de witwaspraktijken.

Klokkenluiders vertellen echter een heel ander verhaal, want zij stellen dat ING niets minder dan de rol van Pedobank speelt, de bank die faciliteert bij mensenhandel/kindermisbruik. In eerste instantie schijnt dit de Australische Westpac bank geweest te zijn, een rol die later werd overgenomen door Fortis en van daaruit bij de ING terechtkwam.

En volgens diezelfde klokkenluiders speelde het probleem van witwassen ook al vóór 2016 en werden er in de loop der jaren honderden miljarden euro’s witgewassen. Dat niet alleen, de eigen systemen die het witwassen hadden moeten signaleren werden van binnenuit gesaboteerd. Waarschuwingen van de Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank werden volledig genegeerd en zelfs wanneer er binnen de eigen bank wel alarm werd geslagen over verdachte transacties, werd er geen enkele actie ondernomen.

Wanneer dit soort praktijken jarenlang systematisch gaande zijn, dan kan geen enkele directie zich meer verschuilen achter het “ich habe es nicht gewusst”. Dat geldt zeker ook voor ING topman Ralph Hamers die de bank en alles wat daar in omgaat van haver tot gort kent.

Dat de directie volkomen op de hoogte was en dat die daarom ook vervolgd dienen te worden, was ook de mening van Marianne Bloos. Echter, voordat zij dit ook daadwerkelijk kon doen werd zij op non actief gezet door het Openbaar Ministerie.

Dit gebeurde in juni 2018, nadat NRC journalist Marcel Haenen in mei van dat jaar met zijn “schokkende onthullingen” naar buiten kwam over een niet toegestane liefdesrelatie tussen een andere hoofdofficier, Marc van Nimwegen, en Marianne Bloos.

xxx

Marianne Bloos (l) Marc van Nimwegen (R)

Wat echter nooit duidelijk is geworden en ook door niemand uitgelegd kan worden is wat Marianne Bloos verkeerd heeft gedaan. Ook Marcel Haenen kan dat niet uitleggen. Ook kan hij niet uitleggen hoe het kan dat hij zegt al vier jaar lang te weten van die relatie en dan ineens in mei 2018 de behoefte voelt om dit te publiceren.

In de volgende video is te zien hoe hij dit probeert uit te leggen. Hij komt dan met een aantal zaken die je Van Nimwegen kwalijk zou kunnen nemen, maar nergens wordt gesproken over iets dat Marianne Bloos gedaan zou hebben, waardoor ze in het Houston onderzoek geschorst zou moeten worden.

Micha Kat heeft daar wel een heel plausibele reden voor, want zo zegt hij: “Marcel Haenen is de journalist die door de pedo’s wordt gebruikt wanneer nodig is en in dit geval was het heel hard nodig om Marianne uit de weg te kunnen ruimen. Althans voor wat betreft het Houston onderzoek.”.Na publicatie in het NRC van het liefdesverhaal werd er een commissie ingesteld om onderzoek te doen, de commissie Fokkens.

De commissie, onder leiding van voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad Jan Watse Fokkens, werd vorig jaar juni ingesteld na publicaties in NRC Handelsblad.

Het oordeel van de commissie was hard:

Hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen is per direct geschorst en het buitengewoon verlof van hoofdofficier Marianne Bloos is verlengd. Dit als gevolg van het rapport van de commissie-Fokkens. De commissie concludeert dat het de top van het Openbaar Ministerie heeft ontbroken aan ethisch leiderschap, door niet in te grijpen na hardnekkige geruchten over een geheime liefdesrelatie tussen de twee topmagistraten.Kortom, Marianne Bloos keert niet terug als hoofdofficier in het Houston onderzoek om alsnog Ralph Hamers en consorten te kunnen vervolgen. Dat hoeft trouwens ook niet meer, want in september 2018 heeft de ING strafvervolging afgekocht voor 775 miljoen euro.

De eindconclusie is dat FIOD en OM hebben besloten om bankiers niet persoonlijk te vervolgen. Dit, omdat het duidelijk zou zijn dat de structuren binnen de ING hebben gefaald, maar dat aanpakken van individuen onhaalbaar blijkt.

De voorzitter van de Fokkens commissie, Jan Watse Fokkens, is een heel goede bekende van niemand minder dan Joris Demmink, de voormalige secretaris generaal van Justitie die ondanks een stroom van bewijzen van misbruik en een spoor van lijken altijd vervolging weet te ontkomen, omdat het Openbaar Ministerie strijdt als een leeuwin om hem niet te hoeven vervolgen.

xxx

En zo kan het gebeuren dat iedereen rustig verder slaapt. De kindertjes kunnen weer ongestoord worden aangeleverd bij de pedofielen in Den Haag, waar overigens Fokkens ook bij hoort volgens sommige bronnen.

De bank kan weer gewoon verder gaan met wat het altijd deed en mocht er weer een te enthousiaste onderzoeker of hoofdofficier opduiken, dan wordt daar binnen de kortste keren korte metten mee gemaakt. Zodanig zelfs dat ze na afloop blij zijn dat ze het er levend vanaf hebben gebracht.

Laat de kindertjes tot mij komen.