Als het de machten achter de schermen nu lukt om de New World Order erdoor te drammen, zullen we nooit weten wat er werkelijk in de achtergrond gebeurde.

Komen ze daar niet mee weg, dan hebben de leden van onze regering een hoop uit te leggen later als ze voor de volkstribunalen terecht staan.


Eigenlijk zijn er maar twee mogelijkheden voor wat betreft onze toekomst.

De eerste mogelijkheid is dat het de Rotschild mafia lukt om de New World Order te finaliseren, waarna wij geen enkel recht meer zullen hebben, als wij tegen die tijd nog leven tenminste.

De tweede mogelijkheid is dat er nu opeens voldoende mensen beseffen dat ze zijn voorgelogen op een schaal die zijn weerga niet kent. Want, het resultaat van al het paniekschoppen door overheid en hun trouwe lakeien bij de mainstreamedia betreffende het coronavirus, is wel dat onze economie volledig kapot is of gaat.

Om te kunnen beoordelen of iets een hoax is, is het zaak om te onderzoeken wat er werkelijk is gebeurd. Werkelijk gebeurd in de zin van: is het gerechtvaardigd om de totale economie te vernietigen vanwege een coronavirus? Dat doen ook de twee artsen, beiden met meer dan 20 jaar ervaring in immunologie, microbiologie en biochemie, in de onderstaande video die we ten zeerste aanraden om te kijken. We laten voor vandaag even buiten beschouwing dat dit virus zelfs waarschijnlijk helemaal niet bestaat.

Om een economie compleet te vernietigen en volgende generaties op te zadelen met enorme schulden voor de bailout van de Zuid Europese landen, moet er wel sprake zijn van een zodanige bedreiging dat dit gerechtvaardigd is.

Als er bijvoorbeeld 2 miljoen van de 17 miljoen mensen in ons land zouden overlijden aan de gevolgen van een virus, dan kan je met recht spreken van een nationale ramp en is het gerechtvaardigd om de economie daarvan het slachtoffer te laten worden.

Ook zullen we het vandaag even niet hebben over alle mensen die worden geteld als ‘’coronadoden’’, terwijl ze dood gingen aan heel andere dingen, maar genetisch materiaal in hun lichaam hadden wat dan een virus wordt genoemd, waardoor men ze automatisch rubriceert als ‘’coronadoden’’. Ook hierover vertellen Dr Erickson en zijn collega in de onderstaande video en hoe er van hogerhand in ziekenhuizen wordt opgedragen corona op de autopsierapporten erbij te zetten als bevinding/doodsoorzaak.

xxx


xxx

De eerste 17 weken van dit jaar zitten erop inmiddels en laten we eens kijken naar de enorme aantallen doden in die periode om vast te kunnen stellen of het gerechtvaardigd is om de bevolking op te sluiten en de economie te slopen.

De volgende grafieken ontvingen wij van een lezer. Deze zijn bijgewerkt tot en met week 16.

xxx

Als we het sterftecijfer voor de eerste 16 weken van het jaar vergelijken met het jaar 2018, dan is er nauwelijks verschil. Per saldo zijn er in die periode welgeteld 2.111 (op ongeveer 55.000) meer mensen doodgegaan dan in dezelfde periode in 2018.

Dat zijn er afgerond 132 mensen per week.

Iedere week gaan er in ons land 860 mensen dood aan kanker. Alhoewel wij in 2018 een piek zien in sterftegevallen komt het eindtotaal nauwelijks hoger dan het jaar daarna. In 2018 stierven er op jaarbasis in ons land 153.363 en in 2019 150.214. Volgens het CBS sterft een kwart van de overledenen in ons land aan hart- en vaatziekten. Als we een gemiddelde nemen van 150.000 sterfgevallen per jaar, dan sterven er per week 721 mensen in ons land aan hart- en vaatziekten.

Dus, per week 860 kankerdoden en 721 hartziektedoden en tot nu 132 extra doden per week boven het normale aantal.

Als we de Europese cijfers bekijken, dan zien we iets vergelijkbaars. Een korte heftige piek, nauwelijks hoger dan in 2018 en nu alweer heel snel op weg richting normaal.

xxx

Conclusie is dan ook dat het op geen enkele manier te rechtvaardigen is om de complete economie te slopen wat onder de streep veel meer schade en waarschijnlijk ook doden zal veroorzaken. Het argument dat uiteraard ter verdediging zal worden aangevoerd is dat als we alle maatregelen niet hadden genomen er veel meer doden zouden zijn geweest.

En dat is natuurlijk nog maar de grote vraag, want als je kijkt naar een land als Zweden waar alles normaal doordraait en mensen alleen wat basisregels volgen om een besmetting te voorkomen, dan zie je dat het heel weinig verschil maakt. Dr Erickson spreekt in de onderstaande video ook hierover. Hij vergelijkt Noorwegen die een lockdown heeft opgelegd, met Zweden wat ernaast ligt en wat nauwelijks maatregelen nam. Hij komt tot dezelfde conclusie als in ons vergelijk van Zweden met Nederland, dat het nauwelijks verschil maakt.

Zweden heeft ruim 10 miljoen inwoners en heeft tot nu toe 2021 doden gemeld. Alhoewel Nederland niet het dubbele aantal inwoners heeft, heeft het wel meer dan het dubbele aantal doden vergeleken met Zweden. Verhoudingsgewijs hebben wij dus veel meer corona doden ondanks onze lockdown maatregelen dan Zweden wat nauwelijks iets deed.

De conclusie die beide artsen trekken is dat het niet anders kan dan dat er iets anders speelt dan wat ons wordt verteld. Ze gaan daar verder niet op in en beperken zich tot hun vakgebied en de statistieken die zij uit hun dagelijkse praktijk met patiënten verkrijgen. Al laat Dr Erickson zich kort na het interview in de laatste paar minuten van de video een paar andere waarheden en statistieken ontvallen van buiten zijn vakgebied, die boekdelen spreken. Als zelfs zij nu al de conclusie trekken dat wat ze zien gebeuren rond het coronavirus opvallend is en bijzonder inconsistent; "het klopt absoluut niet met hoe wij geleerd hebben en gewend zijn om met virussen om te gaan".

Laten we hopen en bidden dat we met z'n allen de definitieve uitrol van de New World Order weten te voorkomen, dat er veel meer artsen zoals deze twee hun bevindingen eerlijk zullen delen met het publiek en dat later Rutte en zijn mede samenzweerders en landverraders voor het volk terecht zullen staan in de volkstribunalen die in dat geval ongetwijfeld zullen worden gehouden.