Corona overlevingskit voor sheeple

sheeple, coronaWe zouden graag zien dat mensen in de gaten hebben dat ze met de coronapandemie te maken hebben met de grootste hoax aller tijden.

Maar, helaas zal dat niet bij iedereen lukken, dus ook deze mensen moet je toch een handje helpen om te overleven in de komende roerige tijden.De grootste vijand van het volk is met stip de mainstream media. Zij zijn degenen die, omdat ze volledig in de handen zijn van hen die aan de touwtjes trekken, het ene na het andere propagandaverhaal de wereld in spuwen.

Later, veel later, wanneer al deze ellende hopelijk voorgoed achter de rug is, zullen alle mainstream journalisten en hun hoofdredacteuren zich moeten verantwoorden voor volkstribunalen. Dit, omdat ze, vaak tegen beter weten in, non stop corona propaganda de wereld in hebben gestuurd die erop gericht was de wereldeconomie te vernaietigen en de bevolking tot slaven te maken.

Zij zullen zich voor deze tribunalen moeten verantwoorden omdat juist zij degenen zijn die beter hadden kunnen weten. Omdat zij geweigerd hebben om ook maar het minste eigen onderzoek te doen en slaafs de orders van hun superieuren hebben opgevolgd, soms dus zelfs tegen beter weten in, met rampzalige gevolgen.

Hoe kan ook maar één mainstream journalist schrijven over coronatests alsof ze corona vaststellen? Hoe kan ook maar één enkele mainstream journalist de burger angst aanjagen voor een virus, waarvan niemand er tot op de dag van vandaag in is geslaagd om te bewijzen dat het überhaupt bestaat?

Dag in, dag uit verschijnen er rampberichten met betrekking tot een virus dat op dit moment gewoon niet bestaat. Dag in dag uit sporen ze mensen aan om zich te laten testen met een test die nooit of te nimmer kan aantonen dat iemand is “besmet” met dit virus.

Schaamteloos registreren ze mensen die hoe dan ook dit jaar zouden zijn overleden aan complicaties ten gevolge van normale ziektes zoals griep, en plakken er een label “coronadode” op, een label dat is verkregen door een test die niet kán werken.

Waarom wordt er niet massaal door alles en iedereen geprotesteerd tegen de twee leugens waarop deze hoax is gebaseerd? 

Eis bewijs door middel van een zogenaamde “gouden standaard”, dat de coronatest ook daadwerkelijk vaststelt dat iemand is besmet met covid-19. Dit kunnen ze niet.

Eis bewijs dat er ooit ergens iemand in is geslaagd om het covid-19 werkelijk te isoleren, waardoor er automatisch ook een gouden standaard is voor het testen. Dit kunnen ze niet.

Als de overheid bovenstaande twee dingen niet waar kan maken, dan liegen ze en is de hele coronapandemie gebaseerd op een enorme leugen.

Dit is de essentie van alles.

Laat je niet afleiden door allerlei randzaken die niet tot de kern van de zaak doordringen. Concentreer je op de twee punten hierboven en je zult ook gehoor vinden bij mensen in de mainstream wereld.

Het is geen “complottheorie”, het is vragen om bewijs dat de test inderdaad doet wat het moet doen en het is vragen om bewijs dat dit virus dat de hele wereld platlegt, inderdaad bestaat.

Het lijken ons redelijke vragen, maar wel heel essentieel.

Als we niet willen eindigen in een onomkeerbare hel op aarde, dan is het zaak om op een constructieve manier ons te concentreren op die dingen waarmee wij de coronahoax echt onderuit kunnen halen. En wat is een betere manier dan vragen om wetenschappelijk bewijs?

Eis bewijs, dat moet de slogan worden. Niets anders. Geen bewijs, geen pandemie, geen maatregelen.

De mensen in Melbourne omschrijven hun situatie nu al als een hel op aarde. Zelfs de mainstream media weten niet meer hoe ze dit redelijkerwijze kunnen verklaren. Zelfs de Engelse Daily Mail noemt het de ergste vrijheidsbeperkingen ooit voor Australiërs.

Mocht je ondanks dat er niet is bewezen dat dit virus bestaat en ook niet kan uitwijzen dat je met dit virus bent besmet, toch willen blijven geloven dat het allemaal echt is, dan willen je graag van dienst zijn met een overlevingspakket voor sheeple.

Op het volgende plaatje zie je de essentiële items waarover een goed en gehoorzaam burger altijd moet kunnen beschikken. Als je aan deze richtlijnen houdt zal vast alles heel goed gaan met je.

corona handleiding sheeple
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl