pcr test bewijst alleen aanwezigheid genetisch materiaalAls er één ding is waar mensen in het algemeen echt bang voor zijn, dan is het wel om voor dom te worden versleten.

Dus, als de televisie zegt dat iets waar is en de kranten eveneens, dan zeg jij ook dat het waar is, vooral omdat je buren en vrienden dat ook allemaal zeggen.


Het volgende is wat er aan de hand is met het coronavirus:

Hierna volgt een deel uit een sprookje van Hans Christian Andersen, waarbij de keizer besluit dat hij nieuwe kleren wil laten maken.

Toen wilde de keizer zelf ook gaan kijken terwijl de stof nog op het weefgetouw zat. Met een hele schare uitgelezen mannen, waaronder de twee oude, brave raadslieden die er al eerder waren geweest, ging hij naar de listige bedriegers, die nu uit alle macht weefden, maar dat had geen draad om het lijf.

"En, is het niet magnifiek?" vroegen de twee brave raadslieden. "Moet Uwe Majesteit eens zien, wat een patroon, wat een kleuren!" En toen wezen ze op het lege weefgetouw, want ze dachten dat de anderen de stof vast wel konden zien.

"Wat krijgen we nou?" dacht de keizer. "Ik zie niets! Maar dat is verschrikkelijk! Ben ik dom? Deug ik niet voor het keizerschap? Dit is het vreselijkste dat me kon overkomen!" - "O, het is heel mooi!" zei de keizer. "Het heeft mijn allerhoogste instemming!" En hij knikte tevreden en bekeek het lege weefgetouw, hij wilde niet zeggen dat hij niets kon zien. Het hele gevolg dat hij bij zich had, keek en keek, maar zag al niets meer dan alle anderen. Toch zeiden ze net als de keizer: "O, het is heel mooi!" en ze raadden hem aan van deze nieuwe prachtige stof kleren te laten maken voor de grote optocht die binnenkort zou komen. "Het is magnifiek, schitterend, excellent!" klonk het van mond tot mond en allemaal waren ze er zielstevreden over. De keizer gaf ieder van de bedriegers een ridderorde voor in hun knoopsgat en de titel van weefjonker.

En zo liep de keizer in de optocht onder het prachtige baldakijn en alle mensen op straat en voor de ramen zeiden: "Ach heer, wat zijn de nieuwe kleren van de keizer weergaloos, wat een prachtige sleep heeft hij aan zijn mantel! Het zit als gegoten!" Niemand wilde laten merken dat hij niets zag, want dan deugde hij immers niet voor zijn ambt of was hij heel dom. Nog nooit hadden de kleren van de keizer zo'n succes gehad.

"Maar hij heeft niets aan!" zei een klein kind.

De hele wereld is in rep en roer omdat iedereen in de mainstream media brult dat er een nieuw gevaarlijk virus is.

De wereldleiders nemen strenge maatregelen om dit covid-19 virus te bestrijden en helaas gaat dit ten koste van de burgers.

Iedereen wacht met spanning op de volgende persconferentie en vraagt zich af welke onheilstijdingen er nu weer zullen komen.

“Maar, er bestaat helemaal geen covid-19 virus”, zei een klein kind.

En toen werd iedereen wakker.

Om te kunnen vaststellen of iemand besmet is met het coronavirus gebruikt men de PCR methode. Een methode die nooit is ontworpen om te testen voor een virus en waarvan de bedenker dit zelf bovendien toegaf.

Deze bedenker van de PCR, Kary Mullis, stierf toevalligerwijze in augustus 2019, net voordat de Event 201 oefening begon, die de wereldwijde “besmettingen” met het coronavirus inluidde. Dat komt mooi uit, want Mullis kan nu niet meer claimen dat zijn methode oneigenlijk wordt gebruikt.

Om vast te kunnen stellen of een test goed werkt, wordt er in de wetenschap altijd de zogenaamde gouden standaard aangehouden. Een standaard, waarmee je je verkregen testresultaten kunt vergelijken om te zien of de test ook inderdaad doet wat het moet doen.

Bij een zwangerschapstest bijvoorbeeld is de gouden standaard de zwangerschap zelf. Als 100 vrouwen getest worden met een test die zegt dat ze zwanger zijn en alle 100 baren enige tijd later een kind, dan kan je concluderen dat de test goed werkt.

Natuurlijk moet er voor een test die vaststelt of jij besmet bent met dit nieuwe gevaarlijke covid-19 virus een gouden standaard zijn. Want, hoe kan je anders met enige vorm van zekerheid vaststellen of de test die zegt dat jij besmet bent met het coronavirus, goed werkt?

Die gouden standaard is er niet voor de coronatest.

Erger nog, die gouden standaard kan er niet zijn, omdat voor zover ons bekend er nog nooit een wetenschapper waar dan ook ter wereld in is geslaagd om dit covid-19 virus te isoleren. Met andere woorden, zonder enige vorm van twijfel aan kan tonen dat covid-19 bestaat.

Conclusie:

De nu gebruikte PCR test detecteert alleen de aanwezigheid van wat genetisch materiaal. Meer niet. Het kan niet vaststellen waar dit genetisch materiaal van afkomstig is. Men heeft geen gouden standaard om dit mee te vergelijken zoals die er uiteraard voor zoiets belangrijks wel had moeten zijn.

De huidige PCR test zal dan ook voor iedereen die griep heeft of een verkoudheid, een positieve uitslag geven. In de praktijk betekent een positieve uitslag altijd: besmet met corona.

En zo kan het dat wij dit jaar nauwelijks griepdoden hebben, maar wel veel coronadoden. Net zoals andere landen waar wij voorbeelden van hebben gegeven zoals Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika.

Totdat het bewezen is, dat het coronavirus bestaat, bestaat het dus niet en zijn alle coronadoden overleden aan de gevolgen van de griep. Net zoals dat ieder jaar gebeurt en niemand daar enige aandacht aan schenkt, hoewel de doden soms zelfs veel hoger zijn in aantallen dan de “coronadoden”.

Om de leugen toch maar vooral in stand te houden, neemt het AD alvast een voorschot op griepdoden die ook in het nieuwe seizoen waarschijnlijk verstek zullen laten gaan.

Mogelijk wacht Nederland overigens ook deze winter een mild griepseizoen. De reden: coronamaatregelen als het houden van afstand helpen -  als ze dan nog gelden - ook tegen de verspreiding van influenza. Bovendien is de verwachting dat dit najaar meer mensen voor een griepprik naar de huisarts gaan.