daders van ritueel misbruik worden beschermdHet maakt niet uit hoeveel slachtoffers naar buiten komen met hartverscheurende verhalen over ritueel misbruik, de doofpot is hun uiteindelijke lot.

Er worden commissies in het leven geroepen en speciale afdelingen bij de politie en het resultaat is altijd dat de daders worden beschermd. Afgelopen weken is de VPRO wederom in het nieuws geweest met een Argos uitzending over ritueel misbruik. Dit, eigenlijk als opvolger van een eerdere uitzending in 2018 over onder andere het meisje Lisa, waarover wij eerder een artikel schreven.

Vorig jaar april startte Argos een onderzoek onder slachtoffers van georganiseerd seksueel misbruik. Meer dan tweehonderd mensen deelden hun verhaal via een online vragenlijst, die met behulp van verschillende experts is opgesteld. Deelnemers spreken openhartig over misbruik op sportclubs en internaten, over loverboys en sekten. Een deel van die verhalen leidde al tot een reeks ▾uitzendingen. Bij een ander deel hadden wij aanvankelijk de neiging de verklaringen aan de kant te schuiven. Te controversieel, te ongeloofwaardig.  

Honderdveertig van de verhalen zouden - als de aangevers zich bij de politie melden - het stempel ‘rituele kenmerken’ krijgen. Dat is seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol spelen. Satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s.  

Het is in Nederland zo geregeld dat aangiftes met rituele kenmerken in een vroeg stadium moeten worden doorgestuurd naar de LEBZ – De Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken van de politie. Het doel van de LEBZ is om valse beschuldigingen te voorkomen. Ze stellen dat noch in Nederland, noch elders in de wereld ooit bewijs is gevonden voor Ritueel Misbruik.  Onder rechtspsychologen is de opvatting dominant dat de gruwelijke herinneringen van slachtoffers niet authentiek zijn, maar worden aangepraat in therapie. 

Voor wie de radiouitzending nog niet heeft gehoord, kan dat hier doen

Als je die uitzending beluistert, dan val je bijna van je stoel. Niet alleen door de verhalen, maar vooral door de manier waarop alle gevallen van seksueel misbruik stuk voor stuk nooit leiden tot enige vervolging.

Dat lijkt misschien vreemd, maar zoals we weten uit de lange Joris Demmink geschiedenis gaan politie en jusitie lettelijk over lijken om hooggeplaatse misbruikers te beschermen.

De speciale eenheid van de politie die is opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik, heeft helemaal niet als doel om daders te vervolgens, maar om deze te beschermen.

Hulpverleners zijn kritisch over de houding van Nederlandse opsporingsinstanties. Aangiftes van misbruik met 'rituele kenmerken' komen terecht bij de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, LEBZ. Die wil vooral 'onjuiste beschuldigingen van seksueel misbruik herkennen om onterecht beschuldigden te beschermen tegen vervolging' en neemt daarmee volgens critici de slachtoffers niet serieus.

De afgelopen zeven jaar heeft de LEBZ maar drie zaken met mogelijk ritueel misbruik beoordeeld. Sinds de oprichting van de expertisegroep in 1999 heeft niet een aangifte geleid tot een strafzaak. De LEBZ laat weten zich niet in het beeld te herkennen en aangiften met aspecten van ritueel misbruik wel degelijk serieus te nemen. 'Wel wijzen we erop dat het in opsporingsonderzoeken, en zodoende ook in het werk van de LEBZ, gaat om waarheidsvinding, feiten en bewijzen. De focus ligt op het onderzoeken van de objectieve werkelijkheid'.

Zoals je in Argos uitzending kunt horen worden er soms onderzoekscommissies in het leven geroepen, die net als de LEBZ als doel hebben om de daders te beschermen. Ze komen nooit tot concrete conclusies, altijd wazige uitspraken en dan hebben ze het lef om nu het volgende te zeggen:

Er moet nieuw onderzoek komen naar ritueel misbruik in Nederland. Dat zegt de voormalig voorzitter van de werkgroep Ritueel Misbruik, oud-advocaat generaal Joost Hulsenbek in het NPO Radio1-programma Argos. "Vaststaat dat mensen die met deze verhalen komen ernstig geleden hebben en geholpen dienen te worden."

Na jaren zal een dergelijke groep opnieuw tot de conclusie komen dat er geen bewijs is, dat de slachtoffers zich dit allemaal hebben ingebeeld vanwege eerdere trauma's bla bla bla.

Feit is dat er talloze slachtoffers nu naar voren zijn gekomen met hun verhaal. Ze worden geloofd door klinisch psychologen die ze behandelen, maar niet door politie en justitie. Sterker nog, de zogenaamde slachtoffers zullen wel samenspannen met hun behandelaars om onschuldige mensen te beschuldigen van van alles en nog wat.

Duidelijk is dat ons rechtssysteem volkomen verrot is en dat politie en justitie er zijn voor de sadistische rituele misbruikers. Als we niet meer kunnen vertrouwen op ons rechtssysteem, welke middelen zijn er dan nog om (kleine) kinderen te beschermen?

De politiek is net zo door en door verrot als politie en justitie, dus ook daar hoef je geen heil van te verwachten, met weer een nieuwe commissie onder voorzitterschap van een satanisch  ritueel misbruiker die "onafhankelijk" onderzoek zal doen.

Een lezer stuurt het volgende bericht (dank!):

Ik heb u net een mailtje gestuurd. Naar aanleiding daarvan wil ik u ook nog attenderen op het filmpje van Human onder het radio fragment. Het is van Sanne Terlingen. Zij geeft ook aan dat dit onderzoeken gelijk staat aan 'journalistieke zelfmoord'. Dit wordt al meer dan 30 jaar in de doofpot gestopt!

Dit soort praktijken wordt in feite al eeuwenlang in de doofpot gestopt en zolang het volk blijft vasthouden aan het huidige systeem met psychopatische en corrupte overheden die politie en justitie opdracht geven om elke rituele misbruikzaak in de doofpot te houden, zal er niets veranderen.

Al in 1989 kwam het hierna volgende slachtoffer van ritueel misbruik op televisie met een schokkend verhaal in één van de meest bekeken televisieprogramma's ter wereld, zoals wij in een eerder artikel schreven. Maar, sinds die tijd is er niets verbeterd en is het satanisch ritueel misbruik in plaats van minder alleen maar meer geworden.

In een eerder artikel noemen wij de leden van Sabbateans, ook wel Frankists genoemd, aanbidders van de Babylonische god Baäl. Satanisme en kinderoffers zijn normale onderdelen van hun bestaan.

We gaan even terug naar 1989 toen de toen 29-jarige Vicky Polin verscheen in de Oprah Winfrey show. Vicky werd omschreven als "a nice Jewish girl" en in die show vertelt ze dat haar familie onderdeel uitmaakt van een satanische sekte die terugvoert naar rond 1700.

Voor het oog van de wereld is het een heel respectabele familie, bestaande uit artsen, advocaten, hoge politiefunctionarissen enzovoorts. In de besloten kring van hun familie  houden ze zich echter bezig met mensenoffers, incest en kannibalisme, vaak ook in synagoges. Ze drinken bloed van en eten baby’s.

Leden van deze club, ook wel Illuminati genoemd, sparen hun eigen kinderen niet.