Joris Demmink, mossad, afleidingAlsof het een virus is, zo verspreiden zich de berichten in de alternatieve media over de voormalig secretaris-generaal van Justitie, Joris Demmink.

Natuurlijk heeft deze man voor veel ellende gezorgd, mogelijk nog steeds, en loopt er een spoor van lijken achter hem aan, maar waarom nu opeens weer allemaal Demmink?Soms zijn dingen logisch en soms valt er kop noch staart aan te ontdekken. Enkele weken geleden begonnen er plots weer allerlei verhalen te verschijnen in de alternatieve media over Joris Demmink.

Ook wij hebben in de loop der jaren talloze artikelen geschreven over deze man en zijn walgelijke praktijken, inclusief moord op klokkenluiders.

Echter, feit is dat Joris Demmink enkele jaren geleden vrijgesproken is door de rechtbank voor wat betreft de aanklachten van kindermisbruik en aanranding. Natuurlijk is dit doorgestoken kaart en wordt de man tot in de hoogste regionen beschermd, maar het betekent helaas wel dat hij niet meer aangeklaagd kan worden voor hetzelfde vergrijp.

Voor wat betreft de moorden is er heel veel wat men noemt “circumstancial evidence”, maar voor een rechtbank zullen deze vrijwel zeker nooit te bewijzen zijn. Zo werken deze circuits op dit niveau.

Dus, om dan nu alle kanonnen wederom op Demmink te richten lijkt dan ook tot niets te leiden, dus waarom gebeurt dit nu allemaal?

Wij bevinden ons als land op de rand van gebeurtenissen die ons leven voorgoed zullen veranderen. Iedereen loopt nu weer lekker in de zonneschijn en vergeet dat de coronawet er straks doorheen gedrukt gaat worden en dat ook wij straks wederom met nieuwe lockdowns te maken zullen krijgen.

Het hele land zou zich hier massaal druk over moeten maken, want als eenmaal die coronawet is aangenomen, dan zijn we simpelweg te laat.

Er is een reden dat het Joris Demmink verhaal nu opeens overal opnieuw wordt gepusht. Als we kijken naar waar het in eerste instantie vandaan komt, dan neig je naar de indruk dat het bewust is gecreëerd als afleiding om mensen weg te houden van dingen waar het nu werkelijk om draait.

Het kan ook een bewuste poging zijn om de nationale overheid en alles wat daar omheen hangt in diskrediet te brengen. Dit dan met de bedoeling om straks helemaal afscheid te kunnen nemen van nationale overheden, dat is de bedoeling, waarbij publiciteit over de volkomen corruptie in de top/Den Haag en hun gewoonte om pedofielen te beschermen natuurlijk prima helpt.

De oplossing zou dan uiteraard zijn, eerst een Europese overheid, even daarna gevolgd door een wereldoverheid. Dit om, zo zal worden gepromoot, alle kinderen in de toekomst te vrijwaren van misbruikende pedo’s. Los daarvan zal de afstand van het gewone volk tot, in dat geval, de wereldpolitiek en bijbehorende politici zodanig groot zijn dat er überhaupt maar voor weinigen iets te doen is aan misstanden op dat niveau. Los van de immuniteit en afwezigheid van enige controle die overal steeds meer als standaard wordt gebruikt.

De misleiding is dan weer compleet want het kindermisbruik, kindermoord en het offeren van kinderen is juist afkomstig van de satanische sekte die ons nu via de coronapandemiehoax de New World Order binnen loodsen.

Zij zullen nooit gepakt worden, want wie moet dat doen? De overheden die door hen volledig worden gecontroleerd? De politie die weer volledig wordt gecontroleerd door de overheid? Het Openbaar Ministerie dat weer volledig onder controle staat van niet alleen overheid, maar ook vrijmetselaars?

Dit alles neemt niet weg dat er wel degelijk aandacht geschonken moet worden aan kindermisbruik en daarom zou het goed voor een beter inzicht in deze problematiek goed zijn om onderstaande interview te bekijken.

Het volgende is wat de makers daarover hebben te zeggen:

In samenwerking met VPRO Argos en de jurist Paul Ruys heeft Café Weltschmerz deze aflevering tot stand gebracht. Als eerste van een serie over misbruik van kinderen in de breedste zin. ‘Wanneer het Openbaar Ministerie van Justine keer op keer, na aangifte geen aanstalten maakt om ritueel kindermisbruik te onderzoeken, faciliteert zij direct en indirect deze misdaden.’

Meervoudige groepsverkrachting van minderjarigen door vertegenwoordigers van de Haagse elite, onder wie diverse artsen en een topambtenaar van het ministerie van Justitie. Volgens moeder Marlies werd In de Nieuwe Scheveningse Bosjes Lisa (15) bevallen van een baby, die voor haar ogen wordt vermoord. Justitie neemt vervolgens haar aangifte echter niet serieus. Moeder Marlies hecht wél geloof aan de bizarre verklaring van haar dochter.

Ze sprokkelt feiten bij elkaar om het gelijk van Lisa te onderbouwen. Worden betrokkenen in deze zaak nu al zeven jaar van hogerhand beschermd? Schrijfster Yvonne Keuls publiceerde veelvuldig over seksueel misbruik, rechterlijke macht en minderjarigen. Ze noemt het relaas over Lisa’s hel volstrekt geloofwaardig. Onderzoek door het VPRO-radioprogramma Argos wees uit dat Justitie blunderde in deze zaak, alsof van hogerhand wordt verijdeld dat de onderste steen boven komt.

Ook wij hebben eerder geschreven over Argos zoals hier en hier en eveneens over Yvonne Keuls zoals hier.