Het zijn de minderheden die bepalen wat er in ons land gebeurt

Wij leven formeel in een democratie waar de meerderheid de richting hoort te bepalen waarin het land zich gaat bewegen.

In onze "democratie" gebeurt echter precies het tegenovergestelde, want het zijn de minderheden die de dienst uitmaken.
Het is keer op keer hetzelfde liedje en het schijnt iedereen te ontgaan dat het een minderheid is die immer bepaalt wat er gebeurt in ons land.

De voorbeelden daarvan zijn inmiddels legio en de vraag is dan ook of een democratie überhaupt werkt, want als je het tegenoverstelde bereikt van wat je beoogt dan gaat er iets goed mis.

Het volgende is de definitie van democratie volgens de Wikipedia:

Democratie (van het Grieks δῆμος/dèmos, "volk" en κρατειν/kratein, "heersen", dus letterlijk "volksheerschappij") is een bestuursvorm waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening.

Dit betekent dat wij, het volk, bepalen wat er gebeurt. De wil van het volk regeert.

De praktijk:

Binnen een tijdsbestek van enkele jaren is het fenomeen Zwarte Piet besmet, besmeurt en op veel plaatsen al volledig verdwenen in ons land.

Is dat gebeurd doordat dit de wil van het volk was?

Nee, dat is gebeurd omdat een piepklein groepje activisten ieder jaar meer publiciteit kreeg, steeds harder begon te schreeuwen en erin slaagde daardoor hun wil op te leggen aan het volk.

Eveneens binnen een tijdsbestek van enkele jaren zijn normale uitdrukkingen zoals "dames en heren" en "jongens en meisjes" op veel plaatsen uit het formele taalgebruik verdwenen.

Is dat gebeurd omdat dit de wil van het volk was?

Nee, dat is gebeurd omdat een relatief klein groepje mensen moord en brand schreeuwde omdat de maatschappij niet voldoende rekening hield met hun gevoelens.

De afgelopen jaren zijn we een maatschappij geworden waar bloot vreselijk is en het geconfronteerd worden met een blote vrouwenborst zo ongeveer het ergste is wat iemand kan overkomen. Overal worden schilderijen en/of andere kunstuitingen weggehaald of bedekt en topless zonnen is iets dat in de vorige eeuw voor kwam. Naar de sauna gaan en douchen met je kleren aan wordt al heel normaal gevonden.

Is dat gebeurd omdat dit de wil van het volk was?

Nee, dat is gebeurd omdat een minderheid, meestal op religieuze gronden, moord en brand schreeuwt omdat ze “aanstoot nemen” aan alles wat maar in de verste verte op bloot lijkt.

Als je de situatie van nu vergelijkt met tien jaar geleden, dan schrik je. In een razend tempo zijn we verworden tot een totaal paranoïde land waar iedere stap die we zetten wordt gemeten aan de hand van “klimaatdoelen” en allerlei mogelijke soorten uitstoot. Ons leven wordt radicaal op de kop gezet, we worden gedwongen ons vervoer, ons huis en ons complete leven aan te passen en moeten daar ook nog eens grof voor betalen.

Is dat gebeurd omdat dit de wil van het volk was?

Nee, de meerderheid van de bevolking wil best een aantal dingen doen om het leefmilieu te verbeteren, maar maakt zich echt geen zorgen om het klimaat, zeker niet gezien het feit dat wij op het wereldtoneel geen enkel verschil maken, dit als er wel een klimaatprobleem zou zijn, wat dan ook nog veroorzaakt zou zijn door de mens, wat er in werkelijkheid niet is.

En zo zullen er meer voorbeelden te bedenken zijn, waarmee een kleine minderheid door luid schreeuwen en veel (media) aandacht hun wil weten op te leggen aan een meerderheid.

De wil van het volk wordt aan alle kanten onderdrukt en de grote vraag is dan ook hoe het kan dat die minderheden er iedere keer toch weer in slagen om onze maatschappij, volkomen tegen de wil van het volk, volledig te veranderen.

We weten natuurlijk dat er een grotere agenda speelt waardoor dit soort dingen plaatsvinden, maar dan nog. In een goed werkende democratie zou het niet mogelijk moeten zijn dat bovengenoemde dingen überhaupt gebeuren.

Dat het fout gaat is duidelijk, ook duidelijk is dat er een grotere agenda speelt die ervoor zorgt dat politici en mainstream media meewerken om die agenda te promoten en de meerderheid van de bevolking zodanig weten te manipuleren dat ze zich laten dwingen door minderheden.

Waar men vroeger lokaal bepaalde wat er in een bepaalde stam gebeurde, zo is daar in de loop der eeuwen de ene na de andere laag autoriteiten boven geplaatst.

Eerst heb je de gemeente als plaatselijke autoriteit met aan het hoofd een burgemeester die niet door het eigen volk is gekozen, maar door een andere autoriteit is benoemd.

Dan heb je de provincies, met aan het hoofd de Commissaris van de Koning die niet door het eigen volk is gekozen, maar door een andere autoriteit is benoemd.

Dan heb je de nationale overheid met aan het hoofd een premier die niet door het volk is gekozen, maar wordt gekozen vanuit de gelederen der politici. De enige concessie aan het volk is hier dat die meestal afkomstig is uit de grootste door de kiezer gekozen partij.

Dan heb je de Europese overheid, met aan het hoofd de baas van de Europese Commissie die niet door het volk is gekozen, maar door een andere autoriteit is benoemd.

De volgende fase is de wereldregering die al voor een deel is geïmplementeerd via de Verenigde Naties met aan het hoofd een Secretaris-Generaal die uiteraard ook niet door het volk is gekozen.

Wij leven niet in een democratie, wij leven in een keiharde dictatuur die met de dag erger wordt en van waaruit binnenkort geen ontsnappen meer mogelijk is als men eenmaal de digitale gevangenis volledig op orde heeft.

Laat ons weten als je denkt een oplossing te hebben, zodat we eindelijk in een maatschappij kunnen leven waar de wil van het volk echt bepaalt wat er gebeurt.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl