nederland protesteert coronawetDe overheid heeft haast want nog deze maand willen zij de beruchte coronawet die van nog enigszins vrije mensen gedresseerde apen maakt, door het parlement loodsen.

Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week verklaart dat maatregelen zoals die in de voorgestelde coronawet, geen enkel effect hebben. Sinds de Tweede Wereldoorlog is ons land niet in groter gevaar geweest dan op dit moment. De dreigende coronawet maakt een eind aan je leven als nog enigszins vrije burger en mag onder geen beding worden aangenomen door het parlement.

Een week geleden schreven wij over deze wet volgende:

Laat het inzinken wat hierboven staat. De overheid wil zichzelf de macht geven om te zorgen dat je nooit meer legaal binnen anderhalve meter afstand van iemand komt. Dat, wanneer Den Haag fluit, je wettelijk verplicht bent om jezelf te muilkorven.

De wet die wordt verkocht als een tijdelijk iets zal natuurlijk niet tijdelijk zijn. Voorbeelden te over zoals bijvoorbeeld het inmiddels iconische kwartje van Kok. Ze zullen er een termijn aanplakken om burgers te misleiden en vlak voordat de termijn afloopt zal er helaas een tweede, derde of vierde coronagolf passeren.

Zoals we eerder schreven, de overheid gaat NOOIT OF TE NIMMER de macht die ze heeft met die anderhalve meter weer prijsgeven.

Gelukkig schijnt dit besef ook door te dringen bij het grootste deel van de bevolking, want uit een door de Telegraaf gehouden enquête onder haar lezers, blijkt dat maar liefst 85 procent van de ondervraagden faliekant tegen deze wet is en slechts 13 procent is voorstander.

Ook de redenen waarom die mensen opgaven klinken bemoedigend:

Veruit de meesten denken dat de overheid misbruik gaat maken van bepalingen uit de wet. Bijna niemand vindt verder dat grondrechten moeten wijken voor de volksgezondheid. ,,Gezien de huidige ontwikkelingen van de verspreiding van virus is dit een buitenproportionele aantasting van onze grondrechten”, luidt een reactie.

Een ander aspect van de wet is dat burgers geen gelijk bij de rechter kunnen halen, als maatregelen worden uitgevaardigd. Veruit de meesten vinden dat onaanvaardbaar, ook al gebeurt dit met het oog op de volksgezondheid. ,,De rechterlijke macht en de burgers buitenspel zetten, is de eerste stap naar de dictatuur”, zo meent een respondent.

Los van het feit dat deze wet onze vrijheden wegneemt, blijkt ook nog uit een recente mededeling van niemand minder dan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat de door de overheid genomen maatregelen volkomen zinloos zijn.

Gisteren heeft de omstreden WHO de belangrijkste reden voor de wereldwijde lockdowns en geplande vaccinaties compleet onderuit gehaald, door te verklaren dat Covid-19 zich vrijwel nooit via asymptomatische dragers verspreidt. ‘Van de data die we hebben lijkt het nog steeds zeldzaam dan een asymptomatisch persoon daadwerkelijk een tweede persoon kan besmetten,’ verklaarde dr. Maria Van Kerkhove, hoofd van de afdeling opkomende / actuele ziektes, op het hoofdkwartier in Genève. ‘Het is zeer zeldzaam.’ Asymptomatische verspreiding was de kernreden waarom er wereldwijd lockdowns, social distancing, gezichtsmaskers en volg-apps zijn (of nog worden) ingevoerd, en dat werd gebruikt voor aankondigingen dat de situatie pas weer normaal wordt als er een vaccin is.

Als de verspreiding van het coronavirus, dat qua aantallen doden nog steeds niet erger is dan een doorsnee seizoensgriep, inderdaad beperkt blijft tot mensen met symptomen, waardoor die eenvoudig te identificeren en af te zonderen zijn, dan is er geen enkele logische reden meer voor lockdowns, social distancing, gezichtsmaskers, volg-apps, en al helemaal niet voor –direct of indirect verplichte- vaccinaties.In het kader van bovenstaande is uiteraard het recent gelekte Duitse rapport ook heel belangrijk. Hierna een vertaalde samenvatting van Erick van Dijk (dank!).

Duitse ambtenaar lekt rapport dat corona-maatregelen veroordeelt als "een wereldwijd vals alarm." 

door Daniele Pozzati

De Duitse federale overheid en de mainstream media zijn bezig de schade te beperken na het lekken van een rapport vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat het gevestigde corona-verhaal in twijfel trekt.

Een aantal van de belangrijkste passages:
  • De mate van gevaar van COVID-19 werd overschat: het gevaar dat het nieuwe virus vormde was waarschijnlijk op geen enkel moment groter dan een normaal niveau.
  • Mensen die overlijden aan corona zijn in essentie degenen die statistisch gezien dit jaar zouden komen te overlijden, omdat ze het einde van hun leven hadden bereikt en hun verzwakte lichamen geen verzet meer hadden tegen algemene, alledaagse stressfactoren (waaronder de ongeveer 150 virussen momenteel in circulatie).
  • Wereldwijd, binnen een kwartaal, zijn er niet meer dan 250.000 doden geteld door COVID-19, vergeleken met de 1,5 miljoen (100 in Duitsland) tijdens de griepgolf van 2017/18.
  • Het is duidelijk dat het virus niet gevaarlijker is dan vele anderen. Er is geen bewijs dat dit meer was dan een vals alarm.
  • Een verwijt zou er zo uit kunnen zien: Tijdens de corona-crisis heeft de staat zichzelf getoond als één van de grootste verspreiders van nepnieuws.
Tot nu toe alles slecht. Maar het wordt nog erger.

Het rapport richt zich op de "veelvoudige en zware consequenties van de corona-maatregelen" en waarschuwt dat deze "ernstig" zijn.

Er overlijden meer mensen als gevolg van de door de staat opgelegde corona-maatregelen als door het virus.

De reden is een schandaal in de maak:

Het op corona gerichte Duitse gezondheidszorgsysteem stelt levensreddende operaties uit en vertraagt of vermindert behandelingen van niet corona-patiënten.

                            Berlijn in ontkenning. De wetenschappers vechten terug. 

In eerste instantie probeerde de regering het rapport af te doen als "een stuk van een werknemer," en de inhoud als "zijn eigen mening" - terwijl de journalisten de rijen sloten met de politici, geen vragen stelden.

Maar het 93 pagina's tellende rapport getiteld "Analyse van het crisismanagement" werd opgesteld door een wetenschappelijk panel, benoemd door de Minister van BiZa, en samengesteld door medisch experts van verschillende Duitse universiteiten.

Het rapport was het initiatief van een departement binnen BiZa genaamd KM4, belast met de "bescherming van kritieke infrastructuren."

Daar werk(te) ook de ambtenaar die klokkenluider werd, Stephen Kohn, en van daaruit lekte hij het rapport naar de media.

Tot zover Duitsland.

Gezien de snel veranderende publieke opinie en de feiten zoals die steeds meer naar buiten komen, heeft misschien het volgende ook een redelijke kans van slagen:

De mensen achter website viruswaanzin.nl zijn een kort geding tegen de Nederlandse overheid gestart om zo een einde te maken aan de opgelegde maatregelen in verband met het coronavirus. Het kort geding vindt plaats op 25 juni bij de rechtbank in Den Haag, zo bevestigt de rechtbank aan deze nieuwssite.

Achter de website viruswaanzin.nl gaan juridisch adviseur Jeroen Pols en Willem Engel schuil. Laatstgenoemde zegt biofarmaceutisch wetenschapper te zijn en stelt niets te begrijpen van de opgelegde maatregelen. ,,Elke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Met alles wat we inmiddels weten over het virus kan een weldenkend mens niet van mening blijven dat deze bizarre situatie nog langer noodzakelijk is. Gebleken is dat het coronavirus qua bedreiging voor de volksgezondheid niet sterk afwijkt van een gemiddelde griepgolf. Dat staat gewoon vast. Bovendien is de epidemie inmiddels voorbij.”

Voor hen die mee willen doen aan een petitie tegen deze wet kunnen hier terecht.

Vrijheid of slavernij? Wat zal het worden?

Tot slot een filmpje wat we kregen opgestuurd over de terrassen in Parijs die ook weer open zijn. Het zal premier Rutte deugd doen om te zien dat de Parijzenaars zich "keurig" aan de anderhalve meter houden :)