Toen koningin Wilhelmina en de regering op 13 mei 1941 vluchtten naar Engeland, was dit een enorme dreun voor de bevolking.

Niet alleen dat, maar door die vlucht viel het aantal omgekomen Joden in ons land vele malen hoger uit dan in andere landen.We waren en zijn nog steeds een heel naïef volk dat zo ongeveer alles gelooft wat hen wordt verteld. Vandaag de dag is dat zo, maar voor de Tweede Wereldoorlog was dat nog erger, omdat mensen toen volledig waren aangewezen op de media uit die tijd om hun beeld van de wereld te vormen.

Voor een doorsnee Nederlander uit die tijd was het koningshuis alles en werden de Oranjes dan ook op handen gedragen. De toenmalige koningin Wilhelmina werd beschouwd als moeder des vaderlands. Ondanks de dreiging van een komende oorlog in het voorjaar van 1940 sliepen de Nederlanders gerust, want de koningin zou hen nooit verlaten volgens de Telegraaf.

xxx

In werkelijkheid waren er in de herfst van 1939 al voorbereidingen getroffen voor een eventuele vlucht van de Oranjes en de regering.

Historicus Kikkert schrijft in zijn boek ‘De Prins in Londen’:

‘De mythe dat de Oranjes min of meer onverwacht in de meidagen 1940 gedwongen werden het vaderland te verlaten, terwijl zij dat nooit van plan waren, kan inmiddels als achterhaald worden beschouwd. Er waren eerdere, meer en uitgebreidere voorbereidingen voor een vertrek getroffen dan algemeen bekend is geworden; de weergave in het beeldvormende standaardwerk van dr. Loe de Jong is in dit opzicht op z’n minst onvolledig. De Prins der Nederlanden ging dus mee naar Engeland en volgde daarbij een van de vluchtroutes, die voorafgaande winter nauwkeurig was bepaald. Nog vijf dagen vóór de Duitse inval had prins Bernhard, slechts vergezeld van één ondergeschikte, alle wijkplaatsen en vluchtroutes persoonlijk geïnspecteerd.

De Britse overheid had dan ook al in de herfst van 1939 de koningin toestemming gegeven om naar Londen te komen en de Oranjes kregen dan ook al vanaf dat moment asiel aangeboden, zoals ook blijkt uit het volgende document:

xxx

Het volgende bericht stond in het Leids Dagblad van 24 februari 2001:

xxx

Uit een eerder artikel:

Volgens de grondwet zoals die toen was, moest de Nederlandse regering ook ten alle tijden in Nederland zijn gevestigd.

xxx

Wat er vervolgens gebeurde op 14 mei was dan ook een grove overtreding van de grondwet waarmee de Nederlandse regering zichzelf in feite ophief.

xxx

Al met al pakte dit natuurlijk uitstekend uit voor hun Nazi vrienden:

‘Met haar ongrondwettelijke vlucht naar Londen had de vorstin de Staat der Nederlanden op een presenteerblaadje uitgeleverd aan de Duitsers, die Nederland tot hun eigen verbazing vrijwel rimpelloos zagen transformeren in een vazalstaat.’ (Bron: Nanda van der Zee, De Groene Amsterdammer, 3 februari 1999.)

Waar bovenstaande gebeurtenis heel goed uitpakte voor de Nazivrienden van de Oranjes, pakte het rampzalig uit voor de Joden in ons land.

Volgens officiële cijfers zijn er in ons land ruim 100.000 Joden omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Van de naar schatting 140.000 Joden die Nederland in mei 1940 telde, zijn er ongeveer 101.800 vermoord of door ziekte en uitputting om het leven gekomen.

Waar het vandaag niet over gaat is of officiële cijfers kloppen, maar waar het wel over gaat is dat het aantal omgekomen Joden in ons land veel hoger is dan andere door de Duitsers bezette landen. Zoals Pieter Lakeman in onderstaande video uitlegt is het percentage omgekomen Joden ten opzichte van de totale Joodse bevolking in ons land in die tijd ongeveer 75 procent.

In Frankrijk is dat percentage bijvoorbeeld 50 procent, in België 38 en in Denemarken zo goed als nihil. Dus, waarom bij ons in verhouding zoveel meer? Het antwoord op die vraag is omdat wij als enige land een civiel Duits bewind hadden en andere landen een militair bewind.

Militaire bewindvoering houdt zich meer bezig met militaire problematiek en niet zozeer met ideologische grondslagen. Dit, in tegenstelling tot een civiel bewind waar het beleid van de partij een grote rol speelde en de Jodenvervolging daardoor een veel prominentere rol speelde dan bij een militaire variant.

De reden dat wij een civiel bewind hadden is omdat wij geen wettig bewind hadden toen Nederland op 15 mei capituleerde. En volgens verdragen die notabene rond 1910 in Den Haag zijn gesloten in aanwezigheid van koningin Wilhelmina is bepaald dat onder oorlogsrecht de overwinnaar van een land een civiel bewind moesten installeren als dit overwonnen land geen eigen wettig bewind had. Aangezien ons land dat niet meer had hebben de Duitsers dan ook keurig volgens internationale verdragen gehandeld door het installeren van een civiel bewind.

Met andere woorden, de vlucht van de Oranjes heeft tot minimaal 50.000 meer dodelijke Joodse slachtoffers geleid dan anders het geval zou zijn geweest.Wanneer we dan bedenken dat de satanische sekte die verantwoordelijk is voor alle Wereldoorlogen met het grootste gemak Joodse mensen opoffert en vaak hoe meer hoe liever, en als je dan ziet dat de Oranjes vuistdiep in de door hen gecontroleerde geheime genootschappen zitten, dan is al het bovenstaande onderdeel van het plan om zoveel mogelijk “gewone Joden” te offeren in de vorm van een Holocaust. (Betekenis Holocaust: brandoffer aan een godheid, in dit geval satan).