voedsel, tekort, hongersnoodNormaal denkende mensen kijken verbijsterd naar het nieuws waar de comissie Remkes korte metten maakt met het stikstofbeleid van het kabinet.

Een stikstofbeleid dat niets te maken heeft met gezond verstand, maar alles met de geplande hongersnoden op de wereld.
Onlangs schreven wij het volgende over de situatie in Amerika:

Veel Amerikanen lijden honger en dat komt niet doordat er primair een gebrek aan voedsel is. Eén op de vier tot voor kort nog werkende Amerikanen heeft inmiddels een werkeloosheidsuitkering aangevraagd en de rijen bij de voedselbanken worden iedere dag langer. Tegelijkertijd ploegen boeren gezonde gewassen onder de aarde, laten hun vee afmaken, vernietigen verse producten, slaan eieren kapot en dumpen hun melk.

Volgens een artikel op Natural News waarschuwen Amerikaanse overheidsinstanties nu voor een nieuwe pandemie en wel die van wereldwijde hongersnood. Mensen vragen zich dan ook uiteraard af hoe het kan dat boeren gezond voedsel vernietigen, terwijl de bevolking honger lijdt.

In Amerika gebeurt hetzelfde als wat je bij ons ziet. Heel veel mensen die in de voedselindustrie werken, blijken opeens besmet met het coronavirus. Net zoals bij ons zijn het ook in Amerika vooral slagerijen die het moeten ontgelden, waarbij in Amerika bovendien nog heel veel landarbeiders positief testen op het virus.

Gevolg is dat voedselproducerende bedrijven zich aan de strenge afstandsregels moeten houden en dus minder zullen produceren. Daar waar nu genoeg werd geproduceerd om iedereen te kunnen voorzien, zal dat straks niet meer het geval zijn, met ook weer als gevolg dat voedselprijzen astronomisch zullen stijgen.

En toen kwam de Commissie Remkes:

Ruim een jaar nadat de Raad van State rigoureus een streep zette door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) presenteerde het Adviescollege Stikstofproblematiek vanmiddag voorstellen om de stikstofcrisis definitief op te lossen. Die zijn hard nodig, want de onlangs door het kabinet bekendgemaakte stikstofplannen zijn veel te vrijblijvend, stelt voorzitter Johan Remkes. ,,De belangrijkste problemen blijven daardoor onopgelost.”

Dat betekent dat de agrarische sector de stikstofuitstoot nog veel verder zal moeten terugdringen dan het kabinet nu voor ogen staat. Met alleen maar vrijwillige regelingen lukt dat niet, benadrukt hij. ,,Soms is het nodig om gericht bedrijven uit te kopen die in de buurt van natuurgebieden voor de meeste uitstoot zorgen.”

Mensen die proberen enige logica te ontdekken komen met het volgende zoals bij GeenStijl:

700.000 mensen zonder werk
Huizenprijzen going down met 10 procent
Sterkste krimp in jaren
ZZP-ers & flexwerkers in de goot
Omvallende bouwbedrijven
Big Brother terug op TV
Diepste recessie sinds WOII
Thuiswerkende kamerleden met een reisvergoeding
Plunderingen in Tilburg
Bijna helft bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven
14-jarig tuig met een machete in Rotterdam
Nieuwe Revu deaud
Nederland aan vooravond burgeroorlog En dan BOEREN ONTEIGENEN om een beetje ganzenpoep?
Die aardappels gaan we nog heel hard nodig hebben.

Dan hebben we het nog niet eens over de biomassa centrales (lees: verbranding van gekapte bomen) die nu overal als paddenstoelen uit de grond schieten met enorme subsidies van de overheid.

In Nederland staan binnen een paar jaar liefst 628 biomassa-installaties, blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Daarvoor heeft de overheid 11,4 miljard euro subsidie toegekend. Het kabinet beschouwt biomassa als een belangrijke duurzame energiebron die de komende jaren nodig is om de klimaatdoelen te halen en de gaskraan in Groningen dicht te kunnen draaien. Zo worden de grote kolencentrales in Geertruidenberg en Eemshaven momenteel omgebouwd tot biomassacentrales.

En wat doen die biomassacentrales met stikstof?:

De ‘duurzame’ brandstof biomassa leidt zelfs tot meer uitstoot dan het vervuilende steenkool. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het kabinet. Elektriciteit opwekken door hout te verbranden in een biomassacentrale levert 20 procent meer stikstof, fijnstof en broeikasgas op dan stroom uit een kolencentrale.

Zoals we eerder schreven is er een ongekende aandacht voor mensen die in de voedselindustrie werkzaam zijn en blijken velen van hen "opeens besmet" te zijn met corona. De voedselbedrijven (waaronder ook slachterijen), inclusief boeren, die niet worden platgelegd door het virus, worden platgelegd door verstikkende stikstofmaatregelen.

Het virus zorgt er bovendien voor dat er geen massale protestacties meer in Den Haag zullen plaatsvinden van boeren, want het handige virus zorgt ervoor dat als ze willen protesteren er dertig boeren in een cirkel op het Malieveld mogen gaan zitten, zonder trekker, want die stoot teveel stikstof uit en dat is belastend voor het milieu.

Het gecombineerde effect van een periode van minimale zonneactiviteit, verstikkende klimaatregelen en de gevolgen van "het virus" zal ervoor zorgen dat er steeds minder voedsel op aarde beschikbaar komt. De voedselprijzen zullen in rap tempo stijgen en met de grootste economische depressie ooit uit de menselijke geschiedenis zullen de rijen bij de voedselbanken langer en langer worden.Voedselbanken die later zullen worden aangevuld met gaarkeukens van de overheid en burgers die zich afvragen hoe de wereld ooit in een dergelijke situatie terecht is gekomen. De Jackson Illuminati kaarten voorspelden het in ieder geval lang genoeg van te voren.

wereldijde hongersnood Illuminati kaarten