Groot deel bevolking niet vatbaar voor coronavirus volgens Britse professor

Karl Friston, covid-19 Er zou een soort Neurenberg tribunaal moeten komen voor hen die voor onnoemelijke ellende hebben gezorgd door hun absurde paniek berichten over het coronavirus.

Nu blijkt volgens een gerenommeerde Britse professor dat misschien tot wel 80 procent van de bevolking niet vatbaar is voor covid-19.Nog nooit is ons volk zoveel angst aangepraat als de afgelopen maanden. Hel en verdoemenis wachtte ons als we niet precies deden wat de overheid ons opdroeg aan krankzinnige maatregelen. Die maatregelen waren nodig, want anders zou het vreselijke coronavirus ons allemaal gaan treffen.

Onze premier liep voorop in het angstzaaien:

Nederland staat voor een enorme opgave in de strijd tegen het coronavirus. "Ik heb geen gemakkelijke boodschap. De realiteit is dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven", zei premier Mark Rutte maandagavond in een toespraak. "Een groot deel van de Nederlandse bevolking zal besmet raken met het virus."

Hij had waarschijnlijk het kunstje afgekeken bij Angela Merkel:

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat 60 tot 70 procent van de Duitse bevolking besmet kan raken met het coronavirus. Dat komt neer op bijna zestig miljoen mensen. De bondskanselier roept op tot solidariteit en gezond verstand om de uitbraak van het coronavirus in te dammen, nu ook een derde persoon in Duitsland aan het coronavirus is overleden.

De werkelijkheid is inmiddels dat het werkelijke (zeer opgeblazen) dodental op ongeveer twee derde ligt van een fikse griepepidemie. Desondanks werd er ook deze week weer flink paniek gezaaid, want groepsimmuniteit zou ver weg zijn en alleen een vaccin kan ons redden.

En nu is daar de Britse neurowetenschapper professor Karl Friston, die compleet gehakt maakt van alle bovenstaande paniekberichten door te stellen dat misschien tot wel 80 procent van de Britse bevolking helemaal niet vatbaar is voor dit virus.

Professor Friston is vooral gespecialiseerd in het maken van computermodellen, gebaseerd op zijn enorme kennis en ervaring en hij wordt door Science Magazine dan ook als mondiaal het meest invloedrijk op het gebied van neurowetenschappen genoemd. Tot voor kort hield hij zich vooral bezig met analyse en het maken van computermodellen op basis van statistische gegevens voor het begrijpen van hersenschade. Deze succesvolle techniek heeft hij nu toegepast op covid-19 en komt tot de conclusie dat heel veel mensen nooit iets zullen merken van het virus.

Friston zegt dat de mate waarin inwoners van een bepaald land wel of niet besmet raken weinig te maken heeft met alle maatregelen zoals die door overheden worden genomen, maar meer met de samenstelling van een bepaald volk .

Zo zijn er in Duitsland bijvoorbeeld aanzienlijk minder gevallen dan in Groot Brittannië en dit komt doordat het deel van de bevolking dat vatbaar is voor het virus in Groot Brittannië groter is dan in Duitsland.

Feit is dat de vatbaarheid in geen enkel land 100 procent is en volgens Friston is dat in het ergste geval 50 procent. Maar zelfs dit percentage zal in de praktijk veel lager uitvallen. Het zal misschien niet hoger zijn dan zo’n 20 procent van de bevolking die vatbaar is voor het virus. Dit betekent dan weer dat 80 procent nooit iets zal merken.

Dan kom je natuurlijk op de vraag waarom in het ene land de groep vatbare mensen groter is dan in het andere en daar is op dit moment geen eenduidig antwoord op te vinden.

Of het nu genetisch bepaald is of geografisch of door een andere oorzaak, Friston stelt dat het primair niet te maken heeft met de genomen overheidsmaatregelen. Wat hij zegt, is, dat als we weten waarom het ene volk meer vatbaar is voor dit virus dan het andere, we dan de sleutel hebben om te begrijpen wat er gebeurt.

Professor Friston is voorzichtig in hoe hij een en ander formuleert en dat is begrijpelijk, want als blijkt dat hij gelijk heeft, dan heeft dit uiteraard enorme consequenties voor de door de overheid gedroomde "nieuwe werkelijkheid" maatschappij.

Wat professor Friston zegt is dat de wetenschappelijke modellen die zijn gemaakt en waarop de hele wereld in lockdown is gegaan, zijn gebaseerd op foutieve wetenschap. De modellen die zeiden dat als de overheden niet snel maatregelen zouden nemen, het virus zich zo goed als onder de hele bevolking zou verspreiden en tot wel 1 procent van hen zou kunnen sterven.

Dat wat Friston zegt komt aardig overeen met hetgeen eerder is vastgesteld met betrekking tot zaken zoals de ACE-2 receptor. Deze receptor die bij sommige mensen in grotere aantallen aanwezig is dan bij anderen en hen met méér van deze receptoren ontvankelijker maakt voor besmetting.

Mensen die van nature relatief veel van die ACE-2 receptoren hebben is de Aziatische bevolking en mensen die medicijnen gebruiken die gerelateerd zijn aan hart- en vaatziekten en bloeddrukproblemen. Medicijnen die er juist voor moeten zorgen dat het lichaam meer ACE-2 receptoren aanmaakt, zoals we schreven in een eerder artikel.

Mensen die al ziek en verzwakt zijn, want zij slikken de medicijnen die deze hogere aantallen ACE2 receptoren veroorzaken(!)

Mensen met een hartziekte, hoge bloeddruk en/of diabetes slikken vaak medicijnen die ACE remmers worden genoemd en het is dit soort medicijnen wat het gehalte ACE2 in de cellen verhoogd. Ze hebben dit gedaan volgens cardioloog professor Leonard Hofstra, omdat de ACE2 receptor een stof aanmaakt die goed is voor het hart en de bloeddruk verlaagt.

Hij zegt dat het coronavirus op een geniepige manier misbruik maakt van het bloeddruk verlagend systeem.

Al met al betekent dit, dat als datgene wat professor Friston zegt inderdaad klopt, verreweg het grootste deel van de bevolking zich geen enkele zorgen hoeft te maken. Iets dat Friston niet zegt, maar wij wel, is dat de groep die wél voorzichtiger moet zijn, de mensen zijn die die allerlei medicijnen slikken.De moraal van het viraal: Maak je geen zorgen om het virus, leef normaal, eet zo gezond mogelijk (biologisch), versterk je immuunsysteem waar nodig en reinig het systeem regelmatig van afvalstoffen. Bovenal, indien mogelijk, stop met farmaceutische medicijnen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl