coronawet is new world orderHet maakt niet waar je kijkt, alles en iedereen heeft zware kritiek op de voorgenomen New World Order wet, in de volksmond coronawet genoemd.

Bij iedere enquête die je ziet, blijkt dat de overgrote meerderheid er tegen is en toch gaat die wet komen.We maken op dit moment echt een bizarre situatie meer in ons land, waarbij een wet die niemand wil er toch doorheen gedrukt gaat worden.

We hebben al eerder geschreven over de coronawet en dat deze natuurlijk totaal niets te maken heeft met het bestrijden van welk virus dan ook, maar alles met het weghalen van grondwetten bij burgers.

Iedereen waarschuwt dat deze wet de grondrechten van de burgers gaat weghalen en dat is iets dat niet mag gebeuren. Niemand heeft het recht onze grondrechten weg te halen en als iemand dat toch probeert dan is iedere actie om dat te voorkomen gerechtvaardigd. Onze vrijheid valt of staat met grondrechten en als een overheid daaraan probeert aan te tornen, dan moeten ze of links- of rechtsom verdwijnen.

De Nationale Ombudsman waarschuwt:

Een nieuwe spoedwet met maatregelen om het coronavirus te lijf te gaan, doet volgens de Nationale ombudsman inbreuk op de grondrechten van Nederlanders. ,,De gevolgen van deze wet zijn voor burgers, volwassen of kind, verstrekkend”, zegt ombudsman Reinier van Zutphen.

Zoals we in een eerder artikel schreven waarschuwt de Orde van Advocaten voor deze wet.

Nu komt daar de Raad voor de Rechtspraak bij en lees goed wat deze schrijft:

De Raad begrijpt dat het wetsvoorstel onder zeer grote tijds- en maatschappelijke druk tot stand is gekomen en onderschrijft het belang ervan. Maar omdat dit wetsvoorstel en de (nog onbekende) daarop gebaseerde regelgeving, beperkingen van grondrechten kunnen opleveren, is zorgvuldigheid geboden. Het gaat daarbij om grondrechten zoals het recht op privacy, family life, de vrijheid van vereniging, vergadering en betoging en de godsdienstvrijheid. De Raad mist in de toelichting bij het wetsvoorstel een uitgebreide toets aan de Grondwet en internationale (mensenrechten)verdragen. Vooral omdat nu nog onduidelijk is hoe lang de mogelijke inbreuk op deze grondrechten gaat duren.

Hierna een interessant interview (podcast, 20 minuten) met jurist en ondernemer Jeroen Sloendergt. Over wat de wet precies inhoudt en dat we voor 1 juli echt actie tegen het gedrocht moeten nemen als we een toekomst met nog wat vrijheden tegemoet willen zien. Doen we dat niet dan eindigen we over twee weken in een politiestaat.
Een wet die grondrechten ontneemt en die in strijd is met de mensenrechten kan zomaar worden aangenomen?

Niet alleen wordt er overal voor gewaarschuwd, uit enquêtes blijkt dat niemand iets van deze wet wil weten.

Hier het resultaat zelfs van een Telegraaf enquête is ondubbelzinnig.

coronawet enquête telegraaf

Hierna het resultaat van een enquête van de De Stentor.

coronawet enquête de stentor

Alles en iedereen waarschuwt voor deze wet en iedereen is faliekant tegen.

Waarom doet de overheid niet wat het volk wil en dat is deze wet en ook alle mogelijke varianten in de prullenbak gooien? Voor wie werkt het kabinet als het niet voor het volk is?

Het antwoord ligt zoals zo vaak voor de hand. De wereld heeft als grootste gezondheidsspecialist en vaccinatiepusher een computerprogrammeur, ons land heeft als Minister van Volksgezondheid een onderwijzer. 

Natuurlijk niets mis met die beroepen, maar als de programmeur en de onderwijzer zich volop bezighouden met de gezondheid van het volk en als ze beiden ook nog eens dol op vaccinaties zijn, dan is er wel iets mis. Voor wie niet weet wie de programmeur en de onderwijzer zijn, dat zijn Bill Gates en Hugo de Jonge. De laatste heeft onlangs een mega order getekend voor niet werkende vaccins. En uit een commentaar dat we tegenkwamen bij Geenstijl blijken er interessante verbanden te zijn en toont het wederom aan dat belangenverstrengeling daadwerkelijk symptomatisch is in onze politieke arena.

Hugo de Jonge, die gisteren een contract van de corona vaccins heeft ondertekend heeft een broer, genaamd Marien de Jonge. Kun je je nog herinneren dat Nederland in Afghanistan is binnengevallen? Toen was Jan-Peter Balkenende de premier. Zijn broer, Roland Balkenende zat in de olie pijpleidingen en kreeg een fantastische baan, toen het land werd binnengevallen, gesloopt en weder opgebouwd.

Als je kijkt naar de broer van Hugo, dan heeft hij gewerkt voor Merck. Merck is de grootste vaccinfabrikant ter wereld. De grootste aandeelhouder daarvan is Bill Gates. Hij is ook voorzitter van de KNVM, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie. De grote sponsor daarvan is BD, Becton Dickinson.

Dat is ook zo'n Pharma reus die miljarden verdiend over de ruggen van zieken en lijken. En wie is daar weer de partner van? Uiteraard de Bill and Melinda Gates Foundation. Onder het mom van genezing werken ze beiden samen aan het steriliseren van vrouwen of het doden van kinderen middels vaccinaties.

Marien werkt als professor aan het Radboud ziekenhuis. En wie sponsort het Radboud al jaren voor allerlei projecten met name rondom vaccins? Juist, Bill Gates. Hij heeft inmiddels al miljoenen geschonken aan het Radboud, zal Marien hier en daar ook eens een duit in het zakje doen, als hij de duivel dient?

Dus tja, het wereldje is zo klein. Onder het mom van "De Wetenschap" en "Goede Bedoelingen" een geheime oorlog tegen het menselijk leven verklaren. Waarom laten wij ons zo vernederen, zo bang maken en zo verwijderen van onszelf en elkaar, door deze mensen?

Marien de Jonge: "My expertise is mainly in the field of vaccine development." 

De coronawet moet onder andere de mensen gevangen houden totdat de "bevrijding" komt in de vorm van een vaccin. Laat het niet gebeuren!

Mainstream of alternatief, links of rechts, zwart of wit of bruin of geel of pimpelpaars, moslim, jood, christen of praktiserend heiden, allemaal zijn we tegen slavernij. Laten we ons nu anno 2020 opnieuw slaaf maken?

Laten wij ons als volk nu voor één keer met elkaar verenigen en een voortijdig einde maken aan een wet die van ons slaven zal maken, voor altijd.

maak een eind aan de tirannie