Het wordt hoog tijd om de voederbakjes weg te halen

Het lijkt alsof ons land opeens is wakker geschrokken en men zich bewust wordt dat de massale immigratie niet de oplossing is.

Opeens hoor je geluiden die een paar jaar geleden nog onmogelijk leken, maar zoals gewoonlijk wil men de put dempen als het kalf al is verdronken. 


De bevolking in dit land wordt gelukkig steeds wijzer en zich steeds meer bewust van het feit dat de overheid zich opzettelijk verschuilt achter liegende overheidsinstanties.

Het is een patroon, de overheid zegt of doet iets, waarna dan later blijkt dat een overheidsinstituut een "fout" heeft gemaakt waardoor datgene wat de overheid heeft gezegd of gedaan veel negatiever uitpakt dan dat zij hebben verkocht aan het publiek.

Het zijn toneelstukjes voor de bühne die worden opgevoerd zoals we eerder schreven naar aanleiding van belachelijke niet kloppende kostenbegrotingen die waren gemaakt door het Planbureau voor de Leefomgeving betreffende de vergroening van de Nederlandse huizen.

Afgelopen december was er iets vergelijkbaars. Toen kwam het CBS er opeens achter dat ze de schattingen voor de bevolkingsgroei niet helemaal goed hadden ingeschat en dat er tegen 2060 een miljoen mensen meer zouden zijn dan dat ze hadden gedacht. Dit zijn geen fouten, dit is een patroon wat zich aftekent bij onze liegende en bedriegende overheid.

Het aantal inwoners in Nederland gaat veel harder groeien dan tot nu toe gedacht. In 2060 telt ons land naar verwachting 19,6 miljoen inwoners, bijna een miljoen meer dan waarvan vorig jaar nog werd uitgegaan. De flinke stijging wordt vooral veroorzaakt omdat het CBS de verwachte migratie flink heeft bijgesteld.

n 2060 hebben 7,6 miljoen inwoners een migratieachtergrond. De bevolking met een Nederlandse achtergrond zal met 1,3 miljoen afnemen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking met een Nederlandse achtergrond eind 2019 bestaat uit 13,2 miljoen mensen, de verwachting is dat dit in 2060 11,9 miljoen is.


Het originele Nederlandse volk verdwijnt en wordt vervangen door een mengelmoes van allerlei verschillende rassen en culturen, waarbij de moslims langzaam maar zeker de meerderheid zullen gaan vormen omdat zij nu eenmaal veel kinderen op de wereld zetten en omdat ondanks dat er nu wel allerlei tegengeluiden te horen zijn, de immigratie gewoon doorgaat.

Dit moet ook uiteraard, want het vormt onderdeel van het plan van de satanische sekte om het blanke en gevaarlijke Europa volledig te slopen en de originele bevolking te vervangen door een bonte mengelmoes, zonder cultuur, historie en andere zaken die hen verbinden. Het wordt een maatschappij die als los zand aan elkaar hangt en daardoor heel gemakkelijk te sturen (manipuleren).

Frans Timmermans (PvdA), de Nederlandse vicevoorzitter van de Europese Commissie, wenst de gehele mensheid een ’diverse’ toekomst toe. ,,Europa zal divers zijn, net als alle andere delen van de wereld”, profeteerde Timmermans in 2015 bij het First Annual Colloquium on Fundamental Rights. Hij voegde daar dreigend aan toe dat Europa niet een ’plaats van vrede en vrijheid zal blijven’ als haar burgers die diversiteit afwijzen.

Wanneer je de maatschappij wilt slopen, dan moet je dat vooral doen op het allerlaagste niveau en dat is de woonwijk. Het is niet voor niets dat er allerlei pogingen worden gedaan om historisch gezien saamhorige wijken te slopen, de lokalen te verdelen en die te vervangen door de ideale mix van bewoners.

Socioloog Ruud Koopmans zegt daar het volgende over: 

In tegenstelling tot wat Timmermans suggereert, zeggen zij, draagt diversiteit niet per se bij aan onderling begrip. Integendeel, in samenlevingen met een grote diversiteit naar herkomst – dus met veel mensen die afkomstig zijn uit verschillende herkomstlanden – neemt het onderlinge wantrouwen juist toe. Hoe meer nationaliteiten in een wijk, hoe minder sociale cohesie, concludeerde ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 2018. Dat niet alleen: in buurten en gemeenten met een grote mate van diversiteit, voelen de inwoners zich onveiliger. Niet zonder reden: er worden ook daadwerkelijk meer delicten gepleegd dan in homogenere wijken.

Niets gebeurt bij toeval. Al eeuwenlang wordt door de satanische sekte gewerkt aan plannen om onze huidige maatschappij te slopen en het daardoor mogelijk te maken hun nieuwe wereldrijk te stichten met een Rothschild op de troon en Jeruzalem als wereldhoofdstad.

Maar, ook al ben je totaal niet geïnteresseerd in de werkelijke agenda, wat er voor je ogen gebeurt is niet te ontkennen en in dat kader ontvingen wij de volgende bijdrage van een lezer (dank!). Laat de simpele logica inzinken en als het helpt om nog meer mensen wakker te maken, verspreid het zoveel mogelijk.

Hier volgt het verhaal:

Ik kocht een vogelvoederbakje en hing deze op mijn balkon. Vulde deze doorlopend met vogelzaad. Binnen een week hadden we vele vogels die onafgebroken gebruik maakten van het vele zaad.

Maar toen begonnen de vogels te nestelen in alle holtes van het balkon, boven de tafel en naast de barbecue.

Toen kwam de vogelpoep. Op het terras, op de stoelen, op de tafel, werkelijk overal.

Toen werden de meeste vogels steeds brutaler; ze maakten duikvluchten en probeerden mij te pikken, zelfs al had ik ze net gevoed. Andere vogels waren onstuimig en zeer luid. Ze zaten op het voederbakje en krijsten en schreeuwden tegen mij.

Telkens als het voederbakje bijna leeg was eisten ze dat ik het bakje weer moest vullen.

Na een tijdje kon ik zelfs niet meer op het balkon zitten. Dus nam ik het vogelbakje weg en na een paar dagen waren de vogels verdwenen. Ik heb hun rommel opgeruimd, haalde al hun nesten weg en heb alles schoon gemaakt.

Al snel was het balkon weer als vroeger: stil en rustig. Geen vogel kwam nog op voor zijn recht op gratis voer.

Laten we dit eens anders bekijken: Onze regering geeft gratis onderdak, eten, medische zorg en onderwijs aan de vele vreemdelingen die ons land binnenkomen.

Er kwamen illegalen met tienduizenden tegelijk. Hierna gingen onze belastingen omhoog voor alles wat de illegalen kregen. Kinderen lopen achter op school omdat de helft van de klas geen Nederlands spreekt.

Vreemdelingen lopen met vlaggen door de straten en schreeuwen en eisen meer rechten en allerlei vrijheden.

Het gedachtegoed van Pim Fortuyn was zijn tijd ver vooruit. Misschien is het tijd voor de overheid om de voederbakjes weg te nemen………

Bent u het hiermee eens, dan stuur dit door. Zo niet, ga gewoon verder met het opruimen van de poep……..
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl