Het gaat goed met de strijd tegen 5G (video)

Nog nooit is er in ons land zoveel aandacht geweest voor 5G en het goede nieuws is dat ook binnen de mainstream steeds meer twijfel ontstaat over de veiligheid van dit netwerk.

En dat is goed nieuws, want afgezien van gezondheidsaspecten is 5G het middel dat voor burgers de definiteve digitale gevangenis gaat creëren.


We hebben deze week kunnen zien hoe de Stichting Stop5Gnl een kort geding heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen totdat onomstotelijk door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 5G niet schadelijk is voor mensen.

Zij zeggen onder andere het volgende:

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan.


Over ongeveer drie weken wordt de uitspraak van de rechter verwacht en ongeacht die uitspraak betekent dit kort geding dat er opeens toch veel aandacht ontstaat in mainstreamland over de vraag of 5G nu wel zo veilig is.

Het haatzaaiblog van Nederland, ook wel bekend als GeenStijl, vindt er het volgende van:

Het is wel duidelijk waarom die 5G-gekkies allemaal de incontinentiepamper volplassen uit angst voor corona, want na een goede griep zou het ledenbestand flink gedecimeerd worden en dan hebben ze geen mensen meer over om te zeiken over van alles en nog wat. Maar ja, nu die bejaarden toch maar thuis naar de geraniums zitten te turen, ze niemand hebben om hun Werther's aan uit te delen én iemand ze heeft uitgelegd hoe het internet werkt, stappen ze maar naar de rechter om 5G tegen te houden, wegens 'elektromagnetische velden' en 'gevaarlijke gevolgen van blootstelling'. Tegen wie eens een keer een rechtszaak aangespannen zou moeten worden, is deze boosaardige bende van Rummikub-spelers, complotdenkers en volslagen idioten, die met hun staatsgevaarlijke, ophitsende en provocerende prietpraat psychische patiënten aanzetten tot het in de fik zetten van zendmasten. Straks vallen er echt een keer doden en dan is ons het lachen om die recalcitrante mafketels met hun rolletjes aluminiumfolie wel vergaan.

Een geraffineerd stukje haatzaaien tegen ouderen en waar iedereen die het niet eens is met de uitrol van 5G wordt weggezet als een staatsgevaarlijke idioot die weer andere gekken aanzet tot het in brand steken van zendmasten.

Maar, gelukkig zijn er nu ook binnen mainstreamland steeds meer mensen die de logica inzien van het protesteren tegen het zonder gedegen wetenschappelijk onderzoek starten met 5G.

Bij het door de Telegraaf gehouden onderzoek onder haar lezers komen toch wel interessante en bemoedigende uitslagen tevoorschijn. Zo zegt de krant in haar intro dat de meeste stemmers het verzet tegen 5G niet terecht vinden. Dat klopt, want dat percentage is 47 procent, maar wat ze in dat intro dan weer niet vermelden is dat 44 procent het wel dégelijk terecht vindt. En dat is op zich een heel hoog percentage, want het is toch bijna de helft van de stemmers.

En het antwoord op de volgende vraag komt helemaal niet voor in het intro en dat is waarschijnlijk bewust gedaan, want die vraag luidt: “Denkt u dat de overheid de schadelijkheid van 5G straling voldoende heeft laten onderzoeken?” Maar liefst 52 procent van de ondervraagde lezers vindt dat dit niet het geval is.

Dat is meer dan bemoedigend en bewijst dat het eerder genoemde haatblog niet alleen bezig is met haatzaaien, maar de plank ook volkomen misslaat voor wat betreft de bezorgdheid van burgers. Het is de doorsnee bevolking die zich voor meer dan de helft zorgen maakt over de schadelijke gevolgen van 5G.

En volkomen terecht, want ondanks alle garanties van de overheid dat 5G veilig is, kunnen ze dat niet weten. En om dat aan te tonen hierna een klein deel uit een eerder artikel met een belangrijke video.

Sommigen in het Amerikaanse Congres beginnen nu ook een beetje wakker te worden, waaronder Senator Richard Blumenthal. Tijdens een hoorzitting van een commissie van de Senaat over de komende 5G uitrol, ondervroeg Blumenthal een aantal vertegenwoordigers van de telecom sector.

Hij legde uit dat hij al een tijdlang bezig was geweest om te kijken welke onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken er in opdracht van de industrie zouden zijn uitgevoerd met betrekking tot de veiligheid van 5G en dat hij helemaal niets heeft kunnen vinden.

Kijk, luister en huiver als je de antwoorden hoort van de telecomsector. Er is nog nooit zelfs maar één onderzoek uitgevoerd.
Naast de gezondheidsaspecten is er nog een andere hele goede reden om absoluut geen 5G te willen, want dit wordt het instrument waarmee ze digitale gevangenis zullen creëren.

Maak je geen enkele illusie dat als 5G komt je die gevangenis erbij krijgt en daarbij zullen mensen stap voor stap worden geïntegreerd met A.I. (kunstmatige intelligentie) waardoor de “jij” letterlijk van de kaart zal worden geveegd.

Meer informatie over straling:

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl