coronawet geeft overheid blanco volmachtEr verschenen juichende berichten in de media want de oppositie heeft een akkoord bereikt met de regeringspartijen over de nieuwe coronawet.

Iedereen is blij want er zijn voldoende "waarborgen" afgegeven voor de nieuwe Naziwet, maar niemand kijkt naar dat ene zinnetje.Afgelopen week is in ons land de eerste stap naar een medische dictatuur begonnen. De gevreesde en mogelijk fatale coronawet is rond.

De coronawet kan binnenkort ingaan. Het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer hebben na lang onderhandelen een akkoord bereikt.

Zoals voorspeld ligt niemand dwars en heeft de oppositie “een aantal successen” weten te bereiken, zodat iedereen gelukkig is. Dat wil zeggen politiek Den Haag, want een fiks deel van de bevolking is dat niet.

In juli schreven wij het volgende:

Het is aloude recept wat ze keer op keer flikken. Het ogenschijnlijk "toegeven" en een paar elementen weghalen, maar de essentie gewoon door laten gaan. Iedereen blij want de overheid heeft "water bij de wijn" gedaan en met deze nieuwe vorm van de wet kunnen we wel leven, want het is tenslotte voor onze gezondheid.

De oppositie heeft het volgende "weten te bereiken":

Daarnaast wordt de maximum gevangenisstraf op het overtreden van afstandsregels of een samenscholingsverbod verlaagd van een maand naar twee weken. En er komt geen landelijk bezoekverbod voor verpleeghuizen.

Dat is even goed nieuws. Heel knap van die oppositie dat ze je maar twee weken naar de gevangenis sturen in plaats van een maand als je in de supermarkt te dicht op je voorganger komt.

We hebben dan binnenkort ook te maken met regelrechte Nazi-dictatuur.

Maar, zo staat er, de oppositie is er wel in geslaagd om voldoende veiligheid in te bouwen in de nieuwe coronawet:

Verder heeft de Tweede Kamer meer macht naar zich toegetrokken. Als het kabinet een coronamaatregel heeft aangekondigd en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan kan de Kamer binnen een week bezwaar maken.

Totdat je dit zinnetje leest:

Alleen in noodgevallen kan het kabinet een maatregel doordrukken.

Wie bepaalt wanneer sprake is van een noodgeval? De regering uiteraard en wanneer ze dat doen, dan hebben ze carte blanche onder de nieuwe coronawet om iedere maatregel die ze willen erdoor te drukken. Bedankt coalitie, goed gedaan. Maar, jullie zitten er tenslotte gewoon voor je eigen carrière en de komende verkiezingen en een paar goede commissariaten of een burgemeesterschap na afloop van je politieke loopbaan.

Wanneer de overheid dan zegt dat er een noodsituatie is en bizarre maatregelen zal afkondigen, dan zal daar later, zoals gewoonlijk, uitgebreid over worden gediscussieerd in de Kamer, maar dan is het kwaad al geschied. De oppositie zal heel boos lijken en de regering ervan beschuldigen dat ze misbruik hebben gemaakt van de macht die ze hadden gekregen onder de nieuwe coronawet, maar, nogmaals, dan is het al te laat.

De duur van de wet is drie maanden, maar in de praktijk zal deze zonder meer worden verlengd, zeker als er de eerste drie maanden na inwerkingtreding geen al te ingrijpende besluiten zijn genomen door de overheid.

Als de wet per 1 november ingaat, dan brengt ons dat naar ongeveer maart 2021 als de eerste (automatische) verlenging van kracht wordt. Dat is uiteraard precies de tijd dat de eerste vaccins zullen verschijnen.

Wanneer door de steeds verder toenemende 5G het aantal besmettingen tot fenomenale hoogte zal zijn gestegen, verklaart de regering dat we te maken hebben met een noodtoestand en dat ze in het kader van de volmachten die ze hebben gekregen onder de voorwaarden van de nieuwe coronawet, nu wel moeten overgaan tot verplicht vaccineren van de bevolking voordat "de ramp" helemaal niet meer te overzien is.

Later zal gelukkig ook de oppositie inzien dat de dit toch wel een heel verstandig besluit was van de regering en leggen ze zich neer bij de genomen maatregel. Wel lopen ze nog wat te morren dat ze voortaan toch liever wat eerder geïnformeerd willen worden.

Terug naar het nieuws:

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het hier na lang discussiëren met oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SGP en 50Plus over eens geworden. Dit betekent dat er een meerderheid is in de Tweede en de Eerste Kamer.

De volksverraders doen waarvoor ze zijn ingehuurd en stellen hun verkiezing volgend jaar veilig en wat veel belangrijker is, hun maatschappelijke toekomst, en laten het volk letterlijk naar de Filistijnen gaan.