zuurstof, nergens voor nodig, mondkapje welDe door de overheid genomen coronamaatregelen gaan een angstige bevolking lang niet ver genoeg.

Ze eisen dan ook strengere maatregelen, waarbij het verminderen van de zuurstoftoevoer bovenaan het wensenlijstje staat.
Het begint erop te lijken dat de mondkapjes wel degelijk effect hebben. Waar voorheen nog soms redelijk werd geredeneerd in ons land, zo heeft het zuurstofgebrek, veroorzaakt door mondkapjes, er bij veel mensen waarschijnlijk voor gezorgd dat er luidkeels wordt geschreeuwd om meer coronamaatregelen.

En als een doorsnee iemand het dan over coronamaatregelen heeft, dan is dat bijna altijd het verplicht  dragen van een mondkapje. Het is bizar hoe men zo gebiologeerd kan zijn door iets dat niet werkt.

Wij zeggen dat niet, dat zegt de Nederlandse overheid die het volgende filmpje had laten publiceren via het RIVM, maar het daar schielijk weer heeft verwijderd in de ijdele hoop dat niemand het dan nog zou zien. Onderaan nog 3 alleszeggende filmpjes van vadertje overheid die ze liever niet meer terugzien.Bovenstaande maakt allemaal niet uit, want de bevolking schreeuwt om een mondkapjesplicht. Er mag geen dag langer meer gewacht worden met dit besluit, want anders worden we allemaal slachtoffer van het vreselijke virus.

Het huidige 'dringende advies' om een mondkapje te dragen in openbare ruimten, gaat 71 procent van de Nederlanders niet ver genoeg. Zij willen dat er een mondkapjesplicht komt. Vier op de tien vinden dat die plicht ook op straat moet gaan gelden.

De mondkapjesfabrieken draaien dan ook op volle toeren om aan de wensen van het Nederlandse volk tegemoet te komen.

De volgende opname is echt en kregen wij via een betrouwbaar contact en laat zien hoe onze mondkapjes in India worden gemaakt. Was je wel even goed je handen voordat je de kap over je neus en mond zet?Gelukkig hebben we op dit moment nog een grondwet en in die grondwet staat het volgende:

Artikel 10:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Onder de persoonlijke levenssfeer wordt onder meer verstaan:

Het recht op eerbiediging van het innerlijk leven.
Het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit

Het maakt dan ook niet uit op welke manier ze mensen willen dwingen om een mondkapje te dragen, het is in strijd met de grondwet, artikel 10.

Dat is niet alleen onze mening, maar ook de mening van rechtsgeleerden.

Zoals hoogleraar Wim Voermans die zegt:

De mondkapjesplicht is in strijd met artikel 10 van de Nederlandse Grondwet. Alle collega’s zijn het met elkaar eens: dit kan niet. Je kunt niet zeggen: we doen de Grondwet nu even aan de kant. Dit mag echt niet. Die Grondwet beschermt juist tegen dit soort noodzakelijkheidsdenken en bestuurlijke ingrepen. Nederlanders hoeven zich niet te laten intimideren door boetes. Het houdt geen stand voor de rechter!

Of zoals rechtsgeleerde Adriaan Wierenga stelt:

Met een mondkapjesplicht gaat de wetgever van de grondwet afwijken en dat mag niet. De mondkapjesplicht is een kledingvoorschrift en daarmee wordt inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.

En tenslotte hoogleraar Jan Brouwer

Het verplichten van het dragen van een mondkapje is wettelijk gezien niet mogelijk. Dit is een indirect middel om gedrag te veranderen; dat mag simpelweg niet. Je mag met een noodverordening van de wet afwijken, maar niet van de Grondwet.

We weten allemaal dat die verplichting om een mondkapje te dragen er gaat komen. Het kan nog een paar dagen duren, het kan nog een paar weken duren. De mainstream media zijn de bevolking aan het voorbereiden.

Het besluit om een mondkapje te verplichten is allang genomen in vrijmetselaarskringen, want het dragen van een slavenmasker hoort bij het occult onderwerpingsritueel van de bevolking.

Een bevolking waarbij nu veelal de hersenen al zijn aangetast vanwege zuurstofgebrek door degenen die al wekenlang vrijwillig met een slavenmasker op rondlopen.

zombies nederland

Uit bovenstaande volgt dat ook wij binnenkort beschikken over dezelfde fantastische systemen die ze nu al in Thailand hebben om mensen te weren die prijs stellen op voldoende zuurstof.