Overheid veroorzaakt meer doden dan coronavirus

“Zie je wat voor wereld wij creëren?” Dat waren de woorden van George Orwell, de man die in zijn boek 1984 de maatschappij beschreef waar wij nu in terechtgekomen zijn.

Orwell omschreef die wereld als een wereld van angst en verraad, van vertrappen en vertrapt worden.De dood is voor eenieder een gegeven en wat wij nu doen in de opgedrongen anderhalve meter maatschappij is ons verbergen voor het leven zelf. Dat opdringen van die anderhalve meter idioterie komt dan ook niet voort uit de wens mensen te willen redden, maar uit een moedwillig veroorzaakte crisis teneinde autoriteiten nog veel meer macht te geven.

Er wordt ons verteld door tirannieke heersers dat we moeten stoppen met ons normale leven, dat we weg moeten blijven bij onze dierbaren om zo een virus te stoppen. Zoals de auteur Gary D. Barnett stelt in een artikel: Dit is de hoogste vorm van deceptie en is alleen maar bedoeld om ons verder te verdelen, zodat zij hun duistere doelstellingen in de schaduw kunnen bereiken.

Hij schrijft onder andere verder:

Wij zijn vergeten in de huidige tijd van totale angst dat onze lichamen, niet onze overheden, ons verdedigingsmechanisme zijn tegen virale infecties. Misschien zal een enkeling door deze hoax leren dat bacteriën onze vrienden zijn.

Onze lichamen moeten juist worden blootgesteld aan bacteriën en virussen, omdat anders onze natuurlijke afweer tegen ziektes zal verdwijnen en het lichaam heel kwetsbaar zal worden voor iedere soort bacterie en virus. Het luisteren naar de politieke drammers is daarom ook heel slecht voor je gezondheid.

Coronavirussen vormen geen bedreiging voor mensen met een goed, sterk en normaal werkend immuunsysteem. Virussen gedijen niet in een dergelijk lichaam, hetgeen betekent dat deze mensen ook zelden ziek zijn.

Daar bovenop hebben mensen juist buitenlucht nodig en vooral ook zonneschijn. Naast de vitamine D door het zonlicht is het zaak om gezond (biologisch) te eten, wat aan lichaamsbeweging te doen en vooral ook om te ontspannen.

Wat betekent dat de bevelen van de overheid juist veel mensen de dood injagen. In plaats van de bevolking te beschermen, bereiken ze het tegenovergestelde en veroorzaken daarmee meer doden dan het covid-19 virus ooit voor elkaar zal krijgen.

Alle aanbevelingen en orders van de overheid om het virus te bestrijden zijn nadelig voor het leven en dit zal dan ook geen toeval zijn. Want, hoe meer doden kunnen worden toegeschreven aan dit vreselijke virus, des te meer macht kunnen zij grijpen.

Een heel belangrijke factor bij het helpen vermenigvuldigen van een virus is stress. Hoe meer stress aanwezig is, des te zwakker zal het immuunsysteem van mensen zijn. Als het immuunsysteem in actie moet komen om de mentale en fysieke symptomen van stress te bestrijden, zal er veel minder verdedigingscapaciteit beschikbaar zijn voor andere indringers.

Met andere woorden, mensen worden ziek simpelweg vanwege onnodige spaninngen, die juist (bewust) wordt veroorzaakt door de overheid in samenwerking met de mainstream media (MSM).

Andere gevolgen van de overheidsmaatregelen veroorzaken eveneens veel stress. Mensen die worden ontslagen, piekeren, isolatie, gebrek aan lichaamsbeweging, (zelf)opsluiting en gebrek aan menselijk contact veroorzaken allemaal extreme stress.

Als je dan ook nog eens met een masker op moet gaan lopen, veroorzaakt dit nog meer stress voor het lichaam door de gebrekkige luchttoevoer. En dit geldt dan zeker voor mensen die al een zwak immuunsysteem hebben.

En dan komt Barnett met het volgende:

De Amerikaanse CDC en andere experts bevelen aan dat ernstig zieke coronapatiënten behandeld worden met ventilatoren. Echter, in de praktijk blijkt dat deze behandeling vaak een averechts effect heeft en mensen erdoor sterven, zoals eerder ook al duidelijk gemaakt door Dr. Cameron Kyle-Sidell waarover wij eerder schreven.

Wat hij verder stelt is dat het gebruik van ventilatoren zoals die nu worden ingezet, misschien wel een averechts effect kunnen veroorzaken en zelfs schade aan de longen toebrengen.

Volgens Barnett sterft ongeveer 80 procent van de mensen bij wie ventilatoren worden gebruikt en hij vermoedt dan ook dat ook hier een andere agenda speelt. Hij vraagt zich af of ziekenhuizen misschien financieel worden beloond als ze ventilatoren gebruiken bij patiënten als een mogelijke manier om zo het aantal dodelijke slachtoffers op te schroeven. Op dezelfde manier als ze proberen bijna iedereen die overlijdt te bestempelen als een corona dode.

Waar het al met al op neerkomt is dat door de manier waarop de overheid is omgegaan met deze gefabriceerde “crisis” vele malen meer doden heeft veroorzaakt dan welk virus dan ook, als er überhaupt al sprake is van een virus.

Maar, het wordt erger, want het aantal doden dat de komende jaren nog zal volgen in een maatschappij waar mensen proberen zo goed mogelijk te overleven, zal nog vele malen groter zijn dan die door een al dan niet bestaand virus.

Van zelfmoorden tot geweld, honger en wanhoop, de bevolkingsreductie is van start gegaan en hoe.

De moraal van het verhaal is dat de overheid een veel grotere bedreiging voor ons is dan welk gevaar dan ook. Iets dat ook Friedrich Nietzsche heel goed had begrepen toen hij in Aldus sprak Zarathoestra schreef:

“De staat liegt met tongen van goed en kwaad en wat het ook zegt, het zijn leugens en wat het aan bezit heeft, is gestolen, alles wat het is, is nep, het bijt met gestolen tanden en het bijt vaak, het is gemeen tot het diepst van haar ingewanden”.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl