corona kinderen mondkapje hersenschadeOveral in het land worden leerlingen op maandagochtend geconfronteerd met strenge controleurs die hen dwingen een lap stof voor het gezicht te binden.

Dit is niet alleen marteling van het kind, maar ook het bewust toebrengen van mogelijk (hersen)letsel.Vroeger lieten mensen hun kinderen naar school gaan met in ieder geval het gevoel dat ze daar redelijk veilig waren en dat ze onder de hoede van de leerkracht niet in zeven sloten tegelijk zouden lopen.

Vanaf deze week echter wordt diezelfde leerkracht ingeschakeld als medeplichtige bij het martelen van je kind.

En het is niet alleen martelen, maar daarbij bestaat ook een grote kans op gevolgschade in de vorm van hersenbeschadiging door zuurstofgebrek. Zelfs als je geen neuroloog bent, kan je nog begrijpen dat de mond en de neus voor de mens bedoeld zijn om te ademen.

Zelfs al heb je geen enkele medische kennis, dan kan je nog begrijpen dat een mens zonder zuurstof niet lang leeft, maar wat velen niet beseffen is dat (chronisch) zuurstofgebrek voor onherstelbare vormen en maten van hersenschade kan zorgen, of beter gezegd gaat zorgen.

Bedenk dat onderzoek heeft uitgewezen dat als er een raam openstaat in een lokaal, de prestaties van de leerlingen 15% hoger liggen dan als datzelfde raam dicht blijft. En dat is dan alleen nog maar het verschil tussen een raam open of dicht.

Hierna volgt een video met een heel indringende boodschap van de Duitse neuroloog Margareta Griesz-Brisson.

Dr Margareta Griesz-Brisson MD, PhD, is one of Europe's leading consultant neurologists who is based on Harley Street in London. She is the Medical Director of The London Neurology & Pain Clinic, where she currently sees patients.

Deze specialist maakt duidelijk dat een mens dan wel enige tijd kan overleven zonder water of voedsel (dagen), maar absoluut niet zonder zuurstof (minuten). En dat is nu precies dat wat de mens wordt ontnomen die wordt verplicht om een mondkapje te dragen.

Daar komt nog een keer bij dat diezelfde mens afvalstoffen inademt zoals koolstofdioxide en de combinatie met zuurstoftekort kan ervoor zorgen dat de hersenen permanent worden beschadigd.

Waar dit voor volwassenen al erg genoeg is, zo is dit voor kinderen nog veel schadelijker. Omdat kinderen van nature heel actief zijn en dus veel zuurstof nodig hebben, wat ze absoluut niet zullen krijgen met een lap stof voor juist die organen die ze nodig hebben om te ademen.

En nu gaan scholen meewerken aan het martelen en beschadigen van je kind, omdat de overheid daarvoor Befehl heeft gegeven.Wat nu te doen? Je kind naar school sturen, of thuishouden om vervolgens de autoriteiten of misschien zelfs wel Jeugdzorg op de stoep krijgen?

Je bent machteloos als ouder, want of links- of rechtsom word je gepakt.

Laat je je kind wel naar school gaan zorg dan dat de directeur de video van dr. Margareta Griesz-Brisson heeft kunnen zien door dit artikel of de link naar de video te delen.

Daarna kunnen ze nooit meer zeggen dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat het dragen van mondkapjes onherstelbare hersenschade kan veroorzaken.

Laat ze weten dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van je kind dat onder hun hoede is en dat als zij bewust meewerken aan het veroorzaken van zuurstofgebrek bij het kind, zij daar persoonlijk voor aansprakelijk gesteld zullen worden.

Voor het martelen en beschadigen van kinderen bestaan geen excuses. Ze kunnen zich niet verstoppen achter de Befehlen van de vrijmetselarij uit Den Haag. Zij zijn verantwoordelijk, zij hadden kunnen weten dat mondkapjes zuurstofgebrek veroorzaken en als er wat gebeurt zijn zij medeplichtig aan het veroorzaken van lichamelijk letsel bij kinderen of zelfs de dood zoals in China en Duitsland inmiddels al is voorgekomen.

Het wordt tijd dat er einde komt aan de eeuwige afschuifpolitiek in dit land. Het eeuwige: “Wij hebben dit niet bepaald, maar de overheid”. Dat kan zo zijn, maar ook een schooldirecteur is een redelijk ontwikkeld mens die de morele plicht heeft de gezondheid van de kinderen onder zijn of haar hoede te stellen boven Befehlen van wie dan ook.

Het is niet voor niets dat in de geschiedenis mensen die bijvoorbeeld tijdens een oorlog befehlen uitvoerden met gebruik van dezelfde afschuifmotivatie, na zo'n oorlog veroordeeld zijn voor waar ze aan mee hadden gewerkt.