Waarom komt kernenergie ineens zo prominent op de voorgrond? (video)

Jarenlang rustte er een soort taboe op het woord “kerncentrale”, maar die tijd lijkt voorgoed voorbij.

Er vindt op dit moment een massale hersenspoeloperatie plaats om het volk ervan te overtuigen dat kernenergie noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen.


Jarenlang loopt de samenleving al te worstelen om te voldoen aan de doelen van de grootste oplichting ooit en dat is de zogenaamd door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

De oplichting vormt onderdeel van de agenda van de satanische sekte om burgers nog verder te beknotten in hun vrijheden, zodat ze 100 procent afhankelijk zijn van de twee netten waarin ze zullen worden gevangen, het internet en het elektriciteitsnet.

Echter, het zal zo goed als onmogelijk blijken om iedereen aan dat elektriciteitsnet te krijgen met de huidige situatie voor wat betreft zon en wind. Al die afgrijselijke windmolens en zonnepanelen leveren zo'n 4 procent van onze elektriciteit en wereldwijd ligt dat percentage volgens een artikel in de gedrukte Telegraaf rond de 2 procent.

En dus “moeten” we andere wegen gaan bewandelen om de Urgenda (Illuminati) doelstellingen te behalen, want het voor al het leven broodnodige CO2 op aarde dient te verdwijnen.

Volgens de mainstream media begon de mening in Nederland betreffende kerncentrales te veranderen na een uitzending van Arjen Lubach eind 2018, waarin deze kernenergie de hemel in prees.Zo was na de uitzending onder andere het volgende te lezen:

Behalve eventuele effecten van media op de attitudes van de kiezer lijken ook andere factoren de meningen te beïnvloeden. In de afgelopen twaalf jaar zijn Nederlandse kiezers positiever tegenover kernenergie gaan staan. In 2006 was 40% van de kiezers positief over het bouwen van kerncentrales en in 2018 is die groep gestegen naar 46% van de kiezers. Vooral kiezers van D66 (+16%) en GroenLinks (+14%) lijken het licht te hebben gezien en staan nu dus positiever tegenover het fenomeen.

We weten inmiddels door andere items van Lubach dat hij niets anders kan zijn dan een “gekochte knecht” die er niet van wakker ligt krankzinnige leugens rond te strooien.

Zoals het keer op keer herhalen dat Fukushima eigenlijk helemaal niet zo’n grote ramp was en dat er maar 1 dode is gevallen.

De werkelijkheid is natuurlijk totaal anders en het aantal doden is inmiddels is opgelopen tot tienduizenden of misschien wel honderdduizenden of zelfs miljoenen. 

Dat deze niet worden geteld als slachtoffers van de ramp bij Fukushima komt omdat ze zogenaamde “nuclear-related” doden zijn. Mensen die niet onmiddellijk dood gaan aan de gevolgen van straling, maar die als gevolg van de straling wel ziektes krijgen waaraan ze wel dood gaan, zoals kanker en andere genetische schade die ze hebben opgelopen.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit een wetenschappelijk onderzoek dat er alleen al in Amerika de eerste maanden na de ramp minimaal 14.000 doden waren te betreuren als gevolg van de ramp, voornamelijk baby's. Dit zijn niet directe doden als gevolg van straling opgelopen in Fukushima, maar wel mensen die radioactieve stoffen binnen kregen via melk, vis of regenwater.

Het exacte aantal doden zal helemaal moeilijk te bepalen zijn, want er is natuurlijk nooit “bewijs” dat iemand kanker heeft gekregen als gevolg van straling van Fukushima.

Bovenop alle bovengenoemde slachtoffers is er natuurlijk nog het systematisch vergiftigen van de Stille Oceaan met alle radioactief afvalwater door de jaren heen. Daar komt nog een keer bij alle opgeslagen radioactief water waarvan men niet weet wat ze ermee moeten doen en dus besluit een “wijze commissie” dat het dan beter is om ook al die enorme hoeveelheden (1,2 miljoen ton) maar in de oceaan te kieperen, waardoor er nog weer meer doden zullen vallen.

Maar, Lubach heeft zijn werk goed gedaan en afgelopen week stonden de mainstreampublicaties dan ook bol van de verhalen over hoe we niet zonder kernenergie kunnen.

Zelfs het Nederlandse Sjoemelinstituut vindt dat we beter kunnen overstappen op kernenergie.

De steun voor kernenergie lijkt in Europa steeds groter te worden. Het KNMI heeft zich er in Nederland positief over uitgelaten en zelfs in het duurzaamheidswalhalla, Zweden, neemt de steun toe. De Finse Groenen lijken ook te draaien. Toppie!

Het woord “onvermijdelijk” begint in beeld te komen.

Het opwekken van kernenergie is op termijn ook voor Nederland onvermijdelijk, zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Maar om een nieuwe kerncentrale te laten draaien is nog wel een exploitant nodig, zegt hij tegen politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.

Brussel zegt opeens dat kernenergie niet moet worden afgeschreven en er bestaan zelfs al plannen voor het bouwen van een mini kerncentrale in de buurt van Rotterdam.

Er zou best eens een mini-kerncentrale op de Maasvlakte gebouwd kunnen worden. De gemeenteraad van Rotterdam is er in elk geval niet op tegen. De rechtse partijen VVD, CDA en Leefbaar zagen heil in de succesvolle ontwikkeling van het Britse Rolls-Royce en hebben steun gekregen van de moslimpartij Denk, die ook op het vlak van mobiliteit opvallend pro-auto is.

Kortom, het kan nog even duren, maar dan zal de burger duidelijk worden gemaakt dat wij de klimaatdoelstellingen niet zullen halen en dat kernenergie de enige manier is om daar toch aan te voldoen, dat het geen CO2 uitstoot en er in Fukushima maar 1 dode is gevallen, dus kernenergie is heel veilig.

Zoals we onlangs schreven, het gaat in dit spel helemaal niet om het klimaat of de planeet, het gaat om controle en voor die controle is het nodig dat alles en iedereen overstapt op elektriciteit, want binnen dat net kunnen burgers worden gevangen.

Weg met het gas, waardoor je altijd nog je eten kunt koken als de stroom uitvalt, weg met verbrandingsmotor, waarmee je nu altijd nog weg kunt komen als de stroom uitvalt, weg met de open haarden, waarmee jezelf altijd nog warm kunt houden als de stroom uitvalt.

Nee, iedereen moet volledig afhankelijk worden van "een overheid" die mag besluiten of jij als individu mag overleven of niet.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl