Waarom ook het OVV rapport over MH17 compleet frauduleus is

We hebben onlangs gezien hoe er is gefraudeerd met het OVV onderzoek naar de ramp met het in 2009 vlakbij Schiphol neergestortte Turkish airlines toestel.

Vandaag wordt duidelijk waarom ook het OVV rapport over het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne in 2014 regelrecht naar de prullenbak kan.Nederland is inmiddels keihard ontmaskerd als doofpotland waar een selectief groepje elkaar permanent de bal toespeelt, elkaar afdekt waar nodig en die letterlijk over lijken gaan als het hen uitkomt.

Zo werd duidelijk dat het frauduleuze OVV rapport over de ramp met de Turkse Boeing indirect nog eens 346 doden heeft veroorzaakt en het is niet alleen bij het Turkse toestel dat er is gefraudeerd met rapporten.

Er staan op deze site inmiddels talloze artikelen die duidelijk maken dat de ramp met MH17 totaal anders is verlopen dan formeel wordt beweerd, maar wij ontvingen van een lezer (dank!), Henk Huitsing, een heel interessant stuk dat nog maar eens uitlegt waarom het inderdaad niet gegaan kan zijn zoals de officiële verslaggeving ons vertelt.

Wanneer iemand met een normaal werkend stel hersens het navolgende leest, dan weet deze onmiddellijk dat ook het door de OVV geproduceerde rapport grote flauwekul is. De ultieme misleiding van het Nederlandse volk en de nabestaanden die tot nu toe nog met grote oogkleppen op rondlopen. D Dat geldt uiteraard niet alleen voor het OVV, maar ook voor het JIT, het internationale onderzoeksteam waar de dader als prominent lid meedoet met het opsporen van de schuldige(n). 

Hier volgt het artikel van Henk Huitsing:

MISLEIDING IN NEDERLAND OVER MH17

Over de Boeing MH17 die op 17 juli 2014 in Oost-Oekraïne werd neergehaald wordt de Nederlandse bevolking grootschalig misleid, zowel door de overheid als door de reguliere  nieuwsmedia. Als voorbeeld worden een uitzending van NieuwsUur en een bericht van De Groene Amsterdammer vergeleken met informatie van Nederlandse, Amerikaanse en Duitse en Britse militairen en veiligheidsspecialisten.

NieuwsUur, De Groene en de MIVD.

De actualiteitenrubriek NieuwsUur vertoonde op 15 december 2017 een video uit Oekraïne. We zien geen strijd, wel beelden van bomen en blauwe lucht. Buiten beeld wordt geroepen: ‘Kijk hij brand.’ en ‘Hij ontploft zo.’ We zien niets branden en zien en horen niets ontploffen. Dan verschijnt een parachutist aan de hemel. De voice-over zegt: ‘Drie dagen vóór de MH17 lukt het de Separatisten al een transportvliegtuig neer te halen. Toch blijven de Oekraïners vliegen omdat de leveringen cruciaal zijn voor de soldaten verderop aan de grens’. Het is een verwijzing naar het op 14 juli 2014 neergehaalde vrachtvliegtuig Antonov-26. We zien meer parachutisten. Later wordt een conclusie getrokken: ‘Dus de buk wordt hier in het veld niet alleen neergezet om gevechtsvliegtuigen neer te halen maar ook transportvliegtuigen.

Ook de Groene Amsterdammer bericht over een buk voor de rebellen vóór 17 juli 2014: ‘De Russische procureur-generaal van de door Rusland geannexeerde Krim, Natalia Poklonskaja, twittert twee weken eerder, op 29 juni 2014, dat het wapen onderweg is. ‘Toch is de aanwezigheid van die Buk in Oost-Oekraïne dan al een publiek geheim. De rebellen hebben nu een “prima koekje” tegen de Oekraïense luchtmacht’, schrijft ze in een tweet die vlak na het neerhalen van de mh17 werd verwijderd. Dit Groene-artikel is natuurlijk vooral bekend om zijn behandeling van een Russische trollenfabriek, maar daarop gaan we nu niet in.

·       De invloed van Russische trollen Het MH17-complot. 19 mei 2019.

Het voorval over de Antonov werd formeel onderzocht door de Nederlandse Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het verslag staat in ‘Rapport nr. 43’ van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De MIVD concludeert juist dat van een bukraket géén sprake was!: ‘Uit beelden van het wrak en verklaringen van ooggetuigen bleek dat het toestel in de rechtermotor is getroffen en dat vervolgens 5 à 6 parachutes verschenen. Daarna zou de Antonov pas zijn neergestort. Op basis hiervan concludeerde de MIVD dat het schadebeeld niet overeenkomt met het schadebeeld dat een treffer dat een krachtig luchtafweersysteem [zoals een buk] zou hebben opgeleverd. Waarschijnlijk was het toestel dan in de lucht vernietigd. De bemanning zou dit waarschijnlijk niet hebben overleefd. Volgens de MIVD ondersteunden het wrak en de ooggetuigen het feit dat het toestel uit de lucht is geschoten met een MANPADS vanaf Oekraïens grondgebied.’ Een MANPADS is een middellange afstandsraket die vanaf de schouder wordt afgevuurd. De Oekraïense regering had een bukraket als oorzaak aangewezen en aangegeven dat de Antonov op ruim 6000 meter hoogte vloog, onbereikbaar voor een MANPADS. De MIVD is stellig: ‘De informatie van de MIVD wijst niet op de inzet van een krachtig Luchtafweersysteem’. Geen buk dus en de door Oekraïne opgegeven hoogte kan daarom ook niet kloppen. De Antonov vloog juist laag en wellicht zelfs onder de radar om niet door de Russen en de NATO te worden opgemerkt.

  • Toezichtsrapport naar aanleiding van de crash van MH17. De rol van AIVD en MIVD bij besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. CTIVD 43. april 2015. P 22-25.

De MIVD stelt vast dat de Separatisten op 14 juli niet over een bukraket beschikten, hetgeen internationaal breed wordt gedeeld. De MIVD werkte samen met andere inlichtingendiensten. Bovendien: een bukraketwagen opereert nooit alleen maar in een bataljon waartoe ook een commandowagen en  speciale radarwagen behoren. We zien straks hoe belangrijk dit is. Ook hadden de Separatisten zonder buk in de voorafgaande weken meerdere vliegtuigen en helikopters neergehaald. Een bukraket was dus niet nodig en in Oekraïne zelf was dit breed bekend. Dat maakt de tweet waar De Groene zich op beroept tot een waardeloze bron. En waar baseerde NieuwsUur zich op eigenlijk op? Een Oekraïense video. De Nederlandse TV-kijker en lezer weten dit allemaal niet. Drie dagen later, op de 17e juli, is alle bemoeienis van buitenlandse inlichtingendiensten in het Oekraïense oorlogsgebied door Kiev stopgezet. De verwikkelingen worden oncontroleerbaar. Ook de MIVD kan uit het gebied geen informatie meer betrekken. Intussen wordt op 15 juli, één dag na de Antonov-affaire, het collectief Bellingcat met Elliot Higgins opgericht, dat in samenwerking met de Oekraïense geheime dienst het ‘bewijs’ zou verzorgen van de levering van een enkele, alleen opererende bukraketwagen door Rusland aan de Separatisten in vroege ochtend van 17 juli 2014 zonder dat buitenlands toezicht mogelijk was.

Nog eens Nieuwsuur

De NieuwUur-uitzending van 15 december 2017 kent een nog belangrijker item. En ook daar leggen we ter vergelijking het CTIVD-rapport naast. In een interview in die uitzending erkende het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) via juriste Marieke de Hoon dat de buk die de MH17 zou hebben neergehaald, geen commandowagen en radarvuurleiderswagen bij zich had! Eerder gaven we aan dat bukraketwagens tot een bataljon behoren waarvan ook deze beide wagens deel uitmaken. Mw. De Hoon stelde dat Rusland juist zal worden aangeklaagd voor het leveren van een incompleet wapen. Waarom incompleet? Mw. De Hoon vertelde dat de Separatisten via de beperkte radar van de raketwagen zelf niet zouden hebben kunnen weten welk vliegtuig er vloog. Toch zou na een besluit tot vuren een raket zijn afgevuurd. Dat had nooit gemogen, is de redenering. Het OM concludeerde dat er geen opzet was om dit burgervliegtuig neer te schieten, maar desondanks, zo stelt mw. De Hoon, wordt degene die het besluit tot vuren nam, vervolgt. De schutter gaat vrijuit.

Het genoemde CTIVD-rapport echter geeft in een bijlage aan dat het veronderstelde buktype zónder commando- en radarvuurleiderswagen juist niet gericht een bewegend doelobject kán neerhalen! Er is dan geen specifieke radarvoorziening beschikbaar die de raket naar het zich steeds verplaatsende vliegtuig kan leiden! De bukraket zelf kan alleen een niet-bewegend doel treffen. Dat is een heel andere vorm van incompleetheid dan door het OM benoemd! De onvermijdelijke conclusie is dat een besluit tot vuren op een bewegend object zonder die beide wagens in de praktijk niet kán resulteren in een neergehaald vliegtuig! Dat zou een heel ongeloofwaardig toeval zijn. We zullen straks zien dat deze conclusie niet op zichzelf staat.

Tussen het CTIVD-rapport en de OM-verklaring ligt 2,5 jaar. Intussen verschenen het eindrapport van de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV - oktober 2015) en de presentatie van het internationale Joined Investigation Team (JIT – september 2016). Beide maken geen melding van de afwezigheid van een commandowagen en een radarvuurleiderswagen. Ook de Oekraïense geheime dienst en Bellingcat maken er nergens melding van. Als we de uiteenzetting van OM-juriste mw. De Hoon analyseren, begrijpen we het dilemma waar de onderzoeksinstanties  mee worstelden. Want hoe konden die wagens worden ingepast in de beschuldiging van Rusland en de Separatisten voor het neerhalen van MH17? Intussen werd de afwezigheid van beide wagens regelmatig op het Internet besproken en uiteindelijk moest het OM er wat mee. De ‘oplossing’ was, zo blijkt uit de presentatie bij NieuwsUur, om de onmogelijke relatie tussen een besluit tot vuren enerzijds en een treffer anderzijds onbespreekbaar te laten en te focussen op het incomplete wapen dat door de Separatisten niet afdoende kon worden bediend om zo Rusland te beschuldigen. Dat zich onder de Separatisten oud-Oekraïense militaire commandanten bevonden die een bukraketwapen kenden en konden bedienen, wordt gemakshalve maar vergeten. Waarom zouden de Separatisten zo’n buk bestellen (volgens de JIT-presentatie) als ze er niet mee konden omgaan? Bovendien, zo weten we, hadden ze er geen nodig.

Het voorjaar van 2015 had naast het CTIVD-rapport  echter nog een voor de onderzoeksinstanties ‘lastig’ rapport opgeleverd. Dit rapport zal de Nederlandse burger nooit bereiken: Agenten van de Amerikaanse CIA en Secrete Service hadden de conclusies van het voorlopige OVV-rapport afgekeurd. Zij beschouwen Rusland en de Separatisten helemaal niet als belangrijkste daderkandidaten!  Uiteraard zou dit rapport de Amerikaanse regering voor schut zetten na de bevooroordeelde, politieke conclusies van John Kerry, Hillary Clinton en Barak Obamna.  Informatie over het rapport komt onder andere tot ons via de Amerikaanse journalist Robert Parry, enkele individuele ex-inlichtingenofficieren (o.a. Phill Geraldy) en de stichting Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS) met frontman Ray McGovern.

Hoe ziet bukschade wel en niet eruit?

Wat een bukraket voor schade veroorzaakt, is aan leken onbekend, maar niet aan specialisten. De OVV geeft aan binnen in de Boeing enkele typische bukraketdeeltjes te hebben aangetroffen. Maar als de buitenkant geen typisch bukraket-inslagpatroon laat zien, hoe komen die deeltjes dan binnen? Meerdere specialisten hebben de op het Internet getoonde schade aan de wrakstukken onmiddellijk geïdentificeerd als van een boordkanon van een militair vliegtuig. De oud-NAVO-generaal Hermann Hagena concludeert: ‘Der Einsatz einer Buk kann beim Abschuss von MH17 aus den genannten Gründen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Damit verbleibt als zweite Möglichkeit der Abschuss durch ein oder zwei Kampfflugzeuge der ukrainischen Luftstreitkräfte, z.B. einer Su-25, deren 30 mm – Maschinenkanonen Sprenggranaten für die Panzer-bekämpfung verschießen und die zudem mit Luft-Luft-Lenkraketen vom Typ R-60 ausgerüstet ist.

  • Untersuchung der Gründe für den Abschuss von Flug MH17 am 17. Juli 2014 Durchgeführt in Bonn, abgeschlossen am 17. Juli 2015. © Hagena & Partner GbR 53125 Bonn

‘Bewijsbaar(!) is dat in ieder geval  is gevuurd vanaf gelijke hoogte als de Boeing en van schuin daarachter!  De schampschade die over de linker vleugel in de richting van de cockpit loopt, laat dat onmiskenbaar zien. Het was de Duitse ex-piloot en amateur vliegtuighistoricus Peter Haisenko die daar als eerste op wees.

  • Zie bronvermelding na onderstaand citaat.

De OSCE-vertegenwoordiger die vanaf de tweede dag dagenlang op de crashlocatie verbleef, sprak over ‘very very strong machinegun like fire’. Bukschade komt daar helemaal niet mee overeen. De belangrijkste West-Europese grondlichtwapen-specialist is oud-kolonel Bernd Biedermann. Hij gaf er les in. Hij noemt het complete schadebeeld van de wrakstukken zelfs atypisch voor een bukraket. Over de inslag van een bukraket zegt Biedermann:

‘In such a missile, the head explodes into thousands of small pieces which hit regularly, every distributed area over the entire surface of the target. Such a missile will always explode at a certain distance from the target. Not too close and not too far away, to allow for maximum destruction of the target. But such a regular slant pattern over the entire surface of the plane, it is just not the case with the wreckage of MH17. Only on some of the wreckage, can impacts be seen. The entry holes at the conscious cockpit posters are also markedly around. The rash holes are irregular and larger. For this kind of specific impact round and irregular holes, bigger holes rash, is a simple explanation. The board arm of a SU-25 fighter jet has a special kind of ammunition. An SU-25 is in fact specialized in armored ground targets. The bullets of a SU-25 hit the armor plate and then explode. Exactly the pattern shown here. If an airliner is struck by a ground-to-air missile, it looks different then when hit if it is by an air-to-air missile, says Biedermann. If it is shot by a ground-to-air missile, it burns the aircraft fired at almost always. An average of about 30,000 splintered particles are the result of such a warhead exploding, weighing about eight ounces each, and have in fact such a high kinetic energy that practically all combustible components are torched by it, fly in fire, but the device pictured has not burned in the air. Fire arose only when certain parts of the wreckage hit the ground, such as the engines and the fuel tank.’ (vetzetting van de auteur).


Biedermann zegt elders: “Weet je wat de kinetische energie is van één enkele splinter van de shrapnel-vulling van een raket? Die is gelijk met dezelfde energie die een vrachtwagen van 40 ton bereikt, wanneer deze met 60 km per uur tegen een muur rijdt.

De conclusie van Biedermann over het bijna direct in brand vliegen na een treffer door een bukraket komt overeen met de eerdere conclusie van de MIVD over de Antonov die enkele dagen eerder werd neerhgehaald: een bukraket zou het doelobject min of meer direct in brand doen vliegen! De belangrijkste conclusie is dat het schadepatroon inde wrakstukken van de Boeing op geen enkele manier overeenkomt met het patroon dat na detonatie van een bukraket zou zijn ontstaan. De OVV-mededeling over binnen in het vliegtuig waargenomen typische bukraketdeeltjes correspondeert niet met deze conclusie. In zijn publicatie ‘Abschuss der MH-17’ weerlegt Biedermann samen met oud-luitenant-kolonel Wolfgang Kerner de OVV-analyse van de samenstelling van de inslagdeeltjes. De raket van de buk wordt er technisch aangeduid als Fla-raket.

Het [het OVV]rapport bevat de vaststelling dat er meer dan 500 fragmenten zijn die in wrakdelen en in lichamen van slachtoffers werden gevonden. 20 daarvan werden onderzocht. De metaalanalyses zeggen veronderstellend, dat het delen uit ijzer en aluminimum zijn. Laten we eerst bij ijzer blijven. De munitiemantel van Fla-raketten van de Sovjet-productie c.q. de Russische productie bestaat uit een materiaal dat zowel een hoge dichtheid heeft als breekbaar is. Meestal gaat het om afvalproducten van de metallurgische industrie. De samenstelling van dit materiaal is bekend. Ze geeft informatie over productiejaar en serienummer van de gevechtskop. Als beweerd wordt, dat het een Gevechtsdeel 9N314M is geweest dat van een raket van de serie 9m38 stamt, dan is ook de materiaalsamenstelling bekend. Omgekeerd kan men op grond van de materiaalsamenstelling conclusies over de raket en gevechtskop trekken. Maar de samenstelling van het materiaal van de munitiedeeltjes worden in het rapport niet vermeld. […] Wat dat aluminimum aangaat, dan kunnen noch de in de wrakdelen noch de in de menselijke lichamen gevonden delen uit de gevechtskop van een Fla-raket stammen. Waar deze aluminimumdelen vandaan komen, zou met omvattende materiaalvergelijkingen en analyses zeer zeker bepaalbaar zijn. Ook daarvan bevindt zich in het rapport geen verklaring.’

  • Abschuss der MH-17, Eine Chronologie und mehr.Von Bernd Biedermann und Wolfgang Kerner. Achen, 2018 p. 42-43 (vertaling auteur)

Wordt er bewust gelogen?

De NieuwsUur-uitzending van 15 december 2017 begon met twee fragmenten van de typische indrukwekkende stoomkolom die bij het afvuren van een bukraket ontstaat. Die kolom blijft zeker vijf minuten hangen en is voor iedereen tot in de wijde omtrek waarneembaar en gemakkelijk op beeld vast te leggen. Met uitzondering van twee door het JIT opgevoerde foto’s die inmiddels als frauduleus zijn gekwalificeerd, is nergens ook maar één abeelding van zo’n kolom op 17 juli 2014 vastgelegd. Dit, terwijl er, direct na de aanslag vele videobeelden van  zijn gemaakt, waarop ook veel lucht is te zien. Was zo’n rookkolom aanwezig dan zou dat automatisch sterk bewijs zijn geweest van het afvuren van een bukraket. Bij het tweede fragment over de stoomkolom verklaart een commentaarstem: ‘Hun opdracht was het vliegtuig neer te schieten. Dat hebben ze gedaan.’ De analyse van Biedermann, die zijn informatie met OVV en JIT heeft gedeeld maar nergens wordt genoemd, weerlegt dit. Het lijkt een valse beschuldiging.

Enkele dagen na de ramp had het Britse Militaire tijdschrift Janes Defence Magazine al aangetoond dat op basis van de logistieke mogelijkheden een bukraket zonder commandowagen en radarvuurleiderswagen geen enkele kans had om een vliegtuig neer te halen. Niet alleen ontbrak de mogelijkheid tot geleiding van de raket, ook was het tijdsbestek onvoldoende om zonder specifieke radarwagen op een naderend vliegtuig te anticiperen. De voorbereidingstijd voor het vuurklaar maken van een raket is ten minste vijf minuten. Met een snelheid van 900 km p/u legt de Boeing in die tijd 75 km af. Een buk van het veronderstelde type heeft maximaal een bereik van 30 km. De Boeing moet dus binnen twee minuten vanaf de buklocatie vliegen om zo wie zo een kans te maken. Niet wetend hoe exact te richten, met die snelheid en slechts 2,5 minuten bereiktijd, waarbij de laatste halve minuut moet worden afgetrokken omdat de benodigde schuinte dan niet kan worden gerealiseerd met ook 20 seconden aftrek voor de normale overbruggingstijd, is het volslagen ondenkbaar dat een bukraket als wapen voor de Boeing kon worden ingezet. Dat een nieuwsmedium als NieuwsUur zich zo kan ‘vergissen’.

De conclusie is dat belangrijke specialisten de aanwezigheid van inslagschade in de Boeing wrakstukken door een bukraket ontkennen, dat de OVV-analyse van veronderstelde munitiedeeltjes niet overeenkomt, dat de Boeing niet in de lucht  in brand is gevlogen wat via een bukraket (hoogstwaarschijnlijk) wel gebeurd zou zijn, dat de bukraket zonder radarvuurleiderswagen en commandowagen juist niet gericht vliegende Boeing kán treffen en deze beide wagens ook nergens in de bewijsdocumentatie van Oekraïne en Bellingcat voorkomt, dat de logistieke kans op treffen praktisch is uitgesloten en dat de Separatisten helemaal geen buk nodig hadden om vliegtuigen uit de lucht te schieten. Dit zou betekenen dat  helemaal  geen bukraket aan te pas kwam. Dat OVV, JIT, OM, Bellingcat en Oeiraïne en ook NieuwsUur, De Groene en al die andere media massaal … ja… het fout hebben, JOKKEN,LIEGEN, MISLEIDEN, BEDUVELEN of erger?

2020-01-05

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl