Alarm, kabinet komt met wet om burgerrechten weg te halen

Op dit moment laat het land zich braaf op- en uitsluiten, omdat men nog steeds doodsbang is voor het virus.

Wat men niet beseft, is dat er geen enkele wettelijke grondslag is voor de genomen maatregelen, maar dat gaat nu snel anders worden.Wij hebben een grondwet in ons land en die is belangrijk, want daarin zijn een aantal heel belangrijke regels vastgelegd om de rechten van burgers te beschermen. Nu is die bescherming ook maar beperkt, want je kunt in ons land de grondwet omzeilen door wetten aan te nemen die zeggen dat je op bepaalde punten de grondwet mag negeren.

Zoals bijvoorbeeld het recht op onaantastbaarheid van het eigen lichaam dat vastligt in artikel 11 van de grondwet:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

En dit betekent dat wanneer de overheid een wet er doorheen jaagt die vaccinaties tegen het coronavirus verplicht maakt, je de grondwet als bescherming kunt vergeten. Eigenlijk is het geen bescherming wat er in de grondwet staat, maar carte blanche voor een overheid om over jouw lichaam te kunnen beschikken. Het enige wat ze daarvoor nodig hebben is een goedgekeurde wet in de Tweede en Eerste Kamer en jouw lichaam is van hen.

Het enige dat ervoor nodig is om dit soort wetten er doorheen te jagen is de juiste crisis. En die hebben we toevalligerwijze net voor handen. Je kunt gerust zeggen de grootste crisis sinds de Tweede Oorlog.

Het is een illusie om te denken dat deze crisis weg gaat, want deze komt als een godsgeschenk voor de machthebbers, want nu kunnen ze er dingen doorheen drammen die ze anders nooit voor elkaar zouden krijgen. Zoals het volledig buitenspel zetten van de grondwet bijvoorbeeld.

Het volgende is te lezen bij NRC:

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC.

De nieuwe wet moet een einde maken aan de, volgens juristen, ‘onhoudbare’, ‘ondemocratische’ en ‘ongrondwettelijke’ noodverordeningen. De daarin vastgelegde maatregelen als het verbod op groepsvorming zonder anderhalve meter afstand te houden, raken de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs. En dat de politie te volle huizen binnengaat, schendt het recht op de persoonlijke levenssfeer.

Ingaan tegen de Grondwet is alleen toegestaan als het wettelijk is vastgelegd – dat is bij de noodverordeningen niet het geval. De nieuwe wet moet dat beter regelen, waardoor burgerrechten (tijdelijk) ingeperkt kunnen worden. Dat kan betekenen dat burgers makkelijker gestraft kunnen worden als ze maatregelen niet opvolgen.

Let op het woord tijdelijk tussen haakjes. Het gaat met dit soort wetten net zoals met het kwartje van Kok of de tijdelijke crisismaatregel die nu BTW heet, als ze er eenmaal zijn, gaan ze niet meer weg.

Het kabinet zal de komende weken op een onvoorstelbare manier misbruik maken van de angst onder de bevolking om spoedwetten er doorheen te jagen, waar de rechten van burgers zoals die in de grondwet liggen vastgelegd, worden ‘’overruled’’ door de nieuwe wetten.

Dit heeft niets (meer) met een crisis te maken, maar alles met een walgelijke manier om de burgers te beroven van hun burgerrechten. Andere landen hebben tijdelijk de noodtoestand uitgeroepen om bepaalde maatregelen te kunnen doorvoeren. Met een noodtoestand verliest ook de burger zijn of haar normale rechten, maar dat heeft in ieder geval nog een tijdelijk karakter. Als op een gegeven moment de conditie die de noodtoestand waarborgde is verdwenen, dan verdwijnen ook de beperkingen.

In ons land is niet de noodtoestand uitgeroepen:

Het ministerie van Justitie en Veiligheid besloot begin maart geen gebruik te maken van die wet. Brouwer: „Zo’n noodtoestand zorgt mogelijk voor paniek, Nederland wil het graag laagdrempelig houden.”

Het is de zoveelste geniepige streek van een onbetrouwbare overheid, want wat ze nu gaan doen is vele malen meer ingrijpend en zullen alle krankzinnige maatregelen die ze opleggen aan de gemeenschap wet worden.

Een wet die zal blijven en nooit meer weg zal gaan. Iedere keer als iemand gaat komen met de opmerking dat die wet nu overbodig is geworden, zal er een nieuwe reden worden verzonnen om dat niet te laten gebeuren.

Dit is alarmcode rood. Verspreidt dit bericht en alarmeer alles en iedereen die je kent, want als ze wegkomen met deze spoedwet, dan zijn wij letterlijk ten dode opgeschreven en ‘’vee’’ geworden in handen van Rutte en consorten.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl