rothschild corona We gaan nu opnieuw richting lockdown op basis van een virus dat wetenschappelijk gezien niet bestaat en een test die niet werkt of beter gezegd niet kán werken.

Zelfs het RIVM geeft toe dat de test niet aantoont dat iemand besmet is met “het virus”, maar kijk wat de uitvinder van de test zelf te vertellen heeft.
Wij burgers zijn altijd de laatsten die weten wat er gaat gebeuren, behalve als je deze website leest. Dat is niet omdat wij nu zulke fantastische voorspellers zijn, maar wel omdat wij weten waar we moeten kijken als we willen weten wat er gaat gebeuren.

Dat deden we ook in maart van dit jaar, toen we het volgende schreven:

De waarheid is dat de satanische sekte, ook wel de Rothschild mafia genoemd, op dit moment nog steeds bepaalt wat er gaat gebeuren en wanneer je kijkt naar de boodschap die zij nu naar buiten brengen, dan staan wij aan het begin van een maatschappij die voorgoed zal veranderen en die nooit meer zal worden zoals die tot voor kort nog was.

De Rothschild boodschap wordt dit keer gebracht door Gideon Lichfield. Deze man die net als Frans Timmermans vele talen spreekt, maakt altijd het grapje dat Hebreeuws de enige taal is die hij niet hoefde te leren, omdat hij daarmee is opgegroeid.

Tegenwoordig is hij hoofdredacteur bij de MIT Technology Review en daaraan voorafgaand is hij 16 jaar werkzaam geweest bij de Economist, het lijfblad van de Rothschild familie.

Deze Gideon Lichfield heeft nu een uitgebreid artikel geschreven over de toekomst van onze maatschappij in het licht van de huidige coronacrisis en dat wat hij schrijft als volwaardig lid van de Rothschild mafia moet dan ook gezien worden als een voorspelling/boodschap van de sekte, over waar zij ons als wereld naartoe zullen sturen.

De titel van zijn stuk is alles zeggend: “Wij zullen niet meer terugkeren naar normaal”.

Daar staat het, luid en duidelijk. De wereld zoals wij die eens kenden zal voorgoed verdwijnen en net zoals na 9/11 de wereld totaal anders werd, zo zal dit nu ook gebeuren.

Waar hij ons verder op voorbereid is dat het virus er is en zal blijven. Ook al zal de eerste golf van de pandemie op een gegeven moment over zijn, er zullen nieuwe komen en zolang iemand op de wereld nog met dit virus rondloopt zal er een nieuwe golf ontstaan.

Wat Lichfield ons vertelt is dat we rekening moeten houden met het leven in een wereld waar we een tijdje coronavrij kunnen leven, wat dan weer gevolgd wordt door een nieuwe golf met allerlei beperkingen en dat dit eigenlijk zeker de komende 18 maanden door zal blijven gaan.

Het volgende plaatje laat zien hoe hij dat voor zich ziet.

rothschild cororna voorspelling

Dat wat wij nu “social dinstancing” noemen, het op anderhalve meter afstand van elkaar blijven, zal weer opnieuw worden toegepast, iedere keer als de golf weer opleeft en er een bepaalde grens/threshold wordt overschreden.

Je ziet dit scenario voor je ogen ontvouwen en alleen dat al is een teken dat het hele coronaverhaal één grote nep shitshow is en dat dit wordt gebruikt om de Great Reset te bewerkstelligen.

grest reset

In het kader van bovenstaande zijn we full speed, of warp speed zo je wilt, onderweg naar een nieuwe lockdown en dat alles allen op basis van testen, niets anders. Op basis van die tests probeert het kabinet wanhopig de angst onder de bevolking erin te houden en gaan ze opnieuw vrijheden bij de bevolking wegnemen.

Jaap van Dissel, de baas van het RIVM geeft dan ook volmondig toe dat de gebruikte test geen bewijs is dat iemand besmet is met SARS-CoV-2. Alleen in de praktijk wordt dit door alles en iedereen wel gedaan, inclusief overheid en als je positief test moet je in quarantaine.Enkele maanden voordat het coronavirus voor het eerst opdook in China, stierf Kary Mullis, de uitvinder van de PCR test waar we eerder over schreven, die nu overal ter wereld wordt gebruikt om zogenaamd het coronavirus op te sporen.

Dat is handig, want nu kan hij niet meer zeggen dat de door hem uitgevonden test helemaal niet aantoont dat iemand besmet is met welk virus dan ook. Hij heeft daarover wel uitspraken gedaan in relatie tot het vaststellen van virussen in het algemeen, waar covid simpelweg ook onder valt.

Het enige dat PCR doet is het nemen van een klein stukje genetisch materiaal en dit ontelbare keren vermenigvuldigen. Men neemt minieme deeltjes DNA-materiaal, dit is dan vaak te klein om iets mee te doen en derhalve wordt dit vermenigvuldigd om een werkbaar geheel te krijgen.

Gelukkig komt er nu een opname boven water van Kary Mullis uit 1993 waarin hij uitlegt dat je met PCR niet een bepaald virus kan opsporen. Je kunt met PCR een minuscuul deeltje DNA-materiaal pakken en dit door vermenigvuldigen (in vaktaal: sequencing) ontelbare keren vergroten. Hij zegt verder dat omdat ieder mens wel een atoom van ongeveer alles bezit, je dus ook alles kunt aantonen wat je maar wilt met PCR.