Belastingdienst geeft toe te discrimineren

Hoewel iedereen wist dat men binnen de belastingdienst wel degelijk discrimineerde, bleven ze het altijd keihard ontkennen.

Tot nu en dat roept natuurlijk de vraag op van: waarover liegen ze nog meer?Al jarenlang hebben we een situatie in ons land waarbij onschuldige mensen in het ongeluk zijn gestort door de belastingdienst en dan met name door de afdeling toeslagen. Hele boeken kunnen er inmiddels over worden geschreven, maar bij dat alles stond één ding vast.

En dat was dat de belastingdienst niet op basis van etnisch profileren (mooi woord voor discrimineren) zou bepalen wie er wel of niet slachtoffer zou worden. Die gedachte was te zot voor woorden, want de belastingdienst doet zoiets niet, was hun verdediging.

Tot nu.

Ruim 11.000 mensen met een dubbele nationaliteit zijn door de Belastingdienst strenger gecontroleerd dan andere Nederlanders. De tweede nationaliteit was een officieel selectiecriterium om te bepalen of er een verhoogde kans was op fraude.

De Belastingdienst bevestigt dit na onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. Het is voor het eerst dat wordt toegegeven dat tweede nationaliteit bij de fiscus een 'indicator' was en dat onderscheid is gemaakt tussen Nederlandse burgers. Tijdens de toeslagenaffaire was ophef ontstaan over welke persoonsgegevens de Belastingdienst en specifiek de afdeling Toeslagen gebruikt en wat daar precies mee werd gedaan.


Iedereen wist eigenlijk al dat er wel degelijk door de belastingdienst werd gediscrimineerd, maar nu na al die tijd geven ze het eindelijk toe. Na alle miskleunen die er aan de lopende band worden gemaakt, is dit uiteraard alsnog een extra klap in het gezicht van de slachtoffers.

Een aantal jaren geleden discrimineerde de belastingdienst openlijk. Dit was in 2012 toen ze daar een module hadden ontwikkeld die men gebruikte bij het vaststellen van bepaalde risico’s op fraude. In die module werden een aantal criteria ingebouwd en één daarvan was een dubbele nationaliteit. Wat niet bekend is, is of dit voor alle nationaliteiten gold of alleen voor sommige.

Voldeed iemand aan de criteria in de module, dan vonden extra controles plaats. Het opgeven van hoge aftrekposten was zo’n criterium, net zoals de dubbele nationaliteit.

Echter, de wet werd gewijzigd en vanaf 2015 mocht de belastingdienst niet langer de dubbele nationaliteit gebruiken bij hun risicoanalyse. Dit kon ook niet langer omdat vanaf dat moment in de basisregistratie personen ook niet meer werd bijgehouden of iemand een dubbele nationaliteit bezat.

Het enorme rotte appel binnen de belastingdienst is uiteraard de afdeling Toeslagen. Zij zijn ook degenen die voor de grote ellende hebben gezorgd bij de talloze mensen bij wie ze onterecht en medogenloos geld hebben teruggevorderd. Zij beschikten nog steeds wel over een bestand met daarin de gegevens over dubbele nationaliteit. Want nadat dit in 2015 was afgeschaft bleef de dienst toeslagen toegang houden tot de oude bestanden waarin nog wel de dubbele nationaliteit stond geregistreerd.

Maar, deze dienst blijft ook nu nog keihard ontkennen dat ze aan discriminatie zouden hebben gedaan.

Volgens de afdeling Toeslagen zou bij risicoselectie alléén zijn gekeken naar de vraag of iemand Nederlander was, niet naar tweede nationaliteit. "Maar we kunnen het nooit absoluut uitsluiten", aldus een woordvoerder.

Er is maar één conclusie mogelijk in dit alles en die is dat de afdeling Toeslagen binnen de belastingdienst een criminele organisatie is. Ze opereert als een soort zelfstandige mafia en ongeacht hoeveel slachtoffers ze ook maken, ze lijken ongenaakbaar.

De politiek sputtert een beetje en zegt dat dit soort dingen niet mogen gebeuren, maar de afdeling Toeslagen blijft gewoon doorgaan met wat ze deden en niemand doet ze wat.

Het zijn altijd anonieme personen die zich verbergen achter afgeschermde telefoonnummers, op locaties waarvan niemand weet waar ze precies uithangen. Ze kunnen ervoor zorgen dat 1.000 mensen uit wanhoop zelfmoord plegen, maar de schuldige ambtenaar vind je nooit want die zit veilig in de afgeschermde belastingdienstjungle.

Het wordt hoog tijd om eindelijk die anonieme ambtenaren duidelijk in beeld te krijgen en ze te confronteren met hun slachtoffers.

Een soort Neurenberg tribunaal maar dit keer voor ambtenaren van de afdeling Toeslagen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl