Deze week kwam naar buiten dat het Nederlandse RIVM geld heeft ontvangen van de Bill en Melinda Gates Foundation.

Echter, dat is slechts het topje van de ijsberg, want de invloed van Bill gaat zelfs zover dat onze overheid voor hem werkt.Nederland werd de afgelopen dagen toch wel een beetje opgeschrikt door het bericht dat de Bill en Melinda Gates Foundation het RIVM financieel steunt, waardoor de vraag omtrent de onpartijdigheid van dit instituut uiteraard terecht volledig in twijfel wordt getrokken.

Wat er naar buiten kwam was dat er op een pagina op de website van het RIVM uit juni 2011 onder andere het volgende staat:

Als onderdeel van de voorbereidingen op de wereldwijde eradicatie van polio ontwikkelt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de World Health Organization World Health Organization (WHO) een nieuw en veilig poliovaccin voor locale productie in ontwikkelingslanden.

De WHO en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn hiertoe financieel in staat gesteld door de Bill & Melinda Gates Foundation.


Dit wordt nu gebracht als een grote verrassing, maar Bill Gates kwam al veel eerder in beeld betreffende vaccinaties en het RIVM.

In 2012, het jaar nadat de bovengenoemde pagina op de website van het RIVM verscheen, gebeurde er iets bijzonders waar wij het toen onder andere het volgende over schreven:

De Indiase farmaceut Serum Institute of India (SII) gaat vaccins produceren voor de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft de productiefaciliteit van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) overgenomen van de Nederlandse Staat.

En dat heeft onze Staat het mooie bedrag van 32 miljoen Euro opgeleverd..... een fooi! Het is duidelijk dat er weer allerlei veel grotere belangen spelen op de achtergrond. Een stukje uit het persbericht op nu.nl:

"De overheid verdwijnt niet volledig van het toneel: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal zich blijven bezighouden met onderzoek en ontwikkeling en de inkoop en distributie van vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma en de griepprik. Deze werkzaamheden neemt het over van het NVI.De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de vaccins, blijven overigens in handen van de Nederlandse staat. Als de Indiërs ooit zouden besluiten te stoppen met de vaccinproductie in Nederland, kunnen de vaccins dus wel nog gemaakt worden door een andere partij."

De Nederlandse staat heeft simpelweg de produktie geprivatiseerd en uit het zicht gehaald. Effectief verschuift het de aansprakelijk die hoort bij deze vaccins. Onderzoek, ontwikkeling, inkoop en distributie zijn overheidsaangelegenheden gebleven en ondergebracht bij het niet onbepsroken RIVM (Rijks Instituut Volksgezondheid en Milieu).

De Nederlandse vaccins zijn nu in handen gekomen van Cyrus S. Poonawalla. Met een vermogen van ruim 2 Miljard Dollar, en de 23e rijkste man van India, weet Poonawalla wat het inhoudt om vaccins te maken. Door nog een ander bekende op het gebied van eugenetica, Bill Gates, wordt hij de vaccinatieheld genoemd. Bill die trouwens enkele weken geleden bij Poonawalla op bezoek was om te praten over zijn favoriete polio vaccins.

cyrus en bill

De familie Poonawalla, eigenaren van SII bewegen zich dus in de juiste kringen en dat Cyrus zich daar helemaal thuisvoelt, kun je zien op onderstaande foto. Een dikke welverdiende sigaar, zeker na het succesvol afsluiten van weer een deal waarbij een land wordt aangesloten op deze vaccinatiefabriek (wereldwijd 140 landen aangesloten > redactie: inmiddels nu, april 2020, zijn dat 170 landen!) die trots claimt op haar website alles te doen volgens voorschriften van de Wereld Gezondheid Raad. Bedenk eens wat een macht! Op wereldniveau in bed met de politiek en belangrijkste machhebbers. Dit zijn belangenverstrengelingen die niet wenselijk zijn in zo'n delicate branche als deze en alle discussie die er is over of vaccineren wel zo goed is als sommigen graag willen dat wij geloven.

cyrus

Waar we het bij de verkoop aan de Indiërs over hebben is het NVI, het Nederlands Vaccinatie Instituut.

Het Nederlands Vaccin Institiuut (of NVI) was een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het instituut werd op 1 januari 2003 opgericht en bestond uit de voormalige Sector Vaccins van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de SVM (Stichting ter bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne). In 2012 werd het NVI door de staat verkocht aan het Serum Institute of India (SII). Er werkten circa 450 medewerkers in het instituut.

Wat er in de Wikipedia staat is niet helemaal correct, want SII heeft slechts de productiefaciliteit van het NVI overgenomen en niet de R&D tak (research and development). Het nieuwe Indiase bedrijf wordt onder de nieuwe naam Bilthoven Biologicals gevestigd op het Antonie van Leeuwenhoekterrein waar ook het RIVM is gevestigd.

Het RIVM zou oorspronkelijk eind 2018 verhuizen naar het Utrechts Science Park op de Uithof in Utrecht, maar zo te zien wordt dat niet eerder dan eind 2021.

De bekende handlanger van de farmaceutische industrie en voormalig Minister van Volksgezondheid Edith Schippers schrijft op 4 juli 2013 onder andere het volgende aan de Tweede Kamer:

In mijn brief van 2 juli 2012 heb ik aangegeven u nog nader te informeren over de positionering van het Gemeenschappelijk Proefdier lab (GPL). Het GPL was na de verkoop van de productiefaciliteiten van het NVI en het onderbrengen van de publieke taken van het NVI bij het RIVM het laatste onderdeel van het NVI.

Per 31 december 2012 heb ik het agentschap NVI opgeheven. Het GPL vormt sinds 1 januari 2013 samen met een belangrijk deel van de voormalige R&D activiteiten van het NVI het instituut Intravacc (Instituut voor Translationele Vaccinologie). Intravacc heeft de kennis en faciliteiten voor het ontwikkelen van vaccins die perfect passen in het profiel van het ALt als sublocatie van het USP en waarbij samenwerking met private en publieke partijen het uitgangspunt is. De specifieke publieke taken van de voormalige R&D NVI zijn en blijven geïntegreerd binnen het RIVM.

Doel is om uiterlijk 1 januari 2015 Intravacc te privatiseren of te verzelfstandigen, waarbij er garanties zullen worden afgesproken ten aanzien van de publieke taken ten behoeve van WHO, BMGF (Bill en Melinda Gates Foundation) en VWS.


In een Kamerverslag van juni 2018 dat gaat over de privatisering van Intravacc staat onder andere het volgende te lezen.

Tot slot levert Intravacc een bijdrage aan de wereldwijde toegankelijkheid van effectieve en veilige vaccins voor de bevolking in ontwikkelingslanden. Intravacc voert hiertoe onder andere opdrachten uit voor de WHO en voor de Bill & Melinda Gates Foundation. Na de privatisering kunnen deze samenwerkingen gewoon doorgaan.

Inmiddels leven we april 2020 en Intravacc is nog steeds niet geprivatiseerd, sterker nog, afgelopen vrijdag kwam het bericht dat de hele privatisering van Intravacc is afgeblazen.

De privatisering en verkoop van een onderzoeksinstituut voor vaccins gaat niet door, als gevolg van de coronacrisis. Nederland lijkt daarmee terug te komen op eerder beleid.

Het gaat om Intravacc, de onderzoeksafdeling van de voormalige staatsfabriek voor vaccins. De productietak van de in Bilthoven gevestigde onderneming werd al in 2012 ¬geprivatiseerd. Intravacc zou binnenkort volgen. Minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid) meldde donderdag in de Tweede Kamer dat de privatisering on hold is gezet ‘in het licht van de ontwikkelingen’.

De verkoop was een besluit van zijn voorganger Edith Schippers (VVD), die waarschuwingen van deskundigen negeerde dat Nederland bij virus¬uitbraken een eigen instantie zou moeten hebben voor het ontwikkelen van vaccins.


We hebben inmiddels gezien dat Intravacc opdrachten uitvoert voor Bill Gates en de WHO financieel gesteund wordt door Bill als grootste sponsor, wat effectief betekent dat de Nederlandse overheid als eigenaar van Intravacc dus werkt voor Bill Gates. En dat is nog een paar graadjes erger dan het RIVM dat geld aanneemt van deze gladjakker.

Als we het hebben over gladjakker dan zie je er twee op de volgende afbeelding, waarvan Bill Gates de linker is op de foto. Gates komt regelmatig langswippen in het torentje bij Rutte. Deze afbeelding is uit 2016, maar ook in 2014 kwam hij bij Rutte op de koffie.

xxx

Welke deals er allemaal precies zijn bekokstoofd is slechts gissen. Duidelijk is in ieder geval wel dat Gates als een soort makelaar is opgetreden om de Nederlandse vaccinatieproductie in handen van zijn vrienden in India te krijgen. Duidelijk is ook dat in 2011 het RIVM, inmiddels overgeheveld naar Intravacc, werkt aan een nieuw poliovaccin voor Bill, nadat hij bij vorige pogingen tienduizenden kinderen had weten te verlammen in India.

Daarnaast geeft hij via zijn Foundation en zijn enorme invloed bij de WHO opdrachten aan Intravacc. De vraag is natuurlijk wat er in ruil allemaal in heeft gezeten voor een aantal mensen binnen de Nederlandse overheid/elite.

Duidelijk is ook dat Gates graag bij Rutte op de koffie komt en dat beiden dezelfde taal spreken. Duidelijk is ook dat Intravacc volop werkzaamheden uitvoert voor Bill Gates en duidelijk is inmiddels ook dat de privatisering van Intravacc niet doorgaat, eigendom blijft van de Nederlandse overheid, waardoor deze in feite werkzaamheden uitvoert voor Gates.

Gates is een man die geen enkele medische opleiding heeft genoten, zijn universitaire studie niet heeft afgemaakt, maar toch de man is die wereldwijd schijnt te bepalen wat er gebeurt op het gebied van vaccinaties. Bij ons begint inmiddels te dagen met wie we hier te maken hebben in het grotere geheel, waarover morgen meer. (Artikel gaat onder de foto verder.)

xxx

Na het wegvallen van Amerika als sponsor van de WHO, is Bill Gates ook opeens de grootste sponsor geworden van deze club.

Daarnaast is hij ook de grootste sponsor en oprichter van GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunizations). Na een eerste bijdrage van 750 miljoen dollar heeft Bill inmiddels al meer dan vier miljard dollar in deze wereldwijde vaccinatiemachine gestopt en talloze landen hebben inmiddels zijn voorbeeld gevolgd. Ook wordt er nu grote druk bij Nederland gelegd om dit ook te doen:

De Verenigde Staten heeft al 1,16 miljard dollar toegezegd en Duitsland 600 miljoen. GAVI vraagt Nederland 275 miljoen. “We moeten doorgaan met onze bestaande bestrijdingsprogramma’s terwijl Covid-19 daar nu bij komt. Ik heb deze week met minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking gepraat. We hadden een zeer, zeer goed gesprek. Zij is volkomen op de hoogte van de problemen. Ik snap dat zij collega’s moet overtuigen en dat dit lastig kan zijn in Nederland, ik was zelf minister van Financiën! Maar ik ben zeer hoopvol. Ze begrijpt dat wat wij doen de hele wereld ten goede komt.”

Het coronavirus komt als een geschenk uit de hel voor Bill. Hij is de belangrijkste man bij zowel de WHO als GAVI, maar ook het GPMB, een samenwerkingsverband van de Wereldbank en de Wereld Gezondheidsorganisatie, waar D666 minister Sigrid Kaag een warm plekje heeft gevonden, kind aan huis bij Mark Rutte, heeft de Nederlandse overheid voor hem aan het werk en wij moeten geloven dat diezelfde overheid onze gezondheid hoog in het vaandel heeft en onpartijdig is?

Door de "dreiging van het virus" gaan nu alle remmen los op vaccinatiegebied en worden de meest elementaire dierproeven bij de ontwikkeling van een vaccin maar simpelweg overgeslagen omdat de wereld grote haast heeft om zich veilig te voelen.

Echter, waar normaal gesproken vaccinaties al onveilig zijn, wordt hier met het nieuwe coronavaccin nog een dimensie aan toegevoegd met mogelijke rampzalige gevolgen en het is dan ook niet voor niets dat Bill nu al druk doende is vrijwaringen te regelen voor vaccinproducenten voor het geval zijn plan straks net zo eindigt als met die tienduizenden verlamde kinderen in India.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij