Overal zie je berichten verschijnen dat men zich druk voorbereidt op de komst van 5G in ons land, waarbij T-Mobile voorop loopt.

Gelukkig zijn er ook tekenen dat de trein hapert en als je wat tijd hebt, dan kan ook jij meehelpen om die trein te laten stoppen.
We hebben onlangs kunnen zien dat 5G in de praktijk lang niet zo goed werkt als velen hadden voorspeld. In Zuid-Korea is dit nieuwe netwerk al volop beschikbaar, maar de gebruikers klagen steen en been en gaan vaak liever weer terug naar het vertrouwde 4G netwerk.

De reden dat 5G absoluut niet in gebruik genomen mag worden in ons land is primair gelegen in het feit dat helemaal niemand weet welke gevolgen dit zal hebben voor onze gezondheid. De frequenties zijn vele malen hoger dan bij 4G en nog nooit zijn er onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat het gebruik van 5G veilig zou zijn. Overheden vallen terug op oude onderzoeken, die ook niet representatief zijn, en claimen op die basis dat ook 5G ook wel veilig zal zijn.

In ons land gaan de eerste veilingen voor frequenties binnenkort van start en belooft T-Mobile voor het einde van dit jaar een landelijk dekkend 5G netwerk te hebben. Gelukkig staat er hoopt, want misschien kan dit alles nog worden gestopt.

De gebruikers zullen in ieder geval zeker in de beginjaren van dit netwerk, als het er al komt, niet enthousiast zijn. Om te beginnen moet je al een nieuwe telefoon aanschaffen, omdat 5G werkt met een andere chip en volgens experts zullen de verwachte snelheden in het begin zeker niet hoger liggen dan bij 4G.

Er zijn volgens experts maar twee dingen die de komende jaren echt als voordeel kunnen worden verwacht met 5G:

Video en gaming worden de komende jaren de grootste trekkers van 5G. Deze applicaties gaan ook het meest profiteren van de aanzienlijk hogere snelheid en minimale vertraging die 5G belooft.

Kortom, doorsnee gebruikers zullen niet echt staan te trappelen en dat geeft dan misschien weer meer mogelijkheden om allerlei acties op touw te zetten, waardoor dit netwerk er uiteindelijk helemaal niet gaat komen.

Zaterdag 25 januari 2020 wordt de dag dat er overal wereldwijd protesten gehouden zullen worden tegen 5G.

xxx

Ook in ons land gaat dat gebeuren.

Op 25 Januari zal er een vreedzame mars gelopen worden tegen de invoering van 5G, of liever gezegd: er wordt gelopen vóór handhaving van het voorzorgsprincipe.

“In geval van risico op ernstige of onomkeerbare schade, moet de afwezigheid van absolute wetenschappelijke zekerheid niet als excuus dienen voor het uitstellen van effectieve maatregelen om aantasting van het leefmilieu te voorkomen…”

Bovenstaande is een citaat uit het voorzorgsprincipe, opgesteld tijdens de conferentie over de biodiversiteit van Rio (1992).

Het voorzorgsprincipe wil zoveel zeggen als: zolang de veiligheid van 5G voor mens, dier en plant níet wetenschappelijk is aangetoond, moet ook níet tot 5G-plaatsing worden overgaan.

Onze regering heeft dit voorzorgsprincipe al jaren geleden aan haar laars gelapt, aangezien er al testen gedaan worden met 5G-masten. Niet dat veel mensen dat weten, maar dat is ook de bedoeling. Daar komt alleen maar onrust van, zullen veel gemeentes gedacht hebben.

Als je wat tijd vrij kunt maken, kom dan ook. Het begint om 13.00 uur vanaf de Dam in Amsterdam. Je kunt je aanmelden via deze link naar de website en hopelijk kan ook jij later tegen je kleinkinderen zeggen dat je destijds nog hebt meegeholpen om dat levensgevaarlijke 5G wat ze toen wilden introduceren, tegen te houden. Zij zullen trots op je zijn.